[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Historisk Tidskrift för Finland söker ny huvudredaktör för tiden 2022-2026

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe toukokuu 7 13:50:38 EEST 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Historisk Tidskrift för Finland söker ny huvudredaktör för tiden 2022-2026
--------------------------------------------
Historisk tidskrift för Finland söker en huvudredaktör för perioden 2022-2026. Ansökningsperioden går ut 31.5.2021. 

HTF:s redaktion består av en huvudredaktör och två redaktörer som arbetar med publiceringen av tidskriften i tryck och digitalt. Huvudredaktören leder arbetet och har goda kontakter till historikerfältet. Vi söker dig som har doktorsgrad samt gärna tidigare erfarenhet av redaktionella uppgifter och förtrogenhet med öppen vetenskap och publicering.

HTF utges sedan 1916 av Historiska föreningen och riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. Tidskriften är en av få svenskspråkiga vetenskapliga referee-tidskrifter i Finland och utkommer med fyra nummer om året. HTF utges med bidrag av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Huvudredaktörskapet är ett förtroendeuppdrag för vilket utbetalas ett arvode.

Ansökningen för befattningen som huvudredaktör samt CV och publikationsförteckning tillställs redaktionsrådets ordförande, docent Henrika Tandefelt per e-post på adressen henrika.tandefelt at helsinki.fi eller per post (Topelia/historia, PB 59, 00014 Helsingfors universitet) senast den 31 maj 2021. 

Se mera i annonsen på vår webbsida: https://historiskaforeningen.fi/sokes-huvudredaktor-for-historisk-tidskrift-for-finland-sok-senast-31-5-2021/
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Henrika Tandefelt
henrika.tandelfelt at helsinki.fi
https://historiskaforeningen.fi/sokes-huvudredaktor-for-historisk-tidskrift-for-finland-sok-senast-31-5-2021/

Ilmoitus vanhenee: 31.5.2021 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/historisk-tidskrift-for-finland-soker-ny-huvudredaktor-for-tiden-2022-2026/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko