[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Yliopisto-opettaja (musiikkitiede)

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Huhti 14 13:55:15 EEST 2021


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Yliopisto-opettaja (musiikkitiede)
--------------------------------------------
Yliopisto-opettaja (musiikkitiede)
Humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana musiikkitieteen yliopisto-opettajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 1.9.2021–28.2.2023 (sijaisuus)

Yliopisto-opettajan tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu perustutkintotasoista opetusta, opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, kehittämistä ja koordinointia sekä opintoneuvontaa, opinnäytteiden ohjausta, opintosuoritusten vastaanottamista ja tiedottamista. Tehtävään kuuluu myös oppiaineen, tutkinto-ohjelman ja laitoksen kehittämis- ja suunnittelutyöhön liittyviä tehtäviä sekä oman tieteellisen tutkimuksen tekemistä.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot toteutetaan yhteistyössä tutkinto-ohjelman oppiaineiden kesken, ja yliopisto-opettaja vastaa opintokokonaisuuden musiikkitieteen osuudesta.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja yliopistotasoista opetuskokemusta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kyky antaa opetusta monipuolisesti, laaja perehtyneisyys musiikkitieteen tieteenalaan ja erityisesti musiikin kulttuuriseen tutkimukseen. Samoin arvioidaan musiikkitieteen alan opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti, sekä tutkimukselliset ansiot.

Eduksi katsotaan yliopistotasoinen kokemus monitieteisessä musiikkitieteen koulutuksessa sekä kyky kytkeytyä musiikkitieteen oppiaineen ja Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetuksellisiin ja tutkimuksellisiin painotusalueisiin. Länsimaiset populaarit ja klassiset musiikkiperinteet ovat musiikkitieteellisen huomion pääkohteina, ja näkökulmiin kuuluvat tutkimus audiovisuaalisuudesta ja esityksistä, musiikkiteollisuuden kulttuurinen tutkimus, teknologian kulttuurinen tutkimus, musiikin ja musiikkikulttuurien lähiluku tai analyysi, musiikin etnografinen tutkimus sekä musiikin sukupuolen tutkimus sekä intersektionaalinen kulttuurinen tutkimus.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 - 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2575,91-3478,21 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän aloituspalkka on arviolta 3489,73–4069,51 €/kk riippuen aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 3.5.2021 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio sekä enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkinto-ohjelman johtaja, professori Tutta Palin, sähköposti: tupalin at utu.fi, puh. +358 50 329 0976

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, sähköposti: katariina.teras at utu.fi, puh. 040 864 9486.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
katariina.teras at utu.fi


Ilmoitus vanhenee: 3.5.2021 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/yliopisto-opettaja-musiikkitiede/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko