[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Projektitutkija, lääketieteen historia (Itä-Suomen yliopisto)

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Su Joulu 5 12:15:06 EET 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Projektitutkija, lääketieteen historia (Itä-Suomen yliopisto)
--------------------------------------------
Haemme projektitutkijaa (maisterivaiheen opiskelija tai jatko-opiskelija) Suomen Akatemian hankkeeseen ”Muuttuvat asenteet lääketieteellistä epävarmuutta kohtaan lääkäreiden koulutuksessa 1880-luvulta eteenpäin: Suomi monikansallisesta näkökulmasta”. Tehtävä sijoittuu historia- ja maantieteiden laitokselle Joensuun kampukselle ja se täytetään osa-aikaisena, joka vastaa 6 kuukauden kokoaikaista työaikaa. Tehtävä alkaa välillä 1.2.-30.4 2022. Lue lisää alta ja hae viimeistään 22.12.2021.

Lyhyt kuvaus tutkimusprojektista

Edes menestyksekkäät läpimurrot lääketieteessä eivät tule koskaan kokonaan poistamaan
kliiniseen päätöksentekoon ja hoitoihin liittyvää epävarmuutta. Tuon epävarmuuden riittämättömän sietämisen riskit ovat hyvin tiedossa. Niinpä vallitsee yksimielisyys siitä, että asiaan on opetussuunnitelmassa kiinnitettävä enemmän huomiota. On kuitenkin epäselvää, miten tämä tavoite toteutetaan. Projekti perehtyy tähän ongelmaan monitieteellisin keinoin, joskin lähtökohtana on historian näkökulma. Ensinnäkin se selvittää, miten asenteet lääketieteellistä epävarmuutta kohtaan ovat muuttuneet lääkäreiden koulutuksessa 1880-luvulta alkaen. Toisekseen projektissa tutkitaan, miten lääketieteen historia voi lisätä monitulkintaisuuden sietokykyä nykypäivän lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa. Painopiste on suomalaisissa kehityskuluissa, mutta niitä tarkastellaan monikansallisesta näkökulmasta.

Kyselytutkimukset lääketieteen professorien ja opiskelijoiden kesken auttavat meitä selventämään ja parantamaan nykyisiä käytäntöjä. Projekti yhdistääkin episteemisiä pyrkimyksiä käytännönläheisiin tavoitteisiin, kuten nykyiseen lääketieteen opetukseen vaikuttamiseen. Tällä tavoin paitsi tuomme merkittävän panoksen lääketieteen opetuksen historiaan, myös kuromme umpeen kuilua lääketieteen historioitsijoiden (myös lääketieteen humanismin) sekä terveysalan tutkijoiden kesken. Nykypäivän tilanteen osalta kaksi kyselytutkimusta täydentää historiallisia alkuperäislähteitä.

Tehtävä ja palkkaus

Projektitutkijan velvollisuuksiin kuuluu kyselytutkimusten valmistelu opetushenkilökunnalle sekä toisen ja viidennen vuoden opiskelijoille viidessä eri lääketiedettä opettavassa oppilaitoksessa Suomessa sekä kyselytutkimusten toteuttaminen ja analysointi yhteistyössä projektin muiden tutkijoiden kanssa.

Tehtävä täytetään osa-aikaisena (tarkka prosentti on neuvoteltavissa), joka vastaa 6 kuukauden kokoaikaista työaikaa. Tehtävä alkaa välillä 1.2.–30.4 2022. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikaiset hanketehtävät. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 1-4 (1889.69 - 2591.28 e).  Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Sähköisten kyselytutkimusten kvantitatiiviseen analyysiin käytetään SPSS- sekä NCSS-tilastoohjelmistoja. Kategoristen muuttujien vertailut toteutetaan käyttämällä X2-testiä tai Fisherin tarkkaa testiä, ja ei-normaalijakauman mukaan esiintyvien jatkuvien muuttujien/tekijöiden vertailut toteutetaan käyttämällä Mann-Whitneyn U-testiä. Avointen kysymysten vastausten tulkinnassa apuna ovat samankaltaiset kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmät kuin tekstin ja suullisen (historiallisen) materiaalin analyysissa.

Edellytämme sinulta:
• Yllä mainittujen tilastollisten ohjelmien ja kvantitaativisten menetelmien hallintaa
• Aiempia tai meneillään olevia maisteri- tai jatko-opintovaiheen opintoja lääketieteen,
opetuksen tai historian alalla
• Erinomaista kirjoitetun ja puhutun suomen kielen taitoa sekä valmiutta työskennellä
englantia puhuvassa tutkimusympäristössä
Tarjoamme sinulle:
• Tarjoamme hakijalle mahdollisuuden työskennellä innostavassa, monitieteisessä
tutkimusympäristössä. Vaikka tutkimustulosten auki kirjoittaminen ei ole osa tutkijan
velvollisuuksia (tästä vastaavat ensisijaisesti projektin muut tutkijat), hän on tiiviisti siinä
mukana ja saa siten mahdollisuuden kartuttaa kokemusta myös tällä osa-alueella
• Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluu muun muassa kattava
työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja
Sykettä-liikuntapalvelut

Hae näin

Jätä hakemus viimeistään 22.12.2021 sähköisellä hakulomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan:

• ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
• julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
• motivaatiokirje (max kolme sivua), kuvaus koskien 1) hakijan aiempaa tutkimusta
(kiinnostuksen kohdetta) meneillä olevan pro gradu -tutkielman tai mahdollisen
tohtoriprojektin kannalta, 2) hakijan motivaatiota ja 3) tähän hankkeeseen osallistumisen
edellytysten täyttymistä (ks.edellä)
• kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene
tutkintotodistuksista

Kysymyksiä?

Lisätietoja tehtävästä antaa projektin johtaja Pieter Dhondt, yliopistonlehtori, historia- ja
maantieteiden laitoksen johtaja, pieter.dhondt at uef.fi, puh. +358 50 598 8192.

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösuunnittelija Airi Leppänen, puh. +358 29 445 5171, airi.leppanen at uef.fi.

Lyhyesti Itä-Suomen yliopistosta ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 16 000, ja työllistämme 2 750 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Tuotamme tutkittua tietoa avoimesti käytettäväksi ja kaikkien hyväksi. UEF on vaikuttavia tekoja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Tutustu yliopistoomme osoitteessa www.uef.fi.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa koulutetaan ammattilaisia ja asiantuntijoita historia- ja maantieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen aloille ww.uef.fi/yhka.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Pieter Dhondt
pieter.dhondt at uef.fi
+358 50 598 8192
https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000012215&lang=fi

Ilmoitus vanhenee: 22.12.2021 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/projektitutkija-laaketieteen-historia-ita-suomen-yliopisto/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko