[H-verkko] Artikkelipyyntö: Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (2023)

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To Kesä 16 08:51:45 EEST 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Historiska och litteraturhistoriska studier 98 (2023)
--------------------------------------------
Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2023 utkommer med volym nr 98.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 98 uppmärksammar vi temat fria och ofria ord.

Vi vill anlägga ett brett perspektiv på ordens friheter, samt olika sätt på vilka ord kan vara begränsade, ofria, tyglade och bundna. En aspekt av detta är frågor om yttrandefrihet, pressfrihet och det fria ordet, som är brännande aktuella idag. Historiskt uppstod debatten om yttrandefriheten i samband med upplysningen under 1700-talet, men det fria ordet har aldrig varit en självklarhet utan ständigt hotats, ifrågasatts, debatterats och försvarats.

Vi beaktar också förslag som faller utanför ovan nämnda tema. Mer info om temat här.

Vi anhåller om 300–600 ord långa, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 19 september till redaktörens e-postadress (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga manusen till vetenskapliga artiklar är den 16 november och för essäerna och översikterna den 30 november 2022.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Vänliga hälsningar,
redaktionen för HLS 98 (2023)
Anna Biström, anna.bistrom at helsinki.fi
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Anna Biström
anna.bistrom at helsinki.fi


Ilmoitus vanhenee: 30.9.2022

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/historiska-och-litteraturhistoriska-studier-98-2023/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko