[H-verkko] Artikkelipyyntö: Tahiti

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Huhti 20 14:55:00 EEST 2022


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Tahiti
--------------------------------------------
Kirjoituskutsu alkuvuodesta 2023 julkaistavaan TAHITIIN
Teetkö tutkimusta, joka liittyy taiteen historiaan? Kaipaatko teksteillesi
laadukasta ja avointa julkaisufoorumia? Taidehistorian Seura julkaisee
Suomen ainoaa pääasiallisesti taidehistorian ja taiteen tutkimukseen
keskittyvää, verkossa vapaasti saatavilla olevaa Tahiti-lehteä
(Taidehistoria tieteenä)! Lehti löytyy osoitteesta https://tahiti.journal.fi

Lehdessä julkaistaan tieteellisiä, vertaisarvioinnin läpikäyviä
artikkeleita, katsausartikkeleita, puheenvuoroja, kirja-arvioita ja
taidehistoriaan liittyviä väitöslektioita. Tahitilla on tieteellisten
julkaisujen Jufo 1 -julkaisuluokitus.

Jos haluat mukaan lehden seuraavaan teemattomaan numeroon, lähetä
käsikirjoituksesi 14.9.2022 (vertaisarvioidut artikkelit) tai 31.10.2022
(muut) mennessä sähköpostitse lehden päätoimittajille Riikka Niemelälle (
rilini at utu.fi) ja Nina Kokkiselle (nina.kokkinen at stiftelsenabo.fi).
Suunnitteilla olevista teksteistä voi mielellään olla yhteydessä jo
aiemmin. Julkaistavien tekstien täytyy olla aiemmin julkaisemattomia.
Lisäohjeita ja tarkempia tietoja toimitusprosessista osoitteesta:
https://tahiti.journal.fi/about/submissions.

** * **
*Artikelinbjudan för TAHITI som kommer att publiceras i början av 2023*

Forskar du i konstens och/eller arkitekturens historia? Saknar du ett
kvalitativt och öppet publikationsforum för dina texter? Föreningen för
konsthistoria ger ut Finlands enda open access-nättidskrift Tahiti
(Konsthistorien som vetenskap), som i huvudsak koncentrerar sig på
konstvetenskapliga problem. Tidskiften finns på adressen
https://tahiti.journal.fi. De vetenskapliga artiklarna genomgår en
referentgranskningsprocess. Därutöver ingår översikter, kommentarer,
bokrecensioner och lectios. Tahiti har publiceringsklass JUFO-1 för
vetenskapliga artiklar.

Om du vill delta i tidskriftens följande temafria nummer, skicka din text
senast 14.9.2022 (referentgranskade artiklar) eller 31.10.2022 (andra
texter) per e-post till tidskriftens huvudredaktörer Riikka Niemelä (
rilini at utu.fi) och Nina Kokkinen (nina.kokkinen at stiftelsenabo.fi). Du kan
gärna ta kontakt med redaktionen även tidigare. Artikeln får inte ha
publicerats tidigare. Mer information och detaljerade anvisningar om
publiceringsprocessen (även på svenska) hittar du på adressen
https://tahiti.journal.fi/about/submissions.

--

Ystävällisin terveisin

*Jutta Tynkkynen*Sihteeri
Taidehistorian seura ry
Föreningen för konsthistoria rf

*Taidehistorian seuran kotisivut* <http://www.taidehistorianseura.fi>
*Taidehistorian seura Facebookissa*
<https://www.facebook.com/groups/514076255370057/>
*Taidehistorian seura Instagramissa*
<https://www.instagram.com/taidehistorianseura/>
--------------------------------------------
Lisätietoja:
taidehistorianseura at gmail.com
https://tahiti.journal.fi/

Ilmoitus vanhenee: 31.10.2022 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/tahiti/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko