[H-verkko] Artikkelipyyntö: Museologian seminaari 2020: Elävä Historia

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Tammi 22 13:57:15 EET 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Museologian seminaari 2020: Elävä Historia
--------------------------------------------
Call for papers
Elävä historia - menneisyyden elävöittämisen haasteet ja mahdollisuudet museoympäristössä
Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 16. - 17.4.2020. Seminaarin takana on Corpus ry joka on museologian, taidehistorian, taidekasvatuksen ja kirjallisuuden ainejärjestö ja se järjestetään yhteistyössä ICOM -Suomen komitean kanssa. Museologian seminaarin teemana on elävä historia.

Elävä historia on sitä kun historiallisin työmenetelmien, toiminnan ja pukeutumisen kautta pyritään luomaan osallistujalle tai katsojalle mielikuva ajassa taaksepäin astumisesta. Museossa elävä historia on laaja käsite, johon liittyy monenlaista toimintaa, esimerkiksi työnäytöksiä ja työpajoja, museoteatteria, käyttökokoelman hyödyntämistä, ennallistuksia näyttelyissä, kokeellista arkeologiaa.

Historian elävöittäminen on monimuotoinen vapaa-ajan harrastus, joka myös voi olla elävää historiaa. Elävöittäjät, usein ryhminä, pyrkivät elävöittämään tietyn ajan ja paikan historiassa pukeutumisen, varusteiden ja toiminnan kautta. Museomaailmassa historian elävöittäjät ovat kasvavissa määrin läsnä esiintyjinä tapahtumissa sekä mainonnassa.

Pyydämme puheenvuoroja muun muassa seuraavista pohdinnoista:

- Elävän historian eri muotoja. Millaista toimintaa teidän museossa on?
- Mikä on elävän historian rooli museoissa? Kuinka suuri elävöittävän toiminnan rooli on?
- Museoiden ja historianelävöittäjien yhteistyö. Millainen on museoiden ja harrastajien vuorovaikutus parhaimmillaan ja pahimmillaan?
- Mitä hyötyjä ja haittoja elävöittävän toiminnan tuomisesta museoihin on? Mitkä ovat elävän historian vahvuudet tai heikkoudet? Onko laadulla väliä?
- Menneisyys populaarikulttuurissa.
- Miten elävän historian avulla voidaan parantaa museokokemusta? Mitä positiivisia vaikutuksia elävän historian lisääminen on jo tuonut museoihin? Miten ne näkyvät?
- Mikä on elävän historian rooli museon näkyvyyden kannalta?
- Ennallistusprojekteja ja muita esimerkkejä perinteisten taitojen elvyttämisestä ja elävänä pitämisestä.
- Jokin muu? Ehdota rohkeasti!

Museologiaa on opetettu Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 24. kertaa. Museologian seminaari on tärkeä osa alan opiskelijoiden opintoja tuoden esille ajankohtaisia näkökulmia ja haasteita museoalalta.

Tilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa Seminarium-rakennuksessa, tilassa 212.

Pyydämme ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista 14.2.2020 mennessä. Puheenvuoron pituus on 20–30 minuuttia ja niiden yhteyteen on lisäksi varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, on kuitenkin hyvä muistaa että suuri osa yleisöstä ei välttämättä ymmärrä ruotsia eikä kansainväliset vieraat suomea. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja muuhun interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

● tapahtuman tyyppi

● tapahtuman nimi

● lyhyt abstrakti (n. 250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)

● järjestäjät

● työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)

● kenelle suunnattu

● tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät

● erityistarpeet/tarvittava laitteisto

Seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset sekä puheiden aihe-ehdotukset voi lähettää osoitteeseen museologianseminaari at jyu.fi

Ystävällisin terveisin,

Museologian seminaarin työryhmä

 

https://www.facebook.com/events/494451937836138/

https://www.instagram.com/museologianseminaari/
--------------------------------------------
Lisätietoja:
museologianseminaari at jyu.fi
https://www.facebook.com/events/494451937836138/

Ilmoitus vanhenee: 14.2.2020 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/museologian-seminaari-2020-elava-historia-2/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko