[H-verkko] Muut ilmoitukset: Historiantutkimuksen päivät 2022 – Ennakkokutsu

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti toukokuu 25 09:52:30 EEST 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi muut ilmoitukset: 
--------------------------------------------
Historiantutkimuksen päivät 2022 – Ennakkokutsu
--------------------------------------------
 Ennakkokutsu

Kuudennet valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 20.-22.10.2022. Päivien järjestäjinä ovat Tampereen yliopiston historian oppiaine ja Suomen Historiallinen Seura. Päivien ohjelmassa on keynote -esitelmien lisäksi työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa.
Konferenssin pääpuhujiksi tulonsa ovat vahvistaneet
-       Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) on kulttuuri- ja uskontohistoriaan sekä identiteetteihin perehtynyt keskiajan historian tutkija (https://www.upf.edu/web/ecerm/linda-gale-jones)
-       Prof. Pertti Haapala (Tampereen yliopisto) on kokemuksen ja teollistumisen historiaan perehtynyt sosiaalihistorioitsija (https://www.tuni.fi/fi/pertti-haapala)
-       Prof. Christopher Otter (The Ohio State University) on tieteen, teknologian, terveyden ympäristön historiaan globaalissa perspektiivissä perehtynyt modernin ajan historian tutkija (https://history.osu.edu/people/otter.4)
-       Prof. Maria Ågren (Uppsala Universitet) sukupuolen ja työn historiaan Pohjoismaissa perehtynyt uuden ajan alun ja uuden ajan historioitsija (https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3371)
Jos covid-19 tilanne vaatii muutoksia järjestelyihin, ilmoitamme niistä ensi tilassa.

Muutoksena aikaisempiin konferensseihin, kukin osallistuja voi pitää konferenssissa vain yhden esitelmän. Lisäksi osallistuja voi toimia yhdessä työryhmässä puheenjohtajana ja yhdessä kommentaattorina.

Esitelmäpyyntö julkistetaan syyskuussa 2021 konferenssin internetsivuilla (https://events.tuni.fi/hitu2022) sekä muissa medioissa.

Konferenssityöryhmä: yliopistonlehtori Ville Vuolanto (pj.), väitöskirjatutkija Juuso Järvenpää,  yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaa, yliopistotutkija Sami Suodenjoki, professori Raisa Toivo ja yliopistonlehtori Tanja Vahtikari (Tampereen yliopisto) sekä toiminnanjohtaja Julia Burman (Suomen Historiallinen Seura).

***

Förinbjudan

Den sjätte nationella konferensen för historieforskning ordnas 20.-22.10.2022 i Tammerfors. Konferensen ordnas av läroämnet historia vid Tammerfors universitet i samarbete med Finska Historiska Samfundet. På programmet står föredrag av huvudtalare, arbetsgrupper för deltagarnas egna presentationer samt friare program.

Huvudtalare
Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) https://www.upf.edu/web/ecerm/linda-gale-jones
Prof. Pertti Haapala (Tammerfors universitet) https://www.tuni.fi/fi/pertti-haapala
Prof. Christopher Otter (The Ohio State University) https://history.osu.edu/people/otter.4
Prof. Maria Ågren (Uppsala Universitet) https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3371

Föredragsinbjudan skall utgivas i september 2021 på konferensens internetsidan (https://events.tuni.fi/hitu2022/) och på andra medier.

Konferensarbetsgrupp: universitetslektor Ville Vuolanto (ordf.), doktorand Juuso Järvenpää, universitetsforskare Sari Katajala-Peltomaa, universitetsforskare Sami Suodenjoki, professor Raisa Toivo, universitetslektor Tanja Vahtikari (Tammerfors Universitet) samt verksamhetsledare Julia Burman (Finska Historiska Samfundet).

***

Preinvitation

The Sixth National Finnish Conference on History Research will be held in Tampere on 20-22 October 2022. The conference is organised by the discipline of history at Tampere University together with the Finnish Historical Society. The conference program will consist of keynote lectures by international scholars, sessions, and lively social program.

Keynote speakers:
Prof. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) https://www.upf.edu/web/ecerm/linda-gale-jones
Prof. Pertti Haapala (Tampere University) https://www.tuni.fi/en/pertti-haapala
Prof. Christopher Otter (The Ohio State University) https://history.osu.edu/people/otter.4
Prof. Maria Ågren (Uppsala University) https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3371

The call for papers will be opened in September 2021, and published at the conference website (https://events.tuni.fi/hitu2022/) and in other media.

Organising committee: Senior lecturer Ville Vuolanto (chair), PhD researcher Juuso Järvenpää, university researcher Sari Katajala-Peltomaa, university researcher Sami Suodenjoki, professor Raisa Toivo and senior lecturer Tanja Vahtikari (Tampere University), with Julia Burman (the Finnish Historical Society).
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Ville Vuolanto
ville.vuolanto at tuni.fi
https://events.tuni.fi/hitu2022/

Ilmoitus vanhenee: 23.10.2022

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/historiantutkimuksen-paivat-2022-ennakkokutsu/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko