[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Rakennustutkija Tornionlaakson museoon / Byggnadsforskare till Tornedalens museum

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Joulu 13 14:06:47 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Rakennustutkija Tornionlaakson museoon / Byggnadsforskare till Tornedalens museum
--------------------------------------------
RAKENNUSTUTKIJA TORNIONLAAKSON MUSEOON
Tornionlaakson museo - Tornedalens museum sijaitsee Torniossa Ruotsin rajan välittömässä läheisyydessä. Museo on Tornionlaakson ja sen rajanylisen kulttuuriperinnön asiantuntija. Museo tutkii ja säilyttää yhteistä kulttuuriomaisuutta sekä tuottaa ja välittää tietoa Tornionlaakson kulttuuriperinnöstä. Toiminta-alueemme on Suomen puoleinen Tornionlaakso Simosta Muonioon.

Tornionlaakson museossa aloitetaan 1.1.2020 alueelliset vastuumuseotehtävät. Museoomme on perustettu uutena tehtävänä rakennustutkijan virka. Etsimme työyhteisöömme rakennustutkijaa, jonka tehtävänä on kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävät museomme toiminta-alueella. Rakennustutkijan tehtäviin kuuluu kaavoitukseen, maankäyttöön, kulttuuriympäristön hoitoon ja suojeluun liittyvät asiantuntijatehtävät ja lausuntojen valmistelu. Työnkuvaan kuuluu myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Rakennustutkijalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimisen periaatteisiin ja käytänteihin sekä rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää alan työkokemusta. Alan tietojärjestelmien tuntemus katsotaan eduksi. Tutkinnon sivuainesuosituksena ovat museologia, historia, kulttuurihistoria, kansatiede tai taidehistoria.

Rakennustutkija työskentelee yhdessä museon muiden työntekijöiden kanssa. Toimen haltijalta edellytetään yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. Edellytämme hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muiden kielten hallinta luetaan eduksi. Tehtävän hoito edellyttää autoa ja ajokorttia.

Tehtävän voi aloittaa heti, kun valinta saa lainvoiman.

HAKEMUKSET: Tornion elämänlaatulautakunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan sähköisesti www.kuntarekry.fi/sv välityksellä 31.12.2019 klo 15.00 mennessä.

PALKKAUS: määräytyy KVTES:in mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

LISÄTIETOJA:
Minna Heljala +358505971557, minna.heljala at tornio.fi
BYGGNADSFORSKARE TILL TORNEDALENS MUSEUM
Tornionlaakson museo – Tornedalens museum finns i Torneå alldeles nära svenska gränsen. Museet är specialiserat på Tornedalen och dess gränsöverskridande kulturarv. Museet forskar och bevarar gemensamt kulturegendom samt producerar och förmedlar kunskap om Haparandas och Torneås samt hela Tornedalens kulturarv. Byggnadsforskarens arbetsområde är den finska Tornedalen från Simo till Muonio.

Tornedalens museum börjar sitt arbete som ett museum med regionalt ansvar fr.o.m. 1.1.2020. På museet har grundats byggnadsforskarens tjänst som en ny vakans. Vi söker en byggnadsforskare, vars jobb är att ansvara expert- och myndighetsuppgifter i kulturmiljöfrågor i finska Tornedalen.

Till byggnadsforskarens arbetsuppgifter hör att bearbeta och ge utlåtanden om stadsplanering och markanvändning samt att ta ställning i frågor som berör kulturmiljövård och -skydd. Till jobbet hör även övriga museiarbete.

Byggnadsforskaren förutsätts ha en lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogen med byggnadsarvets beskyddande och vård samt kännedom om lagstiftning rörande verksamheten. För att sköta tjänsten med framgång bör arbetserfarenheten vara tillräcklig. Att behärska museibranchens datasystem är meriterande. Ämneskombination med museologi, historia, kulturhistoria, etnologi samt konsthistoria är önskvärd.

Byggnadsforskaren arbetar tillsammans med de övriga museianställda. Forskaren förutsätts även vara samarbetsvillig, initiativrik och ha en bra förhandlingsteknik.

Vi förutsätter goda kunskaper i finska språket samt i svenska både skriftlig och muntlig. Kunskaper I övriga språk är meriterande. För att sköta tjänsten bör man ha ett körkort och en bil tillgänglig.

Arbetet kan startas så fort beslutet om tillsättningen har vunnit laga kraft.

ANSÖKNINGAR: Till Torneå stads livskvalitetsnämnd www.kuntarekry.fi/sv senast den 31 december 2019 kl. 15.00.

LÖNEN: enligt AKTA (Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal). Före mottagande av tjänsten bör sökanden lämna läkarintyg om sitt hälsotillstånd. I tjänsten tillämpas sex månaders provanställning.

MER INFORMATION:
Minna Heljala +358505971557, minna.heljala at tornio.fi
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Minna Heljala
minna.heljala at tornio.fi
+358505971557


Ilmoitus vanhenee: 31.12.2019 klo 15:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/rakennustutkija-tornionlaakson-museoon-byggnadsforskare-till-tornedalens-museum/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko