[H-verkko] Konferenssit ja seminaarit: Museologian seminaari 2019: Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Maalis 20 09:21:04 EET 2019


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi tapahtuma:
--------------------------------------------
Museologian seminaari 2019: Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä

25.4.2019 klo 09:30 -  klo 16:15 Jyväskylän Yliopisto, Seminaarinkatu 15. https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Unnamed+Road%2C+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4%2C+Suomi
--------------------------------------------
23. valtakunnallinen museologian seminaari järjestetään 25.-26.4.2019. Tilaisuus pidetään torstaina 25.4. Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksessa, tilassa 212 ja perjantaina 26.4. päärakennuksen juhlasalissa C1 Seminaarinmäen kampusalueella.

Museologiaa on opetettu Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 23. kertaa. Museologian seminaari on tärkeä osa opiskelijoiden opintoja tuoden esille ajankohtaisia näkökulmia ja haasteita museoalalta.

Vuoden 2019 museologian seminaarin aihe on ajankohtainen, sillä teknologiaa on ryhdytty viime vuosien aikana yhä enemmän ottamaan osaksi museoita ja näyttelyitä niin suomessa kuin ulkomaillakin. Teknologialla on monia positiivisia piirteitä mm. museoiden saavutettavuuden kannalta ja näyttelyiden monipuolistajana, mutta toisaalta voiko teknologiaa olla liikaa? Seminaarissa haluaisimme tuoda esiin teknologian hyviä sekä huonoja puolia. Seminaarin pääpaino asettuu erityisesti yleisötyölle, jota haluamme lähestyä nimenomaan ihmisen kannalta: miten teknologiaa ja esimerkiksi sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää museon saavutettavuuden sekä elämysten tuottamisen kannalta? Ottaen huomioon, että museoiden tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Saavutettavuudella tarkoitamme sitä, miten asiakkaiden erilaiset tarpeet otetaan huomioon museossa ja museokäynnin kaikissa vaiheissa, mutta myös sitä, miten teknologian avulla asiakkaat saadaan tietoisemmiksi museoista sekä niiden toiminnasta – eli miten teknologian avulla asiakkaat saadaan löytämään tiensä museoon.
Teknologian avulla pystytään jo monessa museossa takaamaan liikuntarajoitteisille vaivaton liikkuminen museon tiloissa, mutta seminaarissa on tarkoitus keskittyä saavutettavuuteen sosiaalisen median ja esimerkiksi verkkoon tuotujen kokoelmien ja virtuaalinäyttelyiden kautta. Meitä kiinnostaa esimerkiksi mitkä ovat verkkokokoelmien todelliset vaikutukset museoiden näkyvyyden ja saavutettavuuden kannalta.
Teknologialla on huomattava vaikutus myös kävijöiden museokokemukseen. Teknologia tarjoaa jo useissa kohteissa uusia, mielenkiintoisia ja laajempia mahdollisuuksia luoda tietoa näyttelyn teemasta, varsinkin nykynuorille, jotka ovat kasvaneet teknologian keskellä. Kun teknologia yhä enemmän on läsnä museoissa, olisi hyvä pohtia myös teknologian todellista roolia museoiden näyttelytoiminnassa ja sitä, miten taataan, ettei teknologia hukuta itse näyttelyä ja sen sanomaa alleen.


--------------------------------------------


Lisätietoja:
tiedotus.seminaari at gmail.com
https://museologianseminaari.fi/

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/event/museologian-seminaari-2019-ihminen-edella-nykyteknologia-museoiden-saavutettavuudessa-ja-elamyksessa/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko