[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Haemme Taideyliopiston Historiafoorumiin TUTKIJATOHTORIA TAI TUTKIJAA

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ma Marras 1 13:14:12 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Haemme Taideyliopiston Historiafoorumiin TUTKIJATOHTORIA TAI TUTKIJAA
--------------------------------------------
Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Taideyliopiston Historiafoorumi on yksi Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueiden kolmesta keskuksesta. Historiafoorumin tehtävä on edistää historiantutkimusta. Se tukee myös alan tutkijoiden verkostoitumista ja tarjoaa turvallisen kotipesän tutkimushankkeiden ja -tekstien kypsyttelyyn. Foorumin toiminnalle ominaista on verkostomaisuus, kollegiaalisuus sekä ketteryys – sellaisten resurssien, vierailijoiden, koulutuksen jne. tarjoaminen, joita foorumilaiset tarvitsevat.

Haemme nyt Historiafoorumin alueelle

TUTKIJATOHTORIA TAI TUTKIJAA

määräaikaiseen vuoden työsuhteeseen. Työ alkaa 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

 

Tehtävät

Tehtävänäsi on harjoittaa itsenäistä musiikin tai muun taiteen historian tutkimusta ja osallistua aktiivisesti Historiafoorumin toimintaan. Odotamme sinulta aktiivista otetta ulkopuolisen tutkimusrahoituksen haussa sekä aktiivista julkaisutoimintaa. Etusijalla ovat hakijat, joilla on valmisteilla tutkimushanke Suomen Akatemian syyskuun 2019 hakuun (tutkijatohtori tai akatemiatutkija). Hankehakemuksen tekemiseen on mahdollista saada neuvontaa ja tukea Taideyliopiston tutkimuspalveluista.

 

Tehtävän vaatimukset

Odotamme Sinulta

soveltuvaa tohtorin tutkintoa
erinomaista englannin kielen taitoa
kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön mutta myös yhteisten tutkimustuotosten työstämiseen (esim. yhteiskirjoittamiseen)
hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia osana tutkimusryhmää ja kansainvälistä tutkimusverkostoa
näyttöjä itsenäisestä tutkimustoiminnasta; tohtorin tutkinnon jälkeen harjoitettua menestyksekästä julkaisutoimintaa ja tieteellistä yhteistyötä.
Lisäksi arvostamme kokemusta tutkimusrahoituksen hankkimisesta tai hakemiseen liittyvää osaamista.

 

Työaika ja palkkaus

Taideyliopistossa noudatamme yliopistojen yleistä työehtosopimusta. Tutkijoiden kokonaistyöaika on

1 624 tuntia vuodessa. Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 5-6. Palkkaus tarkentuu valittavan henkilön pätevyyden ja työkokemuksen perusteella tehtävänkuvaa määriteltäessä.

 

Hakeminen

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

vapaamuotoinen hakukirje (motivaatiokirje, max 1 sivu)
alustava tutkimussuunnitelma (ilman kirjallisuusluetteloa), josta käy ilmi tutkimusidea ja sen toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttavat seikat (max. 4 sivua, Times New Roman, 12pt, riviväli väh. 1.5)
CV tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin (TENK) mukaisesti laadittuna: ks. http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
julkaisuluettelo, josta käy ilmi aiempi tutkimustoiminta sekä siihen mahdollisesti liittyvä taiteellinen toiminta (tai tutkimuksen suhde taiteen praktiikkaan), Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti laadittuna, ks. http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/

Lähetä hakemuksesi liitteineen keskiviikkoon 3.10.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteella siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Historiafoorumin tutkijahaku”. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottoviestin lähetyssähköpostiosoitteeseen.

Taideyliopiston taloushallinnon tietojärjestelmän vaihdoksesta johtuen palkkausesitykset loppuvuodelle on tehtävä nopeutetussa aikataulussa. Hakijoiden onkin hyvä valmistautua haastatteluihin aikavälillä 5.–9. lokakuuta.

 

Tiedustelut

Tarvittaessa saat lisätietoja tutkijatohtorin tehtävistä Kaarina Kilpiöltä tai Anne Kauppalalta sähköpostitse, etunimi.sukunimi(at)uniarts.fi.

Hakemiseen ja hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä voit lähettää viestiä HR-suunnittelija Katja Vennolle, katja.vento(at)uniarts.fi tai soittaa, puh. 040 710 4213.
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Kaarina Kilpiö
kaarina.kilpio at uniarts.fi
https://sites.uniarts.fi/fi/web/historiafoorumi/etusivu

Ilmoitus vanhenee: 3.10.2018 klo 15:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=34142
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko