[H-verkko] Arvosteltavaksi: niin & näin -kirjat kevät 2020 sekä Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran julkaisu

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Helmi 5 11:31:53 EET 2020


Agricola - Suomen humanistiverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X). Jos haluat arvostelukappaleen lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com> ilmoita kirjan nimi ja kustantaja sekä oma postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
niin & näin -kirjat keväällä 2020

Jane Bennett
MATERIAN VÄRE. OLIOIDEN POLIITTINEN EKOLOGIA
(Vibrant Matter. A Political Ecology of Things, 2010)
Suom. Tapani Kilpeläinen
223 s.
ISBN 978-952-7189-61-0
Kun katse suunnataan olioihin itseensä, ihmisen asema ympäröivän maailman muovailijana ja merkityksellistäjänä järkkyy. Materian väre hahmottelee suuntaa uudenlaiselle ympäristösuhteelle, jossa ihminen ei enää olekaan toiminnan keskipiste. Tulossa helmikuussa.

***
Philip Cam
20 AJATTELUN TYÖKALUA
(20 Thinking Tools, 2006)
Suom. Danika Harju, Vilma Kärkkäinen & Tuukka Tomperi
133 s
ISBN 978-952-7189-51-1
20 ajattelun työkalua esittelee selvät suuntaviitat ja helposti seurattavat askeleet tutkivan ajattelun perustaitojen yhteiselle harjoittelulle. Ohittamaton käytännönläheinen opas kaikille opettajille ja ohjaajille. Tulossa tammikuussa.

***
Václav Havel
EUROOPAN TOIVO. ESSEITÄ JA PUHEITA 1978–2002
Suom. Minna Suikka
n. 270 s.
ISBN 978-952-7189-65-8
Matka toisinajattelevasta näytelmäkirjailijasta eurooppalaiseksi valtiojohtajaksi antaa suhteellisuudentajua ja näkökulmaa. Václav Havelin merkittävimmät poliittiset kirjoitukset ilmestyvät nyt erityisesti suomalaisia lukijoita varten räätälöitynä kokoelmana. Tulossa toukokuussa.
***
bell hooks
MIES TAHTOO MUUTTUA. MIEHET, MASKULIINISUUS JA RAKKAUS
(The Will to Change. Men, Masculinity and Love, 2004)
Suom. Tapani Kilpeläinen
173 s.
ISBN 978-952-7189-63-4
Mies tahtoo muuttua kertoo, millaista väkivaltaa aggressiivisuuteen ja hallitsevuuteen kasvattava kulttuuri tekee miehille. Lisäksi se kertoo, miten miehet voivat päästä eroon ahdistavista miehen malleista, jotka eivät suinkaan tee heistä miehiä vaan estävät heitä elämästä. Tulossa tammikuussa.
***
Pekka Suutari ja Olga Davydova-Minguet (toim.). Joustavat etnisyydet. Identiteettiprosessit Venäjän Karjalassa. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura (2019), Joensuu. Kultaneito XIX.
Karjalaiset ja muut Karjalan tasavallan vähemmistöt liikkuvat useiden etnisten ja kansallisten kulttuurien välimaastossa, usein ylirajaisesti. Miten suomen kieli ja suomalaisuus säilyvät Petroskoissa ja kuinka karjalaisuudelle ja muille etnisyyksille käy Venäjän Karjalassa? Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan juuri ilmestyneessä Joustavat etnisyydet -teoksessa, joka pureutuu ensimmäistä kertaa identiteettiprosesseihin Karjalan tasavallassa 2010-luvulla.

Professori Pekka Suutarin ja apulaisprofessori Olga Davydova-Minguet’n toimittamassa kirjassa tutkijat tarkastelevat etnisyyttä ruohonjuuritasolla kulttuuritoiminnoissa, perheissä ja erilaisissa kulttuurituotteissa sekä laajemmin hallinnon toimenpiteinä. Lisäksi katsotaan näiden kahden tason välistä vuorovaikutusta. Kirjassa muun muassa pohditaan, miten Venäjän nykyhallinnon torjuva suhtautuminen vaikuttaa arjessa etnisyyksien hallintana ja poliittisena puheena. Siinä tarkastellaan myös karjalaisaktivistien toimintaa sekä ylirajaista suomalaisuutta kulttuurissa, laulujuhlissa ja matkailussa.

Venäjän Karjala on suomalaisille tärkeä paikka. Petroskoihin syntyi jo 1920–30-luvuilla muun muassa suomenkielinen lehdistö, kansallinen teatteri sekä radio. Alueella on asunut neuvostoajoista lähtien tuhansia suomalaisia, joilla on ollut 1990-luvulta lähtien suuri vaikutus myös Suomessa. Karjalaisten assimiloitumista on yritetty pysäyttää 1990-luvun taitteesta alkaen, jolloin luotiin muun muassa kirjakieli, yliopisto-opetus ja karjalankielinen media. Kieliaktivismi onkin vilkastuttanut kulttuurielämää Karjalan tasavallassa, mutta karjalan kielen vähittäistä katoamista sillä ei ole voitu estää. Sen seurauksena on kuitenkin syntynyt useita merkittäviä kulttuurimuotoja musiikissa, nukketeatterissa ja kirjallisuudessa.

Joustava etnisyys antaa keinoja etnisyyden hallitsemiseen ja vaalimiseen

Tutkijat ovat pitkään keskustelleet etnisyydestä ja tavoista, joilla sitä voi käsittää. Joustavat etnisyydet -kirjassa tutkijat kehittävät niin sanottua joustavan etnisyyden käsitettä. On yhä tavanomaisempaa, että ihmiset identifioituvat moniin etnisiin kulttuureihin. Niiden parissa toimivilla on entistä enemmän erilaisia keinoja hallita, vaalia ja käsitteellistää etnisyyttä. Kulttuuriset identiteetit elävät ja kehittyvät yhtä aikaa samassa sosiaalisessa ja kansallisessa tilassa kietoutuen toisiinsa.

Kirjan tekemiseen ovat osallistuneet Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen tutkijat. Suomen Akatemian rahoittamassa Joustavat etnisyydet: Etnisyysprosessit Petroskoissa ja Karjalan tasavallassa 2010-luvulla -hankkeessa tarkasteltiin etnisyyksien mukautumista ja uudelleen muotoutumista nykypäivän Venäjällä, erityisesti arjen etnisyyttä ja sen sijoittumista eri sukupolvien kokemaan todellisuuteen sekä eri yhteisöjen toiminnassa näkyvien kansallisten prosessien kytkeytymistä moni-identiteettisyyteen monikansallisessa kaupunkiympäristössä.

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, joten jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista myös muussakin julkaisussa – muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina sekä tallentuu "Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: https://agricolaverkko.fi/arvostelut/.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20200205/9866c025/attachment.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko