[H-verkko] Artikkelipyyntö: Esitelmäkutsu: Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden tutkimusetiikka -seminaari 4.11. Helsingissä

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Heinä 10 13:24:58 EEST 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Esitelmäkutsu: Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden tutkimusetiikka -seminaari 4.11. Helsingissä
--------------------------------------------
Suomen etnomusikologinen seura ry. ja Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura järjestävät 4.11.2019 Helsingin Tieteiden talolla seminaarin, jossa käsitellään ajankohtaisia taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden eettisiä kysymyksiä. Tapahtuma on erityisen ajankohtainen ottaen huomioon meneillään olevan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) johtaman ihmistieteiden ennakkoarvioinnin uudistuksen sekä tiukentuneet eettiset vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi kansallisten tietosuojauudistusten mukanaan tuomiin uusiin toimintatapoihin. Samalla uudistukset herättävät taiteen- ja kulttuurintutkimuksen kentällä erityisiä, jopa ainutlaatuisia tutkimuseettisiä kysymyksiä.

Seminaarin päämääränä on tarkastella tutkimuksen tekoon liittyvää etiikkaa monitieteisesti ja pohtia tutkijoiden esille tuomien yksittäisten tapausten kautta päivänpolttavia kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi aineistonhallintavaatimukset, tekijänoikeudet, sitaattioikeus, anonymisointi, tutkimuksen kaupalliset kytkökset sekä ympäristökysymykset. Lisäksi tärkeänä keskustelunaiheena on tutkimusetiikkatietouden vahvistaminen alan yliopistokoulutusohjelmissa. Pääpuhujiksi ovat lupautuneet Iina Kohonen (TENK), Anna Anttila (Cupore), Mikko Ojanen (HY), Heidi Partti (TaiY) ja Ano Sirppiniemi (Teosto).

Järjestäjät kutsuvat seminaariin tutkijoita keskustelemaan omiin tutkimuksiinsa liittyvistä eettisistä ongelmakohdista tai onnistumisista. Puheenvuoro voi liittyä yllä mainittuihin teemoihin, tai muihin tutkijan kohtaamiin eettisiin tilanteisiin työn eri vaiheissa. Puheenvuoron kesto on 10 minuuttia ja sitä seuraa 5 min. yleisökeskustelu. Pyydämme lähettämään max. 300 sanan mittaiset esitelmäehdotukset 9.8.2019 mennessä osoitteeseen postmaster at etnomusikologia.fi. Esitelmäehdotukseen tulee liittää puheenvuoron otsikko, esitelmöitsijän nimi, instituutio ja sähköpostiosoite.

Seminaarin esitelmien pohjalta toimitetaan julkaisu Musiikin Suunta -lehteen.

etnomusikologia.fi

kansantietoudentutkijat.fi
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Heidi Haapoja-Mäkelä
heidi.haapoja-makela at helsinki.fi


Ilmoitus vanhenee: 10.8.2019

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/esitelmakutsu-taiteentutkimuksen-ja-kulttuuritieteiden-tutkimusetiikka-seminaari-4-11-helsingissa/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko