[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Museologian yliopistonlehtori

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Huhti 19 15:49:09 EEST 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Museologian yliopistonlehtori
--------------------------------------------
Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi.
Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.
Museologia on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kulttuurien osaston opintokokonaisuus, jota opetetaan kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa.

Humanistinen tiedekunta hakee
MUSEOLOGIAN YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen. Tehtävään palkataan kuuden kuukauden koeajalla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa opintosuunnitelman mukaista opetusta, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua tieteenalan ja koulutusohjelman muiden tehtävien hoitamiseen.

Tehtävään valittavalta vaaditaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot että opetuskokemus: julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista sekä pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia. Tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Museologia on koko yliopistoa palveleva syventävien opintojen opintokokonaisuus. Museologian yliopistonlehtori toimii tiiviissä yhteistyössä sekä kulttuuriperintösektorin että alaa lähellä olevien tieteenalojen kanssa. Museologian tavoitteena on tukea ja kehittää museoalan ammattilaisuutta sekä luoda kriittistä ymmärrystä kulttuuriperintöprosesseista ja -käytännöistä.

Museologian yliopistonlehtorilla on päävastuu museologian opetuksesta sekä sen järjestämisestä ja kehittämisestä osana kulttuuriperinnön maisteriohjelmaa. Hakijoilta edellytetään vankkaa osaamista ja opetuskokemusta museologian eri osa-alueilta. Tutkijana häneltä odotetaan museologian tieteellisen profiilin kehittämistä, tutkimusryhmien perustamista ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemista. Samalla hän on yhteistyössä Helsingin yliopistomuseon kanssa ja osallistuu sen kehittämiseen. Opetuksessa keskeisellä sijalla ovat kulttuuriperintösektorin kanssa yhteistyössä järjestetyt projektikurssit, joten Suomen museokentän tuntemuksesta on etua.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Yliopistonlehtorin bruttopalkka riippuu valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta.
Hakemukseen liitetään pdf-tiedostoina:
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) hakijan opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) julkaisuluettelo
4) vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen selvitys hakijan tieteellisestä toiminnasta, ml. hankittu tutkimusrahoitus
Ks. ohjeet https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op....
Hakijoita pyydetään valmistautumaan siihen, että valmisteluryhmä pyytää hakuajan päätyttyä kärkihakijoita saapumaan haastatteluun Zoomissa sekä tarvittaessa tekemään erillisen selvityksen opetusansioistaan ja antamaan opetusnäytteen.
Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa osaston johtaja Jussi Pakkasvirta, jussi.pakkasvirta at helsinki.fi. Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Maria Colliander, maria.colliander at helsinki.fi.

Haku päät­tyy
06.05.2021 23:59 EEST
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Maria Colliander
maria.colliander at helsinki.fi


Ilmoitus vanhenee: 6.5.2021 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/museologian-yliopistonlehtori/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko