[H-verkko] Artikkelipyyntö: TYÖVÄKI JA SEKSI – AATTEET, NORMIT JA SIVEYSKÄSITYKSET –seminaari elokuussa 2020

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Helmi 4 11:24:53 EET 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
TYÖVÄKI JA SEKSI – AATTEET, NORMIT JA SIVEYSKÄSITYKSET  –seminaari elokuussa 2020
--------------------------------------------
TYÖVÄKI JA SEKSI – AATTEET, NORMIT JA SIVEYSKÄSITYKSET
Tampere 17.–18.8.2020
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura keskittyy seuraavassa kesäseminaarissaan työväestön seksuaalisuuden tarkasteluun. Tarkoituksena on perehtyä erityisesti erilaisiin ympäröivän yhteisön asettamiin normeihin ja siveyskäsityksiin. Miten käsitykset ja normit seksuaalisuudesta ovat ohjailleet työväestön arkea ja ilmenneet työväenliikkeessä tai erilaisissa työväenyhteisössä? Entä miten käsitykset seksuaalisuudesta ja seksistä ovat olleet läsnä työelämässä tai työväenkulttuurissa? Mistä on puhuttu ja mistä taas vaiettu liittyen työväkeen, luokkaan, seksiin ja seksuaalisuuteen?

Seminaari on avoin tähän tematiikkaan liittyville monipuolisille näkökulmille ja tutkimusmenetelmille. Osallistujia toivotaan eri tieteenaloilta. Moraaliin ja normeihin keskittyvät näkökulmat tarjoavat hedelmällisen tutkimuskohteen niin historia- kuin yhteiskuntatieteille sekä kulttuurintutkimuksellekin.

Seminaarin pääpuhujat ovat :
1) Dosentti Antti Häkkinen:  Työväki, työväenliike ja prostituutio
2) Fil.dr. Andrés Brink Pinto: Tukholman poliisin valvonta ”rikollisesta homoseksualisuudesta”
3) FT Tuula Vuolle-Selki: Voikkaan lakko 1904 ja sen vaikutus työläisnaisten siveellisyyskysymykseen Suomessa

Mahdollisia tarkastelukohteita työväestöön liittyen ovat esimerkiksi:
-seksuaalisuuden normit eri yhteiskuntaluokissa
-papiston, kirkon ja koulun rooli työväestön siveyskasvattajina
-valtion moraalinen ohjaus sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa
-aviottomat lapset, huostaanotot, ehkäisy, laittomat abortit
-vallankumoukselliset ja kommunistiset naiset – heidän seksualisoimisensa
-seksityö – tarkastusnaiset / huoltopoliisi
-työväenliike ja homoseksuaalisuus
-työväen seksuaalimoraali ja normit kirjallisuudessa ja työväen muistitiedossa
-työpaikan sukupuolinormit
-vapaa-aika, huvit ja seurustelu
-ruumiillisuus, pukeutuminen ja siveellisyys

Seminaari järjestetään Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 17.–18.8.2020. Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuuttia keskustelua. Seminaari on maksuton. Kotimaan kohtuulliset matkakulut korvataan esiintyjille. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2021.

Lähetä liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc, docx- tai pdf-tiedostona viimeistään 15.3.2020 Matias Kaihovirralle (matias.kaihovirta[at]helsinki.fi) tai Tiina Lintuselle (tiina.lintunen[at]utu.fi). Valinnasta tiedotetaan maaliskuun 2020 aikana.
Lisätietoja: Matias Kaihovirta (matias.kaihovirta[at]helsinki.fi) ja Tiina Lintunen (tiina.lintunen[at]utu.fi).
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Tiina Lintunen
tiina.lintunen at utu.fi
http://www.thpts.fi

Ilmoitus vanhenee: 16.3.2020

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/tyovaki-ja-seksi-aatteet-normit-ja-siveyskasitykset-seminaari-elokuussa-2020/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko