[H-verkko] Väitökset: Kulttuurisuunnittelun ajallisuudet: Nykykaupunkien muutosprosessien tarkastelu Wienin ja Oulun tapaustutkimusten kautta

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To Joulu 2 11:03:09 EET 2021


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi tapahtuma:
--------------------------------------------
Kulttuurisuunnittelun ajallisuudet: Nykykaupunkien muutosprosessien tarkastelu Wienin ja Oulun tapaustutkimusten kautta

7.12.2021 klo 12:00 -  klo 12:00 Linnanmaa, sali IT115 https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Linnanmaa%2C+Oulu%2C+Suomi
Väitöstilaisuuden suoratoisto verkossa : https://oulu.zoom.us/j/67619859570
--------------------------------------------
Väittelijä: Arkkitehti (MSc) Tiina Hotakainen
Tiedekunta ja yksikkö Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin tutkimusyksikkö
Oppiaine Arkkitehtuuri

Väitöstilaisuus: 7.12.2021 12:00
Väitöstilaisuuden paikka: Linnanmaa, sali IT115. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67619859570

Aihe: Kulttuurisuunnittelun ajallisuudet: Nykykaupunkien muutosprosessien tarkastelu Wienin ja Oulun tapaustutkimusten kautta

Vastaväittäjä: Dosentti Catharina Gabrielsson, KTH Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu, Tukholma
Kustos: Professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto

Väitöskirja luettavissa verkossa

***

Kulttuurisuunnittelu vaatii erilaisten aikajänteiden huomioimista
Kulttuuri on yksi keskeisimmistä nykykaupunkeja muuttavista tekijöistä, ja se on tunnistettu myös merkittäväksi kaupunkien suunnittelun ja kehittämisen työkaluksi. Juuri tietoyhteiskunta on tehnyt kulttuurista tärkeän muutostekijän, ja termi ’kulttuurisuunnittelu’ viittaakin kulttuurin hyödyntämiseen kaupunkikehityksessä.

Teknologian ja digitaalisten alustojen nousun myötä ajallisesta samanaikaisuudesta on tullut fyysistä läheisyyttä merkittävämpää, kun puhutaan uusista kulttuurin ilmiöistä. Samalla ajanpuute vaikuttaa arkeemme tilanpuutetta enemmän. Nykyisillä kulttuurisuunnittelun käsitteillä näitä uusia kehityskulkuja on kuitenkin vaikea huomioida. Väitöstutkimus täydentää käsitystä kaupunkien kulttuurisuunnittelusta kuvaamalla sen piirteitä kolmen ajallisen näkökulman kautta.

Väitöstutkimuksessa lineaarinen aikajänne selittää perinteisiä, ylhäältä ohjattuja kaupunkisuunnittelun tapoja, jotka perustuvat kasvuun ja edistykseen. Kokemuksellinen aikakäsitys perustuu yllätyksellisyyteen ja yksilöistä lähtevään ruohonjuuritason toimintaan, kun puolestaan suhteellisen ajan käsite painottaa muutosten sosiokulttuurisia ulottuvuuksia ja jokapäiväistä elämää.

Väitöskirjassa tutkittiin kahta kulttuurisesti merkittävää kaupunginosaa: Myllytullia Oulussa ja Brunnenviertelia Wienissä Itävallassa. Wien edustaa tässä tutkimuksessa globaalisti tärkeää kulttuurikaupunkia, kun taas Oulu valittiin juuri Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.

Väitöskirjan mukaan nykyinen kaupunkien tutkimus ja suunnittelu vaativat kulttuurin erilaisten aikajänteiden huomioimista, ja kaupunkilaisten jokapäiväisten rytmien merkitys kulttuurisuunnittelulle kasvaa entisestään. Wienin tapaustutkimus näyttää suuntaa sille, miten tuleva kulttuuripääkaupunki Oulu voisi sovittaa yhteen kaupunkisuunnittelun ja arkikulttuurin.

***


--------------------------------------------


Lisätietoja:


Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/event/kulttuurisuunnittelun-ajallisuudet-nykykaupunkien-muutosprosessien-tarkastelu-wienin-ja-oulun-tapaustutkimusten-kautta/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko