[H-verkko] Artikkelipyyntö: Populaarimusiikin kulttuuriperintöä paikantamassa / Locating Popular Music Heritages WiderScreen 1/2023

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Huhti 27 12:19:29 EEST 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Populaarimusiikin kulttuuriperintöä paikantamassa / Locating Popular Music Heritages WiderScreen 1/2023
--------------------------------------------
Call for Papers

WiderScreen 1/2023: Populaarimusiikin kulttuuriperintöä paikantamassa

See English version below

WiderScreen-journaalin erikoisnumero 1/2023 tarkastelee populaarimusiikkia paikantuvana kulttuuriperintöä. Kuten kulttuuriperintö yleisesti, myös populaarimusiikin kulttuuriperintö on vahvasti territoriaalinen, paikkojen kautta määrittyvä ja paikkoja määrittelevä ilmiö. Musiikkiperintö voi antaa kaupungille imagon, kuten ”bluesin kodin ja rock’n’rollin synnyinkaupungin” Memphisin tapauksessa. Musiikkiperintö voi jopa symbolisesti hiljentää paikkoja New Yorkin Keskuspuistossa sijaitsevan John Lennonin muistomerkin tavoin. Populaarimusiikin muistin paikat eivät kuitenkaan rajoitu vain fyysisiin paikkoihin, vaan niitä voi yhtä hyvin löytää yhteisöjen identiteeteistä, muistoista ja symboleista tai digitaalisista ympäristöistä. Vanhan punkkarin tatuoinnit, uudelleen julkaistut vinyylit, fanien ylläpitämät muistosivustot tai ammattimaisesti hoidetut virtuaaliset arkistot ovat kaikki esimerkkejä populaarimusiikin kulttuuriperinnöstä.

Populaarimusiikin kulttuuriperinnön tarkastelu voi avata uusia näkökulmia julkisen muistin muutoksiin. Se voi kuitenkin paljastaa myös yhteisöjen kipukohtia ja sisäistä ristivetoa. WiderScreenin erikoisnumero pureutuu populaarimusiikin paikkojen laajenevaan kenttään monitieteisesti ja -näkökulmaisesti. Tutkimusartikkelit voivat käsitellä populaarimusiikin kulttuuriperinnön paikantuvaa luonnetta esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

-fyysiset ja virtuaaliset muistin paikat
-muistiorganisaatiot
-kaupunkikulttuuri ja kaupunkiuudistus
-kulttuurinen muisti ja kansallisuus
-paikalliset ja ylirajaiset kulttuuriperintöyhteisöt
-kulttuuriperintökonfliktit ja vaikea kulttuuriperintö

Erikoisnumero perustuu seminaariin, jonka Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaine järjesti Porin yliopistokeskuksessa marraskuussa 2021. Julkaisun toimittavat Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen professori Anna Sivula sekä tohtorikoulutettavat FM Anna Peltomäki ja FM Tommi Iivonen.

Teemanumero on kaksikielinen (englanti / suomi). Vertaisarvioitavien tutkimusartikkelien (4000–7000 sanaa) lisäksi numeroon voi tarjota varsinaista artikkelia lyhyempiä tutkimuskatsauksia, esseitä, haastatteluja, arvioita ja kolumneja. Verkkoalusta mahdollistaa myös erilaisten audiovisuaalisten esitysmuotojen julkaisun.

Lähetä artikkelitarjouksesi tiivistelmä (300–500 sanaa) erikoisnumeron toimituskunnalle osoitteeseen ankpel at utu.fi 17.5.2022 mennessä. Ilmoitus hyväksynnästä lähetetään kirjoittajille 1.6.2022 mennessä. Ensimmäiset versiot referee-arviointiin menevistä käsikirjoituksista lähetettävä 15.9.2022 mennessä.

Julkaisu: Tammikuu 2023.

WiderScreen on verkkolehti, joka keskittyy multimediaalisesti ja monitieteellisesti audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksen julkaisemiseen. Journaalin toimintaan ja julkaisupolitiikkaan liittyvät erityiskysymykset voi osoittaa päätoimittajalle (Petri Saarikoski, petsaari [at] utu.fi).

 

Call for Abstracts

WiderScreen 1/2023: Locating Popular Music Heritages

WiderScreen journal welcomes article abstracts for a special issue on popular music as located and localizing cultural heritage. Like all cultural heritage, popular music heritage is a territorial phenomenon defined by specific places and localities while it labels and marks them in return. Music heritage can inform a city’s official image as in Memphis, ”home of the blues and birthplace of rock 'n' roll”. It may even symbolically silence places like the Strawberry Fields memorial commemorating John Lennon in New York’s Central Park. However, sites of popular music heritage are not only confined to physical locations, but are equally found in community identities, memories and symbols, or digital environments. The tattoos of a seasoned punk, rereleased vinyl records, fan-administered memorial websites, or professionally maintained virtual archives are all examples of popular music heritage.

Study of the sites of popular music heritage can produce new viewpoints into the historical and current changes in public memory. It may, however, also uncover community pain points and dissonance. WiderScreen’s special issue approaches the expanding heritage-scape of popular music with a multidisciplinary and -perspective scope. Articles may discuss the interface between popular music heritage and place from the vantage of, for instance:

-physical and virtual sites of memory
-memory institutions
-urban culture and reform
-cultural memory and nationality
-local and translocal heritage communities
-cultural heritage conflicts and difficult heritage

The issue is based on a seminar that was hosted by the discipline of cultural heritage studies (University of Turku) at the University Consortium of Pori, Finland in November 2021. The editors of the special issue are Professor Anna Sivula (cultural heritage studies, University of Turku), M.A., doctoral student Anna Peltomäki (cultural heritage studies, University of Turku), and M.A., doctoral student Tommi Iivonen (cultural heritage studies, University of Turku).

The theme number is bilingual (English / Finnish). In addition to peer-reviewed research articles (4,000–7,000 words), we welcome shorter book reviews and overviews, review articles, essays, interviews, and columns on the subject. The journal’s virtual platform also allows of the publication of audiovisual publishing formats.

Please send your abstract (300–500 words) to the editorial committee at ankpel at utu.fi by 17 May 2022. Notification of acceptance and instructions will be sent by the first of June 2022. The first deadline for the full manuscripts (peer reviewed articles) is 15 September 2022.

Publication: January 2023.

WiderScreen is a Finnish academic journal dealing with multimedial, digital, and audiovisual media culture. Please direct inquiries about the journal and its publishing policy to the Editor-in-Chief, Petri Saarikoski, University of Turku, (petsaari [a] utu.fi).

Tietoa journaalista ja kirjoittajaohjeet
http://widerscreen.fi

http://widerscreen.fi/widerscreenista/

http://widerscreen.fi/instructions/

Journal info and instructions for authors
http://widerscreen.fi/about-widerscreen/

http://widerscreen.fi/about-widerscreen/instructions/
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Anna Peltomäki
ankpel at utu.fi
http://widerscreen.fi/call-for-papers/

Ilmoitus vanhenee: 17.5.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/populaarimusiikin-kulttuuriperintoa-paikantamassa-locating-popular-music-heritages-widerscreen-1-2023/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko