[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Tutkijatohtoreita mediatutkimuksen ja/tai yhteiskuntatieteiden osaamisaloilta

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Joulu 13 10:29:30 EET 2019


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Tutkijatohtoreita mediatutkimuksen ja/tai yhteiskuntatieteiden osaamisaloilta
--------------------------------------------
Haemme kahta tutkijatohtoria mediatutkimuksen ja/tai yhteiskuntatieteiden osaamisaloilta.
Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (Intimacy in Data-driven Culture, IDA) on strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteinen hanke, jossa tarkastellaan digitalisaation ja dataistumisen vaikutuksia yksityisyyden, henkilökohtaisten suhteiden, työelämän ja arjen kokemukseen. IDA tarkastelee erityisesti sitä, miten erilaiset ihmis- ja ammattiryhmät (kuten maahanmuuttajat, nuoret, aktivistit, ammattipoliitikot, näyttelijät) työstävät ja määrittelevät omaa yksityisyyttään tilanteessa, jossa yhä suurempi osa julkisia palveluita, työkäytänteitä ja henkilökohtaista elämää on datavälitteistä, ja kuinka toisaalta tätä yksityisyyttä datan muodossa kartoitetaan, kerätään ja koostetaan erilaisiksi myytäviksi profiileiksi. IDA:n keskeisenä päämääränä on tunnistaa datavetoiseen kulttuuriin liittyviä ihmisryhmien välisiä ja sisäisiä eriarvoisuuksia ja haavoittuvaisuuksia, jotta näitä voidaan ennakoida ja minimoida. IDA kehittää perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja edistävää datapolitiikkaa ja etsii ratkaisuja eriarvoisuutta lisäävien mekanismien hallitsemiseen.

IDA:n tutkimusryhmä koostuu Turun, Tampereen ja Aalto-yliopiston sekä Åbo Akademin media- ja viestintätutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, oikeustieteen, tietojenkäsittelytieteen, muodin- ja pelitutkimuksen alojen asiantuntijoista.

Tampereen yliopistossa toteutettavaan osahankkeeseen haetaan tutkijoita, joilla on kokemusta etnografisesta ja osallistavasta tutkimusotteesta, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tutkimuksesta sekä media-alan tuntemusta.

Osahanke toteutetaan kahdessa tiedekunnassa: informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Tehtävänkuvaus

Tutkijatohtori tulee työskentelemään yhdessä muiden IDA-hankkeen tutkijoiden kanssa. Tehtävään kuuluu digitalisaation vaikutusten tarkastelu ihmisten arjessa ja erityisesti tiettyjen ryhmien (maahanmuuttajat, aktivistit, poliitikon ja näyttelijän julkisissa ammateissa toimivat) näkökulmasta.

Tehtävänä on:

suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen etnografinen osuus, joka sisältää haastattelut sekä median käyttöä ja kokemusta käsittelevän osuuden
työskentely yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa ja osallistuminen hankeen järjestämiin tilaisuuksiin ja seminaareihin
tutkimustulosten julkaiseminen alan johtavissa journaaleissa

Edellytykset

Hakijalla on oltava tohtorintutkinto yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden alalta. Hänen odotetaan perehtyvän tutkimushankkeen erityisalaan. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä työskennellä ryhmässä sekä kykyä toteuttaa korkeatasoista tutkimusta itsenäisesti. Tehtävät edellyttävät suomen kielen taitoa. Maahanmuuttoon, poliittiseen toimintaan ja kulttuurialaan sekä mediaan, digitalisaatioon ja dataistumiseen liittyvän tutkimuksen tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme

Tehtävät täytetään määräaikaisena, 1-2 vuodeksi, alkaen viimeistään helmikuun 3. päivä 2020. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat ja kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä.

Kutsumme sinut osaksi energistä, aktiivista ja luovaa tutkimusyhteisöä. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa tutkimusverkostoa ja avaa mahdollisuuksia uusille näkökulmille ja ajatuksille, joilla voi ratkoa monimutkaisia tutkimuskysymyksiä ja siten saavuttaa uraauurtavia tutkimustuloksia. Olemme sitoutuneet korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja erinomaiseen tohtorikoulutukseen.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 20.12.2019 klo 23.59.

Liitä hakemukseesi PDF-muodossa:
Vapaamuotoinen motivaatiokirje (max. 1 sivu)
CV
Julkaisuluettelo
Oikeaksi todistettu kopio tohtorintutkinnosta
Suosituskirje (max. 3)

Lisätietoja

Professori Kaarina Nikunen: kaarina.nikunen (at) tuni.fi, +358 40 1904094, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Professori Anu Koivunen: anu.koivunen (at) tuni.fi,  +358 50 4377548, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kaarina Nikunen

Professor of Media and Communication Research

Faculty of Information Technology and Communication

30014 Tampere University

Finland

kaarina.nikunen at tuni.fi

+358-40-1904094

New book: Media Solidarities: Emotions, Power and justice in the Digital Age (SAGE 2019)

Homepage:

http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/yhteystiedot/nikunen/in_english.html
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Kaarina Nikunen
kaarina.nikunen at tuni.fi
+358-40-1904094
http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/yhteystiedot/nikunen/in_english.html

Ilmoitus vanhenee: 20.12.2019 klo 23:59

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/tutkijatohtoreita-mediatutkimuksen-ja-tai-yhteiskuntatieteiden-osaamisaloilta/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricola


Lisätietoja postituslistasta H-verkko