[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Yliopistonlehtori, tieteiden ja aatteiden historia Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To Maalis 11 13:24:56 EET 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Yliopistonlehtori, tieteiden ja aatteiden historia Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa
--------------------------------------------
Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on haettavana yliopistonlehtorin, tieteiden ja aatteiden historia, toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1.8.2021 alkaen

Toimintaympäristö

Tieteiden ja aatteiden historian oppiaine kuuluu humanistisen tiedekunnan historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikköön. Tieteiden ja aatteiden historiassa on kaksi professoria, kolme yliopistonlehtoria ja yksi yliopistotutkija, joista yksi professori ja yksi yliopistonlehtori toimivat filosofian alalla. Lisäksi oppiaineessa on määräaikaisessa työsuhteessa olevia tutkijoita. Lisätietoa oppiaineesta löytyy https://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/.

Tehtävän ala ja siihen kuuluvat vastuut

Tehtävän haltijan vastuulle kuuluu tehdä tieteellistä tutkimustyötä, antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytteitä sekä hoitaa oppiaineen ja tiedekunnan toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä 1612 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työaikasuunnitelman puitteissa.

Tehtävän vaatimukset jakautuvat tutkimukselliseen erikoisalaan sekä opetukselliseen kompetenssiin tieteiden ja aatteiden historian oppiaineen vaatimilla opetusaloilla. Tutkimuksellisesti yliopistonlehtorin odotetaan vahvistavan yksikön nykyistä tutkimusprofiilia. Erikoisala voi olla yksi tai useampi seuraavista: aate- ja käsitehistoria, tieteenhistoria sekä muita historian aloja (kuten sosiaalihistoria tai teknologian historia) aate- ja tieteenhistoriaan yhdistävä historian tutkimus. Eduksi katsotaan erityisesti aate- tai filosofian historian asiantuntemus.

Tehtävän haltija opettaa aate- tai tieteenhistoriaa perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa. Hän myös osallistuu kandidaatintutkielmien, pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaamiseen. Lisäksi hän toimii omaopettajana ja hoitaa oppiaineen hallinnollisia tehtäviä. Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi.

Pätevyys

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, oman erikoisalueen tutkimuskokemusta, kykyä tuottaa sekä kansallisia että kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Olemme myös kiinnostuneita uusista tutkimuksellisista visioista sekä näkemyksistä, kuinka tieteiden ja aatteiden historian opetusta voisi kehittää.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä. Jollei valitulla henkilöllä ole työsuhteen alkaessa yliopistopedagogisia tai niihin rinnastettavia opintoja, hänen odotetaan suorittavan näitä kahden vuoden kuluessa vähintään 25 opintopisteen verran.

Kelpoisuusvaatimukset on määritelty 1.1.2016 voimaan tulleessa Oulun yliopiston johtosäännössä.

Työsuhteen palkkaus

Yliopistonlehtorin palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 6–7 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työsuhteen alkaessa palkkaus on tyypillisesti n. 4 000 € – 4 600 € välillä.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävän hakeminen

Hakemus liitteineen tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 11.4.2021. Liitä mukaan:

I) Max. 3 sivun ansioluettelo (curriculum vitae)

II) Julkaisuluettelo

III) Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään opetusportfolion, tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi alla esitettyä opetusportfolion jäsennystä, maksimissaan 3 sivua

IV) Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista ja motivaatiokirje, maksimissaan yhteensä 3 sivua

V) Lyhyt tutkimussuunnitelma, maksimissaan 3 sivua.

Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (ohje: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli. Julkaisuluettelon rakenteessa tulee noudattaa Suomen Akatemian julkaisukategorioihin liittyvää ohjeistusta: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/.

Opetusnäyte ja haastattelu

Ansioituneimmat hakijat voidaan kutsua antamaan opetusnäyte haettavan työsuhteen alalta erikseen päätettävästä aiheesta ja heille voidaan järjestää tilaisuus, jossa he voivat suullisesti esitellä näkemyksiään toimeensa kuuluvien tehtävien kehittämisestä.

 

Lisätietoa

Tätä täyttöprosessia koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä professori Petteri Pietikäiseen: p. 0294 483303, s-posti: petteri.pietikainen at oulu.fi

 

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

1) Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana

2) Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3) Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)

4) Opetustyön kehittämisen visio: hakija kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esimerkiksi suhteessa oppiaineen opetusohjelmaan
--------------------------------------------
Lisätietoja:
petteri.pietikainen at oulu.fi
https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&lang=fi&id=000010851&jc=1

Ilmoitus vanhenee: 11.4.2021 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/yliopistonlehtori-tieteiden-ja-aatteiden-historia-oulun-yliopiston-humanistisessa-tiedekunnassa/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko