[H-verkko] Muut ilmoitukset: Kysely Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen ja palvelujen käytöstä

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Su Huhti 5 20:17:46 EEST 2020


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi muut ilmoitukset: 
--------------------------------------------
Kysely Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen ja palvelujen käytöstä
--------------------------------------------
Hei tutkija!

Oletko joskus käyttänyt Kansalliskirjaston digitaalisia aineistoja tutkimuksessasi tai miettinyt, miten voisit hyödyntää niitä? Haluaisitko mukaan kehittämään Kansalliskirjaston tarjoamia tutkimuksen palveluja?

Jos vastasit kyllä, nyt on mahdollisuus osallistua kyselyyn, jolla kehitämme Kansalliskirjaston uudenlaista tutkimuksen palvelukonseptia Louhosta. Kyselyn tulokset julkistetaan analysoinnin valmistuttua.

Kysely sisältää 20 kysymystä ja vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Kysely on auki 15.5.2020 asti.

https://link.webropolsurveys.com/S/B6CF5DA47BC6F21E

Vastanneiden on mahdollista osallistua arvontaan, jossa palkintona on museokortti ja Kansalliskirjaston julkaisuja.

Voit osallistua myös Kansalliskirjaston tutkimuksen palveluiden kehittämiseen, vaikka ne tai Kansalliskirjaston aineistot eivät olisikaan ennestään tuttuja tai kyselyyn vastaamiseen  ei tällä kertaa olisi aikaa. Jos haluat vaikuttaa asiaan myöhemmässä vaiheessa, ota yhteyttä liisa.napara at helsinki.fi

Tutkimuksen palveluita kehitetään Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Tavoitteena on kehittää tutkijoiden mahdollisuuksia käyttää Kansalliskirjaston aineistoja ja luoda yhtenäisempi palvelupolku tutkimuksen palveluihin kansainvälisiä Library Lab -palvelukonsepteja mukaillen. Lab-tyyppisten palvelujen tarkoituksena on liittää tutkijat, kirjastosta saatavat tutkimuksen palvelut ja tutkimusaineistot yhteen ja edistää vuorovaikutusta näiden välillä.

Lue lisää DAM-hankkeesta ja tietosuojaselosteesta  https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/projektit/digitaalinen-avoin-muisti-dam

**********

Bästa forskare!

Har du någon gång använt Nationalbibliotekets digitala material i din forskning eller funderat på hur du skulle kunna dra nytta av det? Vill du vara med och utveckla Nationalbibliotekets forskningstjänster?

Om svaret är ja, har du nu möjligheten att delta i en undersökning för att utveckla ett nytt koncept för Nationalbibliotekets forskningstjänster, Louhos (Mining Lab).

Resultaten av enkäten offentliggörs när analysen är klar. Enkäten består av 20 frågor och det tar ungefär 10–15 minuter att svara på dem. Enkäten är öppen till den 15 maj 2020.

På svenska https://link.webropolsurveys.com/S/CF923D4FE33E7933

De som svarar på enkäten kan delta i utlottningen av ett museikort och publikationer av Nationalbiblioteket.

Du kan också delta i utvecklandet av Nationalbibliotekets forskningstjänster, även om du inte känner till dem eller Nationalbibliotekets material sedan tidigare eller om du inte har tid att svara på enkäten denna gång. Om du vill vara med och påverka i ett senare skede, kan du kontakta liisa.napara at helsinki.fi.

Forskningstjänsterna utvecklas inom projektet Digital Open Memory (DOM), som är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden/Hävkraft från EU 2014-20. Syftet är att utveckla forskarnas möjligheter att använda Nationalbibliotekets material och att skapa en enhetligare servicestig för forskningstjänsterna utifrån internationella Library Lab-servicekoncept. Avsikten med Lab-tjänsterna är att sammanföra forskare, bibliotekets forskningstjänster och forskningsmaterial och att främja samspelet mellan dem.

Läs mer om DOM-projektet och dataskyddbeskrivining på https://www.kansalliskirjasto.fi/en/projects/digital-open-memory

***************

Kysely suomeksi  https://link.webropolsurveys.com/S/B6CF5DA47BC6F21E

Survey in English https://link.webropolsurveys.com/S/B0DC00FCDDFB44F4

Enkät på svenska https://link.webropolsurveys.com/S/CF923D4FE33E7933
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Minna Kaukonen
minna.kaukonen at helsinki.fi
050 4155450
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/projektit/digitaalinen-avoin-muisti-dam

Ilmoitus vanhenee: 16.5.2020

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kysely-kansalliskirjaston-digitaalisten-aineistojen-ja-palvelujen-kaytosta/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko