[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Projektitutkija, Digitaaliset ihmistieteet

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To toukokuu 20 19:06:03 EEST 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Projektitutkija, Digitaaliset ihmistieteet
--------------------------------------------
Projektitutkija, Digitaaliset ihmistieteet
Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

PROJEKTITUTKIJAN TEHTÄVÄ, DIGITAALISET IHMISTIETEET, 1.9.2021 alkaen seitsemän kuukauden määräajaksi (hanke).

Projektitutkijan tehtävä sijoittuu historian ja etnologian laitokseen historian oppiaineeseen.

Projektitutkijan tehtävässä painottuu digitoidun, useasta Euroopan maasta peräisin olevan parlamenttidatan toimittaminen tietokoneavusteista analyysia varten. Projektitutkija avustaa vertailevan analyysin mahdollistavan käyttöliittymän rakentamisessa. Työtä tukee monitieteinen, historian-, politiikan- ja kielentutkijoista sekä humanististen ihmistieteiden asiantuntijoista koostuva tutkimusryhmä, joka toimii Jyväskylän yliopistossa ja Utrechtin yliopiston Digital Humanities Labissa. Sinusta tulee osa Suomen Akatemian rahoittamaa kansainvälistä tutkimusryhmää akatemiaprofessorin hankkeessa “Poliittinen edustuksellisuus. Parlamentin ja kansan väliset jännitteet vallankumousten aikakaudelta 2000-luvulle”.

Mitä odotamme hakijalta?

Projektitutkijan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.

Hakijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta digitaalisista ihmistieteistä, datatieteestä tai informaatiotutkimuksesta.

Ansioita arvioitaessa otetaan ensisijaisesti huomioon edistyneet tietotekniset taidot (XML, Json, NLP, Python). Ohjelmointitaidot ovat eduksi. Historian, politiikan ja/tai kielentutkimuksen kentän tuntemuksesta on tehtävän hoitamisessa hyötyä. Tehtävän hoidossa edellytetään erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Vaikkakaan ei pakollista, seuraavien kielten luetun ymmärtäminen auttaa tehtävässä: hollanti, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska.

Mitä tarjoamme?

Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 3-4. Palkkasi on noin 2.400 – 3.200 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi.

Tehtävää täytettäessä käytetään kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä:

Motivaatiokirje;
Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;
Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tietoteknisistä taidoista (etenkin XML, Json, NLP, Python), työkokemuksesta ja kielitaidosta;
Kopiot todistuksista, jotka osoittavat tietotekniset taidot ja kielitaidon;
Mahdolliset suosittelijat ja/tai suosituskirjeet

Hakemus tulee jättää viimeistään 7.6.2021  sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011389&lang=fi&_ga=2.155473715.927144978.1621227449-1203946898.1611816631.

Lisätietoja antaa professori Pasi Ihalainen, e-mail: pasi.t.ihalainen at jyu.fi, puh. +358 400 247 457.

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Pasi Ihalainen
pasi.t.ihalainen at jyu.fi
0400 247457
https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011389&lang=fi&_ga=2.155473715.927144978.1621227449-1203946898.1611816631

Ilmoitus vanhenee: 8.6.2021

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/projektitutkija-digitaaliset-ihmistieteet/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko