[H-verkko] Agricola-Suomen humanistiverkko -portaalin otsikot 16.3.–16.4.2019

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Huhti 17 08:22:39 EEST 2019


AGRICOLAN TIETOSANOMIEN OTSIKOT 16.3.–16.4.2019.

* Uskonto poliittisessa päätöksenteossa -seminaarin esitelmät julkaistu verkossa<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/uskonto-poliittisessa-paatoksenteossa-seminaarin-esitelmat-verkossa/>
* Ennen ja nyt 1/2019: Ranskan historia Suomessa 2000-luvulla<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/ennen-ja-nyt-1-2019-ranskan-historia-suomessa-2000-luvulla/>
* Historiallinen Aikakauskirja 1-2019: teemana tiedonkulku, tiedon saatavuus, etäisyydet ja rajojen merkitys<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/historiallinen-aikakauskirja-1-2019-teemana-tiedonkulku-tiedon-saatavuus-etaisyydet-ja-rajojen-merkitys/>
* Lähikuvan teemanumero: Totalitarismi, taide, kokemus<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/lahikuvan-teemanumero-totalitarismi-taide-kokemus/>
* Sotahistorian gradut palkittiin<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/sotahistorian-gradut-palkittiin/>
* Tapiolan uimahalli valittiin Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/tapiolan-uimahalli-valittiin-suomen-uhanalaisimmaksi-kulttuuriperintokohteeksi/>
* Arkistolaitoksen historiaa 1944-1975<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/arkistolaitoksen-historia-vuodet-1944-1975/> (Jari Lybeckin teos Suomen arkistolaitoksen historiasta julkaistiin Agricolan julkaisusarjassa)
* Mestarit ja kisällit – Uusi katse kotikulmiin<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/mestarit-ja-kisallit-uusi-katse-kotikulmiin/>
* Rikosmuseon esineistöä julkisuuteen Poliisimuseon ja Rikosmuseon yhdistyessä<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/rikosmuseon-esineistoa-julkisuuteen-kun-poliisimuseo-ja-rikosmuseon-yhdistyessa/>

AGRICOLAN KESKUSTELUFOORUMIEN OTSIKOT 16.3.–16.4.2019
Puheenvuoroja historiasta
* Historiallisen Aikakauskirjan keskustelupuheenvuorot<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6855&sid=3c0aa3f5efc7fea8bfa5ec3c700de9e5>
* Suomalaisten SS-miesten fasistisuutta on tahallaan vähätelty<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6733>
* Keskustelu 1860-luvun nälkävuosista jatkuu<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6901>
* Leningradin piiritys<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6900#p43278>
* Islamista<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=6600#p42116>
Kysymyksiä historiasta
* Todistustaakka historiantutkimuksessa<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=9&t=6897>
* Entä jos sotaan syylliset olisi tuomittu ilman erikoislakia?<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=9&t=6899>
* Suomen kuninkaat Euran aikakaudella<https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=9&t=6896>
Digitaalinen historia: aineistoja ja välineitä
https://agricolaverkko.fi/keskustelu/viewforum.php?f=22
* Digihistoriahankkeet Suomessa
* Digitaaliset aineistot Suomessa
* Digitaalisen historiantutkimuksen metodit
AGRICOLAN ARVOSTELUT 16.3.–16.4.2019
--------------------------------------------
18.3.2019 | Juuso Koponen
Demokratia unelmana paremmasta maailmasta<https://agricolaverkko.fi/review/demokratia-unelmana-paremmasta-maailmasta/>
Teppo Eskelisen teos on ajankohtainen puheenvuoro demokratian puolesta. Eskelinen kyseenalaistaa yleisen ajattelutavan, jossa demokratia käsitetään suppeasti ja samaistetaan vain edustukselliseen hallintojärjestelmään. Demokratiassa on kuitenkin kyse kaikkien ihmisten yhtäläisestä mahdollisuudesta vaikuttaa yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Teos haastaa asiantuntijavallan ihannoinnin sekä väitteet demokratian toimimattomuudesta. Yhteiskunnan ongelmana ei ole demokratia vaan sen puute.

Eskelinen, Teppo: Demokratia utopiana & sen vastavoimat. Vastapaino, 2019. 172 sivua. ISBN 978-951-768-686-0.

7.3.2019 | SARESSALO, LASSI
Pitäisikö tietää?<https://agricolaverkko.fi/review/pitaisiko-tietaa/>
Sotilaallinen tiedustelu on ollut tärkeä väline taistelussa ja taisteluun valmistauduttaessa. Sotilaallista tiedustelua harrastavat kaikki, joiden tulee saada tieto oletetusta tai tosiasiallisesta vihollisesta. Palokankaan teos seuraa suomalaisen sotilastiedustelun vaiheita itsenäisyyden alkuvuosilta nykypäivään ja antaa selkeän kuvan tiedustelutoiminnan kehityksestä. Itse tiedustelun periaate ei sadassa vuodessa ole muuttunut: Tiedä toisesta enemmän, kuin hän olettaa sinun tietävän!

Palokangas, Marko: Hankitun tiedon varassa. Yhtymätason tiedustelutoiminnan kehitys Suomessa itsenäisyytemme aikana. . Maanpuolustuskorkeakoulu. Edita, 2018. 393 sivua. ISBN 978-951-37-7361-8.
20.3.2019 | PEKKA VALTONEN
Waltarista asianharrastajille<https://agricolaverkko.fi/review/waltarista-asianharrastajille/>
Mika Waltari -seuran vuosikirjan artikkeleissa käsitellään mm. Waltarin suhdetta politiikkaan, islamia Mikael Hakimissa, komisario Palmujen Helsinkiä sekä Waltarin runojen sävellyksiä.
Panu Rajala tarkastelee artikkelissaan Waltarin arkistokäyntiä Venetsiassa 1950-luvulla.

Jukka Parkkinen (toim.): Illusioni 2018. Mika Waltari -seuran vuosikirja. Mika Waltari -seura, 2018. 135 sivua. ISBN L1799-294X.

22.3.2019 | PENTTI STRANIUS
Stalinismin karmeat vuodet 1930-luvun Ukrainassa ja Karjalassa<https://agricolaverkko.fi/review/stalinismin-karmeat-vuodet-1930-luvun-ukrainassa-ja-karjalassa/>
Anne Applebaumin tutkimus Punainen nälkä ja Ossi Kamppisen tietokirja Palkkana pelko ja kuolema tuovat merkittävän lisän Ukrainan ja Neuvosto-Karjalan historiaan sekä stalinistisen valtakoneiston käytäntöihin 1930-luvun Neuvostoliitossa.

Applebaum, Anne: Punainen nälkä. Käännös: Antero Helasvuo. Siltala, 2018. 523 sivua. ISBN 978-952-234-527-1.
Kamppinen, Ossi: Palkkana pelko ja kuolema. Neuvosto-Karjalan suomalaiset rakentajat. Docendo, 2019. 314 sivua. ISBN 978-952-291-608-2.

29.3.2019 | LEENA ROSSI
Eläinten kielten salaisuudet<https://agricolaverkko.fi/review/elainten-kielten-salaisuudet/>
Ihminen ei ole ainoa eläin, jolla on sanottavaa maailmasta. Muutkin eläimet ”puhuvat” lajitoveriensa ja toisten lajien kanssa ja jopa omaksi ilokseen. Hollantilainen filosofi Eva Meijer on pienestä pitäen viettänyt aikaansa lukuisien eläinten kanssa, joten ei ole ihme, että hän on ryhtynyt tutkimaan eläinten kommunikointia. Hän liittää teoksessaan eläinten kommunikoinnin useiden tunnettujen kielitieteilijöiden ja filosofien teorioihin ja osoittaa, että eri eläinlajien viestintä on paljon monimutkaisempaa kuin aikaisemmin on ajateltu.

Meijer, Eva : Mistä valaat laulavat? Eläinten kiehtova kieli. Käännös: Mari Janatuinen. Art House , 2018. 214 sivua. ISBN 978-951-884-699-7.

2.4.2019 | KAUPPINEN, VEIJO
Wärtsilä kipuaa konehuoneesta komentosillalle<https://agricolaverkko.fi/review/wartsila-kipuaa-konehuoneesta-komentosillalle/>
Wärtsilä-konsernin julkaisema uusi teos historiastaan täydentää ja dokumentoi aiempia historiikkeja. Yleistajuisesti kirjoitettu teos läpivalaisee viittä vuosikymmentä 1960-luvun lopusta nykypäiviin. Se pohjautuu yrityksen vaiheissa mukana eläneiden kokemuksiin autonkuljettajista konsernijohtajiin – ja on samalla kurkistus yhtiön tulevaisuuden näkymiin.

Vänttinen, Pekka (toim.), Palomäki, Atte (toim.): Koneita ja ihmisiä. Wärtsilä-konsernin koettu historia 1969-2019. Wärtsilä, 2018. 203 sivua. ISBN 978-952-68866-2-6.

7.4.2019 | SARESSALO, LASSI
Todella erilainen sukukirja<https://agricolaverkko.fi/review/todella-erilainen-sukukirja-lempiaiset/>
Lempiäisten sukukirja on hyvä esimerkki uudenlaisesta sukukirjasta, jota ei ole täytetty nimiluetteloilla ja taulukoita. Teos kertoo Kannakselta lähteneestä suvusta, sen diasporasta ja elämästä viimeisen sadan vuoden aikana. Erikoista ja mielenkiintoista on, että teoksen kertojiksi on valittu muistoja lapsuudestaan eri aikoina tuottaneet kertojat. Pääosa tekstistä koostuu journalistisista, taidolla kirjoitetuista artikkeleista, joissa kuvataan tutkijoiden ja kertojien kohtaamisia. Kokonaisuutta syventävät Turun yliopiston kansatieteen tutkijoiden tieteelliset artikkelit.

Koskihaara, Niina; Mäki, Maija (toim.): Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. . Kansatiede, Turun yliopisto ja Lempiäisten sukuseura ry, 2015. 247 sivua. ISBN 978-951-29-6904-3.

9.4.2019 | MERJA LEPPÄLAHTI
Uskomuksia ja spekulaatiota suomalaisesta mytologiasta<https://agricolaverkko.fi/review/uskomuksia-ja-spekulaatiota-suomalaisesta-mytologiasta/>
Martti Haavion Suomalainen mytologia julkaistiin vuonna 1967. Huolimatta siitä, ettei teos kaikin osin vastaa tieteen nykykäsityksiä, se kuuluu ehdottomasti folkloristiikan ja uskontotieteen klassikoihin. Kirja on ollut pitkään vaikeasti saatavissa, joten uusi painos on enemmän kuin paikallaan. Kirjassa on Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Ulla Pielan jälkisanat.

Haavio, Martti: Suomalainen mytologia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019. 564 sivua. ISBN 9789518580266.

14.4.2019 | HEIDI S. KOSONEN
Tabuoitu ”tiedon hedelmä” yhteiskuntakriittisen sarjakuvan kohteena<https://agricolaverkko.fi/review/tiedon-hedelma-yhteiskuntakriittisen-sarjakuvan-kohteena/>

Ruotsalaisen sarjakuvataiteilija Liv Strömquistin vastikään toisena painoksena julkaistu Kielletty hedelmä (2016) on informatiivinen ja kriittinen mutta karnevalistisen hauska katsaus vulvan historiaan läntisissä diskursseissa. Arvostelussani tarkastelen teosta etenkin tabututkimuksen sallimasta näkökulmasta.

Strömquist, Liv: Kielletty hedelmä. Käännös: Kulmala, Helena. Sammakko, 2018. 143 sivua. ISBN 9789524833028.

16.4.2019 | JANNE MÄKIRANTA
Haalentajilta apua paniikkiin<https://agricolaverkko.fi/review/haalentajilta-apua-paniikkiin/>
Toimittaja Matti Virtanen pyrkii teoksessaan hillitsemään yksinkertaistuksien ja pessimismin hallitsemaa ilmastonmuutoskeskustelua. Tutkijoiden haastatteluihin perustuva kirja tuo esiin ilmastotutkimuksen hankaluudet ja kiistat niin kutsutun "97%:n konsensuksen" sisällä. Tuloksena on varsin toimiva tietokirja, joka keskittyy enemmän tiedon tuottamisen käytäntöihin kuin pelkkiin tutkimustuloksiin.

Virtanen, Matti: Ilmastopaniikki - Hoito-opas. Docendo, 2019. 408 sivua. ISBN 978-952-291-614-3.

AGRICOLA-SUOMEN HUMANISTIVERKKO -PORTAALIN PALVELUT
AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri<https://agricolaverkko.fi/tapahtumat/>
Julkaisuseuranta: tieteelliset julkaisut, blogit<https://agricolaverkko.fi/julkaisuseuranta/>
Ilmoitukset: apurahat, artikkelipyynnöt, tutkimuspyynnöt, työpaikkailmoitukset<https://agricolaverkko.fi/ilmoitukset/>

OPETUS
Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus<https://verkko-opetus.utu.fi/>
Opetustarjonta
Ilmoittautuminen kursseille

JULKAISUT
   Agricolan tietosanomat<https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/>
   Arvostelut<https://agricolaverkko.fi/arvostelut/>
   Julkaisusarja<https://agricolaverkko.fi/julkaisusarja/>
   Ennen ja nyt<http://www.ennenjanyt.net/>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20190417/bd301005/attachment-0001.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko