[H-verkko] Artikkelipyyntö: Jatkettu kirjoituskutsu: Pakkomuuton sukupuoli / Sukupuolentutkimus – Genusforskning 3/2021

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To Joulu 3 11:37:11 EET 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Jatkettu kirjoituskutsu: Pakkomuuton sukupuoli / Sukupuolentutkimus – Genusforskning 3/2021
--------------------------------------------
Teemanumeron "Pakkomuuton sukupuoli" kirjoituskutsua on jatkettu, etsimme erityisesti artikkelien kirjoittajia. Uusi deadline abstrakteille 10.12.2020. Aikataulu löytyy alkuperäisestä kirjoituskutsusta alempaa.

We kindly also encourage project leaders to consider funding translations from other languages to Finnish for researchers who are not native Finnish speakers, but who would like to contribute to this Special Issue. The editors are happy to offer extended editing for translations. We also encourage non-native Finnish speakers to submit papers and will offer the needed support.

Kirjoituskutsu: Pakkomuuton sukupuoli

Sukupuolentutkimus–Genusforskning 3/2021

Kirjoituskutsu

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden teemanumerossa 3/2021 analysoidaan pakkomuuttoa sukupuolittuneena ilmiönä. Pakkomuuton käsite viittaa muuttoliikkeisiin, joiden taustalla on sotia ja konflikteja, köyhyyttä, ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia ja muita pakottavia olosuhteita. Pakkomuutto ja vapaaehtoinen muutto esitetään usein toisensa poissulkevina kategorioina, mutta käytännössä vapaaehtoisuuden ja pakon välinen ero on häilyvä. Pakkomuuttajilla viitataan usein turvapaikanhakijoihin, pakolaisiin, kansalaisuudettomiin, maan sisäisiin pakolaisiin ja ihmiskaupan uhreihin. Teemanumerossa tavoitteena on käsitellä myös muita muuttajien kategorioita, jos muuton taustalla olevat tai sen tuottamat olosuhteet ovat pakottavia.

Teemanumerossa käsitellään pakkomuuton sukupuolta eri aikoina ja eri yhteiskunnallisissa konteksteissa. Konfliktit ja heikot elinolosuhteet ajavat ihmisiä liikkeelle, mutta ne vaikuttavat sukupuolen näkökulmasta eri yhteyksissä eri tavoin. Pakkomuuton sukupuolta määrittävät lisäksi eri tasot: kansainväliset sopimukset, lainsäädäntö sekä niihin perustuvat rakenteet ja käytännöt, paikalliset viranomaiset sekä lähtö- ja vastaanottavan maan väestö. Teemanumero lähestyy pakkomuuton sukupuolta intersektionaalisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sukupuolen kategoria moninaistuu muiden eroavaisuuksien myötä. Pakkomuuton kokemus ja kokemus sukupuolesta muokkautuvat luokan, etnisyyden, “rodun”, seksuaalisuuden, iän ja toimintakyvyn kautta.

Kutsumme teemanumeroon tutkimusartikkeleita, jotka käsittelevät esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Kuinka pakkomuuton syyt, prosessit ja seuraukset ovat sukupuolittuneita? Millaisia sukupuolittuneita kokemuksia pakkomuuttoon liittyy? Miten sukupuoli määrittyy erilaisissa ajallisissa ja paikallisissa pakkomuuton konteksteissa? Miten pakkomuutto vaikuttaa perhesuhteisiin ylirajaisesti ja ylisukupolvisesti? Millaisena pakkomuutto representoituu intersektionaalisesti?

Teemanumeron toimittavat yliopistonlehtori Johanna Hiitola (johanna.hiitola at oulu.fi), yliopistonlehtori Seija Jalagin (seija.jalagin at oulu.fi) sekä akatemiatutkija Johanna Leinonen (johanna.leinonen at oulu.fi) Oulun yliopistosta.

Tutkimusartikkeleista pyydetään lähettämään noin sivun mittainen abstrakti ja yhden kappaleen kirjoittajaesittely teemanumeron toimittajille 10.12.2020 mennessä (uusi dl). Voit myös ehdottaa kirja-arviota tai puheenvuoroa, joiden osalta pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus puheenvuorosta tai ehdotus arvioitavasta kirjasta. Valinnoista ilmoitetaan muutamassa viikossa.

Tutkimusartikkeleiksi aiotut valmiit käsikirjoitukset tulee lähettää 15.2.2021 mennessä toimittajille, jotka tekevät lopullisen päätöksen vertaisarviointiin lähettämisestä. Muut tekstit tulee lähettää 1.5.2021 mennessä. Arvioijien hyväksymien artikkelien lopullisten versioiden tulee olla valmiita 30.6. mennessä. Lehti ilmestyy syys–lokakuussa 2021.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Seija Jalagin
seija.jalagin at oulu.fi
0407789021
https://sukupuolentutkimus.fi/ajankohtaista/

Ilmoitus vanhenee: 20.12.2020

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/jatkettu-kirjoituskutsu-pakkomuuton-sukupuoli-sukupuolentutkimus-genusforskning-3-2021/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko