[H-verkko] Artikkelipyyntö: Artikkelikutsu Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon 2/2021: ”Disability history”

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Syys 3 12:18:25 EEST 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Artikkelikutsu Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon 2/2021: ”Disability history”
--------------------------------------------
Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 2/2021 keskittyy keholtaan ja mieleltään poikkeaviksi ja toimintakyvyiltään vajavaisiksi tulkittujen ihmisten historiaan. Teemanumeron kattokäsitteenä on kansainvälisen historiantutkimuksen kentällä viime vuosina lisääntynyttä kiinnostusta herättänyt disability history, jota edustavaa tutkimusta tehdään nykyään yhä enemmän myös Suomessa. Teemanumeron tarkoituksena on tuoda esiin aihepiiriin liittyvää tuoretta kotimaista tutkimusta ja aineistollisesti, menetelmällisesti ja teoreettisesti kiinnostavia näkökulmia.

Disability-historian alkutaival 1980-luvun taitteessa kytkeytyi eri tavoin fyysisesti vammaisten "äänen", kokemuksen ja näkökulman esille tuomiseen sekä vammaisten oikeuksia koskevaan poliittiseen liikehdintään. Samaan aikaan se ammensi ns. uuden sosiaalihistorian tutkimusmenetelmistä ja paikantui osaksi laajempaa sosiaali- ja kulttuurihistoriallisesti orientoituneen lääketieteenhistorian (social history of medicine) kenttää. 2000-luvulla tutkimusta tehdään disability- tai dis/ability-käsitteiden avaamista näkökulmista, jotka ovat monipuolisempia kuin suomenkielisen vammaisuus-käsitteen merkityssisällöt. Käsitteen piiriin lukeutuvat elimellisten vammojen ohella kaikki kehon ja mielen variaatiot, jotka rajaavat ihmisten toimintakykyä, toimintakenttää ja osallistumisen mahdollisuuksia. Disability-historian tutkimuskohteena ovat esimerkiksi poikkeaviksi tulkittuihin ihmisiin kohdistuneet toimenpiteet ja määrittelyprosessit eri aikoina.

Artikkeliehdotukset voivat käsitellä muun muassa seuraavia teemoja:

·        Hoidon, kontrollin ja sopeuttamisen käytännöt ja instituutiot

·        Politiikat, ideologiat ja aatteet

·        Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta

·        Kokemus ja toimijuus erilaisissa ympäristöissä

·        Oikeudet ja osallisuus

·        Käsitykset, käsitteet ja määritelmät

·        Tiede ja tieto

·        Sukupuoli, ikä, etnisiteetti ja luokka/sääty

Teemanumeron artikkeleita ei ole rajattu mihinkään aikakauteen tai maantieteelliseen alueeseen, mutta niiden tulee olla ennen julkaisemattomia ja empiiriseen tutkimukseen pohjautuvia. Kannustamme raikkaisiin metodologisiin ja teoreettisiin lähestymistapoihin, jotka hahmottelevat suomalaisen disability-historiantutkimuksen nykypäivää ja tulevaisuutta.

Pyydämme lähettämään Tuomas Laine-Frigrenille (tuomas.laine-frigren at jyu.fi) korkeintaan 500 sanan artikkeliehdotuksen ja kirjoittajaesittelyn (max. 1 sivu) 30.11.2019 mennessä. Abstraktista tulee käydä ilmi artikkelin aihe, tutkimustehtävä, aineisto, alustavia tutkimustuloksia sekä jokin ajatus siitä, mitä annettavaa artikkelilla on disability-historian tutkimuskentälle.  Valitsemme teemanumeron artikkelit ehdotusten pohjalta. Ilmoitamme valinnoista 1.1.2020 mennessä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset lähetetään teemanumeron toimittajille viimeistään 30.6.2020. Tämän jälkeen artikkelit vertaisarvioidaan. Referee-lausunnot jaetaan 15.9.2020 mennessä ja lopulliset, vertaisarviointien ja toimittajien palautteen perusteella viimeistellyt artikkelit palautetaan toimittajille 1.1.2021 mennessä.

Pyydämme kirjoittajia noudattamaan Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita: https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/kirjoitusohjeet/

Teemanumeron toimittajat

FT Tuomas Laine-Frigren, Jyväskylän yliopisto

FT Riikka Miettinen, Tampereen yliopisto

FT Katariina Parhi, Oulun yliopisto

 
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Tuomas Laine-Frigren 
tuomas.laine-frigren at jyu.fi
050-376 7436 


Ilmoitus vanhenee: 1.12.2019

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/artikkelikutsu-historiallisen-aikakauskirjan-teemanumeroon-2-2021-disability-history/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko