[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Osastonjohtaja Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osastolle

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Marras 1 09:15:31 EEST 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Osastonjohtaja Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osastolle
--------------------------------------------
Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osasto hakee

osastonjohtajaa

vakituiseen virkasuhteeseen.

Arkisto- ja tietopalvelut -osasto kartuttaa ja ylläpitää kansallisia arkeologisia-, kirjasto- ja kuvakokoelmia, tuottaa tietopalveluja ja huolehtii kokoelmien ja aineistojen käytettävyydestä ja saatavuudesta, osallistuu näyttelytoimintaan, vastaa Museoviraston arkistosta, kirjaamosta ja niihin liittyvistä viranomaispalveluista ja sähköisestä asianhallinnasta. Osasto vastaa tietojärjestelmistä, digitalisaation edistämisestä, Museoviraston ICT-infrastruktuurista, Museoviraston kuvauspalveluista.

Osaston tehtävänä on kulttuuriperintöalan digitalisaation ja tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen ja ohjaus. Osasto osallistuu kulttuuriperintöalan tutkimusinfrastruktuurin luomiseen, tukee museoiden tietojärjestelmien kehitystä valtakunnallisesti sekä huolehtii toimialaansa kuuluvien tehtävien ohjeistamisesta Museovirastossa ja kulttuuriperintöalalla. Lisäksi osasto vastaa virkatyönä ja tilauksesta tehtävien arkeologisten kenttätutkimusten järjestämisestä ja suorittamisesta.

Osastonjohtaja vastaa osaston toiminnan tehokkuudesta, tavoitteiden saavuttamisesta, sen tuottamien suoritteiden laadusta sekä henkilöstöjohtamisesta. Osastonjohtaja valmistelee toimialaansa koskevat strategiat, suunnitelmat, lausunnot, päätökset, osaston ja yksikön talousarvion ja tulostavoitteet sekä vastaa johdettavanaan olevan osaston kansainvälisestä yhteistyöstä kansainvälisen strategian ohjaamalla tavalla.

Osastonjohtajan tehtäviin kuuluvat myös muut Museoviraston työjärjestyksessä määrätyt asiat. Lisäksi osastonjohtaja osallistuu viraston tiedolla johtamisen kehittämiseen. Osastonjohtaja on Museoviraston johtoryhmän jäsen.

Haku päättyy: 22.10.2021 klo 15.00

Lisätiedot ja hakuohjeet
--------------------------------------------
Lisätietoja:
viestinta at museovirasto.fi


Ilmoitus vanhenee: 22.10.2021 klo 15:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/osastonjohtaja-museoviraston-arkisto-ja-tietopalvelut-osastolle/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko