[H-verkko] Agricola - Suomen humanistiverkko -portaalin otsikot 16.3.2021-15.4. 2021

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Huhti 15 11:39:36 EEST 2021


AGRICOLAN TIETOSANOMIEN OTSIKOT 16.3.2021-15.4.2021

* Kolumni Tommi Kotonen: Väestönvaihto ja hiljainen vastavallankumous<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/vaestonvaihto-ja-hiljainen-vastavallankumous/>
* Tuhansia sivuja teologista tutkimusta avoimesti saataville<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/tuhansia-sivuja-teologista-tutkimusta-avoimesti-saataville/>
* Sotakoiratutkimus voitti pro gradu -kilpailun<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/sotakoiratutkimus-voitti-pro-gradu-kilpailun/>
* Virtuaalimatkoja Euroopan lähihistorian kipupisteisiin<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/virtuaalimatkoja-euroopan-lahihistorian-kipupisteisiin/>
* Historiallinen Aikakauskirja 1-2021: tanssimusiikin kansallistuminen, Itä-Karjalaisten pakolaisuus, menneisyyden sukupuolisuus, tautien historiaa, saamelaisuus<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/historiallinen-aikakauskirja-1-2021-tanssimusiikin-kansallistuminen-ita-karjalaisten-pakolaisuus-menneisyyden-sukupuolisuus-tautien-historiaa-saamelaisuus/>
* Louvre julkaisi valtavan digitaalisen kokoelman verkossa<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/louvre-julkaisi-valtavan-digitaalisen-kokoelman-verkossa/>
* Augustuksen mausoleumi Roomassa avattu pitkään jatkuneen restauroinnin jälkeen<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/__trashed/>
* Kotiseutuarkistoille tietosuojakoulutusta Keski-Suomessa<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/kotiseutuarkistoille-tietosuojakoulutusta-keski-suomessa/>

AGRICOLAN ARVOSTELUT 16.3.2021-15.4.2021

16.3.2021 | HELENA PILKE
Kotirantojen kiehtova historia – Itämeren karttoja keskiajalta nykyaikaan<https://agricolaverkko.fi/review/kotirantojen-kiehtova-historia/>
Karttoja on käytetty – ja käytetään edelleen – merenkulkuun ja muuhun liikkumiseen, sodankäyntiin ja propagandaan. Niillä on välitetty tietoa, ohjattu ihmisten toimintaa ja vaikutettu heidän mielikuviinsa kyseisen kartan esittämästä seudusta. Itämeren tarina kertoo komein kuvin ja monipuolisin tekstein siitä, millaisena nämä suomalaistenkin hyvin tuntemat rannat ja rantojen asukkaat on menneinä vuosisatoina nähty – ja siitä, mitä tapahtuu, ellei merta aleta tarmokkaasti suojella.
Nurminen, Marjo T. : Itämeren tarina. Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan . John Nurmisen Säätiö , 2020. 366 sivua. ISBN 978-952-9745-85-2.
***
17.3.2021 | SANNA TAPIONKASKI
Yleistajuisesti lasten- ja nuorten kirjallisuusterapiasta<https://agricolaverkko.fi/review/yleistajuisesti-lasten-ja-nuorten-kirjallisuusterapiasta/>
Julkinen keskustelu lasten ja nuorten lukemisesta – tai sen puutteesta – tuntuu painottuvan lukemiseen tiedonhankintana, vaikka enemmän soisi puhuttavan myös kirjallisuuden kokemuksellisesta ulottuvuudesta sekä kielen ja tarinoiden keskeisestä merkityksestä tunteiden käsittelyssä ja identiteetin rakentamisessa. Pirjo Suvilehdon Oi ihana satu luotaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden terapeuttisia mahdollisuuksia ja sisältää käytännönläheisiä ajatuksia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn soveltamiseen monenlaisissa yhteyksissä. Teos on suunnattu erityisesti lukijoille, joille kirjallisuusterapia ei ole ennestään tuttua.
Suvilehto, Pirjo: Oi ihana satu: lasten ja nuorten kirjallisuusterapia. Avain, 2020. 269 sivua. ISBN 978-952-304-213-1.
***
18.3.2021 | KARI HINTSALA
Kun neuvostovalta tuli Karjalaan<https://agricolaverkko.fi/review/kun-neuvostovalta-tuli-karjalaan/>
Ensimmäinen maailmansota päättyi marraskuussa 1918, mutta itäiseen Eurooppaan se ei tuonut rauhaa. Venäjän sisällis-ja interventiosota jatkui myös Itä-Karjalassa aina vuoteen 1922 saakka. Pekka Vaara jatkaa Vienan kohtalonvuosien kronikkaansa.
Vaara, Pekka: Viena 1919-1922 - kun neuvostovalta tuli Karjalaan. Docendo, 2020. 400 sivua. ISBN 978-952-291-802-4.
***
19.3.2021 | PENTTI STRANIUS
Ajankohtainen karjalankieltä käsittelevä teos akateemisella otteella<https://agricolaverkko.fi/review/ajankohtainen-karjalankielta-kasitteleva-teos/>
Karjalankieliset rajalla on tervetullut uudenlainen tutkimus Karjalasta yli rajan: karjalankielisistä Suomessa sekä kielivähemmistöistä Venäjän Karjalassa. Teos käsittelee evakkoutta, karjalaisuuden mennyttä ja nykyisyyttä, kieltä, musiikkia ja mediaa sekä karjalaisuutta kielenelvyttäjien näkökulmasta.
Suutari, Pekka (Toim.): Karjalankieliset rajalla. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, 2021. 297 sivua. ISBN 978-951-9451-14-5.
***
22.3.2021 | HELENA PILKE
Välimeren kulttuuriaarteita pintaa syvemmältä<https://agricolaverkko.fi/review/valimeren-kulttuuriaarteita-pintaa-syvemmalta/>
Kulttuurin, matkailun ja kulttuurimatkailun ammattilainen Liisa Väisänen esittelee tuoreimmassa kirjassaan tuttuja ja tuntemattomia kohteita Välimeren rannoilta. Matka vie kaikkiin ilmansuuntiin, aikajana yltää antiikista meidän päiviimme.
Väisänen, Liisa: Välimeren helmet. Matkoja maihin ja kulttuureihin. Kirjapaja, 2021. 215 sivua. ISBN 978-952-354-339-3.
***
23.3.2021 | LASSI SARESSALO
Itämerensuomalaisten etnohistoriaa – lopullinen totuus juuristamme?<https://agricolaverkko.fi/review/itamerensuomalaisten-etnohistoriaa-lopullinen-totuus-juuristamme/>
Jo lähes kahdensadan vuoden ajan ovat suomalaisuuden tutkijat hakeneet kaukaisia juuriamme. Erityisesti kielitieteilijät ovat olleet aktiivisia teorioissaan aina A. J. Sjögrenistä ja M. A. Castrénista nykytutkijoihin asti. On etsitty alkukotia ja rakennettu kielisukulaisuuksia kuvaavia sukupuita. Mutta jotain on jäänyt puuttumaan. Miten ajoittuvat sukupuiden haarat ja miten ne sijoittuvat kartalle?
Lang, Valter: Homo Fennicus. Itämerensuomalaisten etnohistoria. [Läänemeresoome tulemised.]. Käännös: Oittinen, Hannu. SKS, 2019. 405 sivua. ISBN 978-951-858-130-0.
***
24.3.2021 | KARI KAUNISMAA
Venäjän-tutkimus kurkistaa päivänpolitiikan taakse: Trifon Petsamolaisesta tulevaisuudentutkimukseen<https://agricolaverkko.fi/review/venajan-tutkimus-kurkistaa-paivanpolitiikan-taakse-trifon-petsamolaisesta-tulevaisuudentutkimukseen/>
Suomalainen Venäjän-tutkimus kaipaa jatkuvasti päivittämistä. Tähän tarpeeseen "Sandarmohista Skolkovoon" sopii hyvin. On tarpeen kurkistaa päivänpoliittisten tapahtumien ja lehtiotsikoiden taakse, jotta saisi kuvan tuhatvuotisen naapurimme edelleen jatkuvasta perinteestä ja sen vaikutuksesta valtion ja kansalaisten toimintaan.
Aitamurto, Kaarina & Kahla, Elina & Lassila, Jussi (toim.): Sandarmohista Skolkovoon. Historiapolitiikan pitkä varjo.. Into, 2020. 336 sivua. ISBN 978-952-351-358-7.
***
25.3.2021 | OTTO AURA
Brittifutiksesta<https://agricolaverkko.fi/review/brittifutiksesta/>
Saku-Pekka Sundelin on kirjoittanut mielenkiintoisen kuvauksen brittifutiksesta. Tavoitteena on, että kirja voisi auttaa ”jalkapalloummikkoja” ymmärtämään paremmin jalkapalloon hurahtaneita. Kirjassa tarkastellaan englantilaisen jalkapallon historiaa ja nykyisyyttä, sekä suomalaisia Englannin viheriöillä esiintyneitä jalkapalloilijoita.
Sundelin, Saku-Pekka: Brittifutis. Englantilaisen jalkapallon tarina. Tammi, 2020. 278 sivua. ISBN 978-952-04-1674-4.
***
29.3.2021 | OUTI LAUHAKANGAS
Onko ihminen kaiken mitta?<https://agricolaverkko.fi/review/onko-ihminen-kaiken-mitta/>
Vilma Hänninen ja Elisa Aaltola ovat toimittaneet artikkelikokoelman ihmiskäsitysten moninaisuudesta. Kirjoittajat edustavat filosofian lisäksi sosiaalipsykologian, psykologian, teologian, uskontojen ja sukupuolentutkimuksen aloja. Kaleidoskooppia käännetään joko äkkiä tai hienovaraisesti artikkelista toiseen. Kussakin luvussa avautuu näkökulma, joka näyttää jälleen uuden puolen inhimillisen ajattelun ja tunteiden historiasta. Kirjoittajat eivät pysäytä analyysiään menneille vuosisadoille vaan kurkottavat kukin vuorollaan yhteisiin ja akuutteihin kysymyksiin ihmisen ja maailman suhteesta.
Hänninen, Vilma; Aaltola, Elisa (toim.): Ihminen kaleidoskoopissa — Ihmiskäsitysten kirjoa tutkimassa . Gaudeamus, 2020. 348 sivua. ISBN 978-952-345-076-9.
***
30.3.2021 | KARI HINTSALA
Rooman-kävijöitä kahdeksalta vuosisadalta<https://agricolaverkko.fi/review/rooman-kavijoita-kahdeksalta-vuosisadalta/>
Historialla rikkaasti maustettu matkakirja tuo lohtua koronan kotiinsa sulkemille matkakuumeisille.
Vainio-Korhonen, Kirsi, Korhonen, Mikael: Matka Roomaan - Keskiajalta nykypäivään. Sigillum, 2020. 123 sivua. ISBN 978-952-7220-16-0.
***
31.3.2021 | HELENA PILKE
Kuinka palstoille pääsee – ja miten siellä pysyy?<https://agricolaverkko.fi/review/kuinka-palstoille-paasee-ja-miten-siella-pysyy/>
Miten saada julkisuutta omille mielipiteille ja töille? Mediaviestinnän opas kertoo somekohuista, kriisiviestinnästä sekä lukuisista muista armottomaan ja arvaamattomaan, mutta silti haluttuun julkisuuteen liittyvistä ilmiöistä.
Kilpeläinen, Jaakko: Ansaittu julkisuus. Kaikki olennainen mediaviestinnästä. Alma Talent, 2020. 324 sivua. ISBN 978-952-14-3844-8.
***
7.4.2021 | ILTA-KANERVA KANKAANRINTA
Monimuotoisuuden kintereillä<https://agricolaverkko.fi/review/monimuotoisuuden-kintereilla/>
Luonnon monimuotoisuus kuuluu kestävää kehitystä tukevan ekologisuuden avainkäsitteiden joukkoon, jonka perään huudellaan metsissä, lähiympäristössä ja omassa puutarhassa. Ajankohtaisuutensa vuoksi se sopii hyvin lapsille suunnatun kirjan teemaksi. Samalla aihe tavoittaa tuoreella tavalla myös ne aikuiset, jotka valikoivat junioreille sopivaa luettavaa perhepiiriin tai kirjaston kokoelmiin.
Laajarinne, Jukka, Luoma, Mari: Kadonneen madon jäljillä. Tarina monimuotoisuudesta. Gaudeamus, 2021. 49 sivua. ISBN 978-952-345-111-7.
***
9.4.2021 | AARO SAHARI
Vientirakentamisen arkea ja muistoja Neuvostoliitosta<https://agricolaverkko.fi/review/vientirakentamisen-arkea-ja-muistoja-neuvostoliitosta/>
Suomalaiset rakensivat Neuvostoliitossa 1970- ja 1980-luvuilla valtavan määrän erilaisia kohteita teollisuuskombinaateista hotelleihin. Jyrki Koulumiehen Suomen Neuvostoliiton-suhteita käsittelevä teos nostaa kohteeksi suomalaisten rakennustyöläisten monimuotoisen elämän idän työmailla. Muistitietokeruuseen perustuva, moniääninen teos tarjoaa hersyvän ja elämänmakuisen kollaasin itärakentamisen ruuhkavuosista ja jatkaa kirjoittajan arvokasta työtä kylmän sodan kauden suomalaisten mikrohistorian popularisoimiseksi.
Koulumies Itärakentajat kansikuva
Koulumies, Jyrki: Itärakentajat – Työmailla Neuvostoliitossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020. 247 sivua. ISBN 978-951-858-167-6.
***
12.4.2021 | LASSI SARESSALO
Oululaisen messikallen keskitysleirimuistelmia<https://agricolaverkko.fi/review/oululaisen-messikallen-keskitysleirimuistelmia/>
Suomen ja Saksan ajauduttua sotatilaan vuonna 1944 joutuivat kauppalaivastossa palvelevat merimiehet sotatilanteen edellyttämään tilanteeseen. Joko hakeutua puolueettomaan satamaan, palata kotiin tai joutua internoiduksi Saksaan. 56:sta suomalaisesta Itämerellä ja Norjan rannikolla purjehtineesta aluksesta internoitiin Saksaan kaikkiaan 363 henkilöä. Yksi näistä oli Aarne Kovala.
Kovala, Liisa: Stutthofin selviytyjä. Suomalainen merimies kuolemanleirillä [Surviving Stutthof: My father’s memories behind the Dead Gate ]. Käännös: Antti Immonen, . Docendo, 2020. 220 sivua. ISBN 978-952-291-846-8.
***
13.4.2021 | LEENA ROSSI
Sikojen onnela?<https://agricolaverkko.fi/review/sikojen-onnela/>
Merentutkija ja palkittu tietokirjailija Kai Myrberg on merien ohella jo pitkään perehtynyt Pohjois-Koreaan. Nyt hän on kirjoittanut laajaan lukeneisuuteensa ja omiin kokemuksiinsa nojaavan teoksen Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia, joka kertoo maan historiasta, hallinnosta, politiikasta ja taloudesta sekä ihmisten arjesta. Kirjasta ei kriittisyyttä ja viileää ironiaakaan puutu.
Myrberg, Kai: Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia. Minerva Kustannus Oy, 2021. 440 sivua. ISBN 978-952-375-221-4.
***
14.4.2021 | TIINA MAHLAMÄKI
Totuudenetsijän elämä<https://agricolaverkko.fi/review/totuudenetsijan-elama/>
Erik Gullmanin vuosikymmeniä tekemään tutkimustyöhön pohjautuva, Ruusu-Ristin kirjallisuusseuran toimikunnan huolellisesti toimittama, teosofi Pekka Ervastin elämäkerta Totuus on korkein hyve julkaistiin juhlistamaan Ervastin perustaman Ruusu-Risti-järjestön 100-vuotispäivää. Teos on tarkka ja yksityiskohtainen, kauttaaltaan lähdeviitoitettu kuvaus Suomen tunnetuimman, merkittävimmän ja tuotteliaimman totuudenetsijän elämästä.
Gullman, Erik: Totuus on korkein hyve. Pekka Ervastin elämäkerta. . Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry, 2020. 333 sivua. ISBN 9789529603572.

AGRICOLAN KESKUSTELUFOORUMIEN OTSIKOT 16.3.2021-15.4.2021
* Historiallisen Aikakauskirjan keskustelupuheenvuorot<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6855>
* Olisiko Talvisota voitu välttää?<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6811>
* Maailman vanhin temppeli Göbekli Tepe ja vielä vanhemmat sivilisaatiot?<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6962>
* Muinaisen Egyptin korkea teknologia<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6923>

AGRICOLA - SUOMEN HUMANISTIVERKKO -PORTAALIN PALVELUT

AJANKOHTAISTA
* Tapahtumakalenteri<https://agricolaverkko.fi/tapahtumat>
* Julkaisuseuranta:<https://agricolaverkko.fi/julkaisuseuranta> tieteelliset julkaisut, blogit
* Ilmoitukset<https://agricolaverkko.fi/ilmoitukset>: apurahat, artikkelipyynnöt, tutkimuspyynnöt, työpaikkailmoitukset

OPETUS
Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus<https://verkko-opetus.utu.fi/>
* Opetustarjonta
* Ilmoittautuminen kursseille

LÄHTEILLE
Linkit lähde- ja tutkimusaineistoihin<https://agricolaverkko.fi/lahteille> sekä aineistojen käyttöä tukeviin palveluihin ja viitetietokantoihin.

JULKAISUT
* Agricolan tietosanomat<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat>
* Arvostelut<https://agricolaverkko.fi/arvostelut>
* Julkaisusarja<https://agricolaverkko.fi/julkaisusarja>

AGRICOLA FACEBOOKISSA<https://www.facebook.com/Agricolaverkko/>
AGRICOLA TWITTERISSÄ<https://twitter.com/agricola_verkko>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20210415/258e5c47/attachment.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko