[H-verkko] Artikkelipyyntö: CFP: Lähde 2019 TILA – SPACE

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Tammi 4 12:48:45 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
CFP: Lähde 2019 TILA – SPACE
--------------------------------------------
Call for Papers: Historiatieteellinen aikakauskirja Lähde käsittelee teemaa TILA

Lähteen lähtökohtana on tarkastella valittua teema-aluetta erilaisista näkökulmista. Aikakauskirjan tavoitteena on lisätä tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä toimia laadukkaana julkaisualustana jatko-opiskelijoiden ja jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden artikkeleille. Lähde on sähköinen Open Access –julkaisu, jota julkaistaan Journal.fi -palvelussa osoitteessa lahde.journal.fi.

Vuonna 2019 Lähde tarkastelee tilaa. Toivomme innovatiivisia artikkeliehdotuksia historiallisista, maantieteellisistä, poliittisista tai yhteiskunnallisista näkökulmista. Viime aikoina on puhuttu ihmistieteiden spatiaalisesta käänteestä, jossa vanhojen ongelmien ratkaisuun etsitään uusia näkökulmia tilallisesti orientoituneen tutkimuksen avulla. Tilallisten ulottuvuuksien tarkasteleminen sekä tilan käsitteen hyödyntäminen yhteiskunta- ja historiatieteellisissä konteksteissa mahdollistaa ajallisten kehityskaarten syvemmän tarkastelun.

Toiminta ja ideat ilmenevät tilassa. Se ei ole staattinen alusta tapahtumille, vaan dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva prosessi. Tilalle voidaan antaa useita kategorioita, kuten sosiaalinen, ammatillinen, kansallinen tai sukupuolen tila. Tiloja voidaan siis tunnistaa useita eikä niiden limittymistä, samanaikaisuutta ja vuorovaikutusta pystytä täysin erottelemaan toisistaan.

Kirjoitusehdotus tulee jättää 28.2.2019 mennessä. Ehdotukseen tulee sisällyttää tiivis, korkeintaan 600 sanan pituinen abstrakti, josta käy ilmi artikkelin tavoitteet, aineisto, menetelmät, tutkimuskysymykset tai keskeiset hypoteesit sekä näkökulma teemaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aineiston, menetelmien ja tutkimuskysymysten yhteyden tasapainoiseen ja realistiseen kuvaamiseen. Abstraktit jätetään journal.fi-palvelun kautta (Lähetä uusi käsikirjoitus – Osasto: Artikkeliehdotukset http://lahde.journal.fi/about/submissions).

Hyväksytyistä abstrakteista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 10.3. mennessä. Alustavan aikataulun mukaan käsikirjoitukset tulee toimittaa 1.6. mennessä. Valmiit artikkelit lähetetään puolueettomille arvioitsijoille, jotka antavat palautteensa 15.8. mennessä. Kirjoittajia pyydetään jättämään viimeistellyt artikkelinsa 30.9. mennessä. Lähde julkaistaan loppuvuodesta.
Lisätietoja julkaisusta, kirjoitusohjeista, sekä aiemmista numeroista löydät kotisivuilta http://aikakauskirjalahde.wordpress.com tai päätoimittaja Jenni Merovuolta sähköpostitse jenni.merovuo at uef.fi.


Call for Papers: The theme for Lähde 2019 is SPACE

The purpose of the journal Lähde (Source) is to approach a chosen theme from different viewpoints. The journal seeks to increase interdisciplinary discussion and to provide a quality platform for early-stage as well as more accomplished scholars. Lähde is an electronic Open Access publication hosted by the journal.fi service at lahde.journal.fi.

The theme for 2019 is space. We wish to receive innovative article proposals approaching the topic from historical, geographical, political or societal perspectives. The spatial turn is a recent development where spatially oriented research has tackled old problems with new approaches. To study spatial dimensions and conceptual possibilities in socialsciences and history enables researching of temporal developments with greater depth.

Actions and ideas present themselves in space. Space should be taken as a dynamic and continuous process rather than a surface. Space appears in many categories, such as social, professional, national or gender. Thus, several indicators can be named for space. However, the spaces intertwined, simultaneous and interacted cannot be completely separated.

Proposals for articles must be submitted by 28.2.2019. Proposals should take the form of a concise abstract of at most 600 words. The abstract should state the aims, data, methods, research questions or hypotheses and the link with the theme of the issue. Special attention should be paid to linking source materials, methods and research questions in a balanced way. Abstracts should be submitted as a Microsoft Word compatible file via lahde.journal.fi (Make a new submission – Section: Article proposal http://lahde.journal.fi/about/submissions).

Authors of successful proposals will be personally notified by 10.2. The deadline for the submission of accepted articles is 1.6.2018. Finished manuscripts will be sent to independent reviewers who shall give their feedback by 15.8.2019. Revised articles are expected by 30.9. The journal will be published by the end of the year 2019.
Additional information on the publication, writing instructions and previous issues is available on our web page http://aikakauskirjalahde.wordpress.com/ or from Editor-in-Chief Jenni Merovuo at jenni.merovuo at uef.fi.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Jenni Merovuo
jenni.merovuo at uef.fi
http://lahde.journal.fi

Ilmoitus vanhenee: 28.2.2019 klo 23:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=41637
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko