[H-verkko] Muut ilmoitukset: JÄLKI hakee jäseniä toimituskuntaan sekä uutta toimitussihteeriä | TRACE seeks editors | SPÅRET söker nya redaktionsmedlemmar

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Syys 25 08:44:13 EEST 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi muut ilmoitukset: 
--------------------------------------------
JÄLKI hakee jäseniä toimituskuntaan sekä uutta toimitussihteeriä | TRACE seeks editors | SPÅRET söker nya redaktionsmedlemmar
--------------------------------------------
JÄLKI ∴ Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen journaali on vertaisarvioitu, maksuton ja avoin verkkojulkaisu, joka tarjoaa foorumin yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle eläintutkimukselle ja keskustelulle. Jälki hakee kolmea toimittajaa lehden toimituskuntaan, joista ainakin yhdellä tulisi olla vahva ruotsin kielen taito. Toimittajan tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen lehden toimitusprosessiin: ideointiin, tekstien editointiin sekä oikolukuun. Toimittajat osallistuvat lisäksi lehden kehittämiseen sekä muutaman kerran vuodessa järjestettäviin toimituskunnan kokouksiin. Lisäksi haemme lehdelle myös toimitussihteeriä/taittajaa. Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu osallistuminen tekstien copyeditointiin (ilmaisun viilaaminen), lehden julkaisu digitaalisella verkkoalustalla sekä muun sisällön päivittäminen sivustolle, sivuston toiminnasta huolehtiminen ja mahdollisten ongelmien hoito verkkoalustaa ylläpitävän TSV:n tuella, sekä yhdessä muun toimituksen kanssa viestiminen kirjoittajien kanssa ja yleisötiedottaminen. Toimitussihteeri osallistuu myös lehden kehittämiseen. Lisää tietoa tehtävistä ja hakuprosessista saat tästä linkistä: https://trace.journal.fi/call-for-editors_fin

TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies is peer-reviewed, fully open access online journal that provides a forum for research and discussion of human-animal relations from social and cultural perspectives. Trace seeks three editors. At least one of the candidates should have good skills in Swedish. The work includes active participation in the editing process of the journal, comprising of a preliminary evaluation of submissions, text editing, and proofreading. Editors will also participate in the development of the journal and the occasional meetings via skype and face to face. Please, find more information here: https://trace.journal.fi/call-for-editors

SPÅRET ∴ Vetenskaplig Djurforskning i Samhälle och Kultur är en kollegialt granskad vetenskaplig publikation inom djurforskning i samhälle och kultur som är gratis tillgänglig på en öppen online plattform. Spåret letar nu efter tre redaktörer till publikationen, varav minst en ska ha en stark kunskap i svenska. Redaktörernas uppgifter innebär ett aktivt deltagande i tidskriftens publikationsprocess: idéer, textredigering och korrekturläsning. Dessutom deltar redaktörerna i utvecklingen av tidskriften och träffas ett par gånger om året. Mer information finns på https://trace.journal.fi/call-for-editors_fin

Ystävällisin terveisin; with Best Regards; med vänliga hälsningar,

Otto Latva, Päätoimittaja/Editor-in-Chief/Chefredäktör, Trace - Journal for Human-Animal Studies trace.journal.fi 
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Otto Latva
otto.latva at abo.fi


Ilmoitus vanhenee: 15.10.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/jalki-hakee-jasenia-toimituskuntaan-seka-uutta-toimitussihteeria-trace-seeks-editors-sparet-soker-nya-redaktionsmedlemmar/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko