[H-verkko] Artikkelipyyntö: Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, kokemukset ja vuoropuhelu -seminaari 24-25.11.2021

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To toukokuu 6 15:18:54 EEST 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, kokemukset ja vuoropuhelu -seminaari 24-25.11.2021
--------------------------------------------
ESITELMÄKUTSU

Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, kokemukset ja vuoropuhelu -seminaari 24-25.11.2021 Kansallismuseon auditorio, Helsinki (tai pandemiatilanteesta johtuen virtuaalisesti)

Pohdinnat ja kamppailut kulttuuriperinnön erilaisista merkityksistä ja kulttuuriperinnön todellisesta ja symbolisesta omistajuudesta ovat ajankohtaisia kaikkialla länsimaissa, myös Suomessa. Näiden teemojen esiin nousemista ovat vauhdittaneet muun muassa globaalit tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostavat liikkeet, kulttuurisesta omimisesta käyty kriittinen keskustelu, kulttuuriperinnön repatriaatioon ja dekolonisaatioon liittyvät pyrkimykset sekä tavoitteet erilaisten vähemmistöjen kulttuuriperinnön tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Kulttuuriperinnön merkitykset ovat aina monikerroksisia ja näistä kerroksista voidaan tuottaa erilaisia, myös toisilleen vastakkaisia, kertomuksia.

Kulttuuriperinnön määrittelyissä on kyse vallasta. Kulttuuriperintöpolitiikka, viralliset kulttuuriperinnön määritelmät ja suojelukäytännöt eivät välttämättä pysty tavoittamaan eri ryhmien ymmärrystä ja kokemuksia kulttuuriperinnöstä. Tämä herättää kysymyksiä kuten: Kenen kulttuuriperintöä oikeastaan suojellaan ja kenen ehdoilla? Mikä kulttuuriperinnön säilymiseen itseasiassa vaikuttaa; historialliset merkitykset, talouden ehdot vai yhteisöjen tarpeet ja toiveet?

Museoviraston, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella toimivan HERIDI-hankkeen yhteistyönä järjestämässä seminaarissa pohditaan ajankohtaisia kulttuuriperinnön merkityskamppailuihin, omistajuuteen, valtaan ja vuoropuheluun liittyviä kysymyksiä. Vastakkainasettelun sijaan seminaari kannustaa avoimeen ja kunnioittavaan vuoropuheluun. Tavoitteena on syventää ymmärrystä kulttuuriperinnön erilaisista merkityksistä ja niihin kytkeytyvistä kokemuksista, tunteista, arvoista ja valta-asetelmista.

Seminaari on kaksipäiväinen, joista toinen päivä sisältää tieteellisiä esitelmiä ja toinen laajalle yleisölle suunnattuja temaattisia paneelikeskusteluja.

Kutsumme seminaariin esitelmäehdotuksia, jotka voivat käsitellä niin kotimaisia, ulkomaisia kuin globaaleja kulttuuriperintökohteita, -esineitä ja -ympäristöjä tai aineetonta kulttuuriperintöä. Myös käsitteelliset, teoreettiset ja kokemusperustaiset esitelmät ovat tervetulleita. Esitelmäkutsu on avoin kaikille tieteenaloille ja lähestymistavoille.

Esitelmien mahdollisia aihepiirejä:

- kulttuuriperinnön dekolonisaatio ja repatriaatio

- kulttuuriperintöpolitiikkaan ja suojeluun liittyvät valtarakenteet ja vallankäyttö

- kulttuuriperinnön omiminen ja omistajuus

- kulttuuriperinnön poliittisuus ja identiteettipolitiikka

- kulttuuriperinnön, populaarikulttuurin ja underground-kulttuurien yhteydet

- kulttuuriperinnön henkilökohtaiset ja yhteisölliset merkitykset

- kokemukset, tunteet ja kulttuuriperinnön affektivisuus

- kulttuuriperinnön ympäristöt ja paikat

- kulttuuriperintöaktivismi

- unohdettu ja vaiettu kulttuuriperintö

- vaikea ja ristiriitainen kulttuuriperintö

- hybridinen kulttuuriperintö

- inklusiivinen näkökulma kulttuuriperintöön

- kulttuuriperinnön erilaiset merkitykset kulttuuriperintökasvatuksessa

- kulttuuriperintöjen välinen vuoropuhelu ja kulttuuriperintödiplomatia

Esitelmiä voi pitää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai suomalaisella viittomakielellä. Ehdotukset tulee lähettää 31.5.2021 mennessä seminaarin verkkosivulta löytyvällä lomakkeella. Ehdotusten tulee sisältää: nimi, titteli, affiliaatio, sähköpostiosoite, otsikko ja abstrakti (200–250 sanaa). Voit myös ehdottaa itseäsi tai jotain toista henkilö panelistiksi.

Linkki seminaarin verkkosivulle:

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/kenenkulttuuriperinto

 

Lisätietoja seminaarista:

Erikoisasiantuntija Satu Kähkönen, Museovirasto: satu.kahkonen at museovirasto.fi

Apulaisprofessori Tuuli Lähdesmäki, Jyväskylän yliopisto: tuuli.lahdesmaki at jyu.fi
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Satu Kähkönen
satu.kahkonen at museovirasto.fi
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/kenenkulttuuriperinto

Ilmoitus vanhenee: 31.5.2021 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kenen-kulttuuriperinto-merkitykset-kokemukset-ja-vuoropuhelu-seminaari-24-25-11-2021/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko