[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä (Pori)

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ti Tammi 29 12:39:58 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä (Pori)
--------------------------------------------
Kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä (Pori)
Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa on haettavana kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi

Yliopisto-opettaja opettaa koulutusohjelman kaikilla opetuksen tasoilla, ohjaa opinnäytteitä sekä osallistuu erityisesti teollista kulttuuriperintöä, historiakulttuuria ja kulttuuriyrittäjyyttä koskevan opetuksen painopisteiden ja tutkimuksen kehittämiseen. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden HOPS-ohjausta, yrittäjyyteen, ja työelämään liittyvän opetuksen kehittämistä sekä opiskelijavalinnan kehittämistä ja valmistelua. Hänellä voi olla myös jatko-opiskelijoihin liittyviä tehtäviä.

Yliopisto-opettaja osallistuu Porin kampuksen opiskelijoita palvelevan etäopetuksen paikallisen tutoroinnin organisoimiseen, kurssipankin kehittämiseen ja antaa kansainvälisille vaihto-opiskelijoille teollista kulttuuriperintöä ja kulttuuriperinnön uuskäyttöä koskevaa opetusta. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu myös valmistella tutkimushankkeita ja -projekteja. Hän tekee aktiivisesti paikallista, alueellista ja valtakunnallista sidosryhmäyhteistyötä sekä osallistuu täydentävän rahoituksen hankkimiseen.

Yliopisto-opettaja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, omaan tutkimusalaansa liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, edustaa kulttuuriperinnön tutkimuksen alaa kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, alueellisissa ja paikallisissa yhteistyöhankkeissa sekä niitä koskevissa neuvotteluissa. Lisäksi yliopisto-opettaja ottaa aktiivisesti osaa erilaisten paikallisten projektien ja työryhmien työskentelyyn.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja yliopistotasoista opetuskokemusta. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, tutkimusaktiivisuus, tutkimukselliset ansiot, yliopistopedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.

Tehtävän ansiokkaassa hoitamisessa on eduksi kulttuuriperinnön tutkimuksen ja opetussisältöjen hyvä tuntemus sekä kokemus yhteistyöstä paikallisten, maakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten teollista kulttuuriperintöä edustavien, kehittävien ja hyödyntävien tahojen kanssa.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 - 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 507,62 - 3 386 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 7.2.2019 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

 

Lisätietoja antaa koulutusohjelman johtaja Anna Sivula, +358 294503 425, sähköposti: anna.sivula at utu.fi

 

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, katariina.teras at utu.fi, puh. 040 864 9486.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Anna Sivula
anna.sivula at utu.fi


Ilmoitus vanhenee: 7.2.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/kulttuuriperinnon-tutkimuksen-yliopisto-opettajan-tyosopimussuhteinen-tehtava-pori/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko