[H-verkko] Väitökset: Tracing the Origins of Eucharistic Magic – On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Helmi 27 17:33:45 EET 2019


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi tapahtuma:
--------------------------------------------
Tracing the Origins of Eucharistic Magic – On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals

15.3.2019 klo 12:15 -  klo 14:15 Päärakennus, Aud XII, https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Fabianinkatu+33%2C+Helsinki%2C+Suomi
--------------------------------------------
Vojtech Kase väittelee 15.3.2019 kello 12.15 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Tracing the Origins of Eucharistic Magic – On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Aud XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on Prof. emeritus Luther H. Martin, The University of Vermont, ja kustoksena on professori Petri Luomanen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

***
Väitöskirjassani analysoin varhaisten kristillisten aterioiden vähittäistä ritualisaatiota neljällä ensimmäisellä vuosisadalla. Tarkastelen myös sitä, miten tähän ritualisaatioon liittyi läheisesti ateria-aineksiin kohdistuvien yliluonnollisten uskomusten lisääntyminen. Väitän, että rituaalien kognitiivinen attraktiivisuus vaikuttaa merkittävästi usein toistettujen kollektiivisten rituaalien pitkän aikavälin dynamiikkaan. Attraktiivisuus on rituaalien menestyksen kannalta vähintään yhtä merkittävä tekijä kuin se, että niillä on yhteisössä tiettyjä sosiaalisia funktioita.

Luvussa 1 esittelen tutkimukselle merkittävät kognitiiviset rituaaliteoriat ja luvussa 2 käsittelen kognitiivista historiantutkimusta. Tämän jälkeen analysoin historiallisia lähteitä.

Luvun 3 analyysi kolmannen ja neljännen vuosisadan teksteistä osoittaa, ettei ateria-aineksiin kohdistuvia yliluonnollisia uskomuksia voi selittää ”konstantinolaiseen käänteeseen” liittyvillä muutoksilla. Tämän tulos johtaa luvussa 4 tarkastelemaan varhaisten kristillisten ateriakäytäntöjen vähittäistä ritualisaatiota kahden ensimmäisen vuosisadan aikana. Luvussa 5 syvennän lähestymistapaani ja analysoin yksityiskohtaisesti traditiota Herran ateriasta Paavalin teksteissä. Samalla avaan näkökulmani erityispiirteitä suhteessa muihin tämänhetkisiin virtauksiin Uuden testamentin tutkimuksessa.

Luvussa 6 palaan teoreettisemmalle tasolle ja esittelen tietokonemallin, jonka avulla voi kuvata rituaalien kulttuurista välittymistä. Perustan mallini osittain tässä työssä tarkastelemaani historialliseen prosessiin.


--------------------------------------------


Lisätietoja:
http://hdl.handle.net/10138/299414

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/event/tracing-the-origins-of-eucharistic-magic-on-the-role-of-cognitive-attraction-in-the-cultural-transmission-of-collective-rituals/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko