[H-verkko] Väitökset: Kuultopaperien kartasto. Kontekstuaalisia reittejä Anu Kaipaisen kirjalliseen strategiaan

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Loka 20 10:04:20 EET 2020


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi tapahtuma:
--------------------------------------------
Kuultopaperien kartasto. Kontekstuaalisia reittejä Anu Kaipaisen kirjalliseen strategiaan

14.12.2020 klo 12:00 -  klo 15:00 Linnanmaa sali L10, Oulun yliopisto https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=
--------------------------------------------
Filosofian lisensiaatti Ilmari Leppihalme väittelee 14.12.2020 kello 12 Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Kuultopaperien kartasto. Kontekstuaalisia reittejä Anu Kaipaisen kirjalliseen strategiaan”. Väitöstilaisuus järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaa salissa (L10).

Vastaväittäjänä on dosentti Elina Arminen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena dosentti Jussi Ojajärvi Oulun yliopistosta.

***

Väitöskirjatutkimuksessa avataan kirjailija Anu Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun tuotannon kirjallista strategiaa ja selvitetään, millaisia kysymyksiä hän sen avulla käsittelee. Tutkimuksessa etsitään erilaisista teoreettisista suunnista reittejä Kaipaisen romaanien moniaineksisuuden ja monikerroksisuuden tulkintaan. Tavoitteena on luoda aiempaa kokonaisvaltaisempi ”kartta” hänen kirjallisesta strategiastaan.

Kaipaisen karttavertausta mukaillen väitöskirjan tutkimusartikkelit ovat kuin eri vaiheissa piirrettyjä, päällekkäin aseteltuja kuultokuvakarttoja. Näin hahmottuvasta ”kuultopaperien kartastosta” erottuvat tarkentavina tutkimuskysymyksinä keskiluokkaisen naisen kipuilu 1960-lukulaisen nykyaikaistumisen murroksessa ja tuohon murrokseen liittyvä yhteiskunnallisen todellisuuden monimutkaistuminen.

Tutkimuksen johdannossa pohditaan juuri tätä modernin elämän moninaistumisen ja feministisen identiteettipolitiikan jännitettä. Kolmas tarkentava tutkimuskysymys tuo syntetisoivasti yhteen kahta edellistä: millaisin keinoin ja mihin suuntaan tuota jännitettä työstetään Kaipaisen teoksissa?

Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun tuotannon kirjallinen strategia nimetään tutkimuksessa ”kuultopaperikarttojen politiikaksi”. Sen tavoitteeksi osoitetaan pyrkimys auttaa yksilöä, ja etenkin naisyksilöä, hahmottamaan monimutkaistuvaa, nopeasti muuttuvaa ja globalisoituvaa maailmaa. Viime kädessä tavoitteena on herättää tai palauttaa (nais)yksilön yhteiskunnallinen tietoisuus ja toimintakyky.


--------------------------------------------


Lisätietoja:
https://www.oulu.fi/yliopisto/node/194438

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/event/kuultopaperien-kartasto-kontekstuaalisia-reitteja-anu-kaipaisen-kirjalliseen-strategiaan/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko