[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Yliopisto-opettaja museologia

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Helmi 3 09:41:46 EET 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Yliopisto-opettaja museologia
--------------------------------------------
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana museologian yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2020 alkaen toistaiseksi

Museologian oppiaine Turun yliopistossa (perus- ja aineopinnot) tuottaa museo- ja kulttuuriperintöalan tehtäviin pätevöittäviä sivuaineopintoja yhdessä Åbo Akademin kanssa. Oppiaine palvelee laajasti eri tieteenalojen opiskelijoita ja profiloituu entistä vahvemmin kestävän kehityksen kysymyksiin. Oppiaineen luonteeseen kuuluu läheinen yhteistyö muiden museo- ja kulttuuriperintötoimijoiden kanssa. Yliopisto-opettaja vastaa oppiaineesta, museologian opetuksen ja muun toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta laitoksen molemmilla kampuksilla, Turussa ja Porissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu laaja opetusvastuu, johon sisältyy opetusta ja ohjausta perustutkintotasolla sekä museologisten opinnäytetöiden ohjausta ja arviointia myös toisissa oppiaineissa. Tehtäviin kuuluu myös tutkimushankkeiden ideointia ja valmistelua, sidosryhmäyhteistyötä sekä omaa tutkimustyötä.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, suoritetut museologian opinnot, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.

Eduksi katsotaan kokemus edellä mainituista tehtävistä sekä oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen hyvä tuntemus. Lisäksi eduksi katsotaan kansainvälisyys ja monipuolinen tutkimusaktiivisuus.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 - 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2535,20 - 3423,25 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 27.2.2020 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio sekä tutkimussuunnitelma (n. 5 sivua). Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Lisätietoja tehtävästä antaa laitoksen johtaja Marjo Kaartinen, marjo.kaartinen at utu.fi, puh. 050 329 0270.

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, katariina.teras at utu.fi, puh. 040 864 9486.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Katariina Teräs
katariina.teras at utu.fi
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Ilmoitus vanhenee: 27.2.2020 klo 00:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/yliopisto-opettaja-museologia/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko