[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Julkaisupäällikön sijaisuus Nuorisotutkimusverkostossa

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Loka 23 11:16:19 EET 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Julkaisupäällikön sijaisuus Nuorisotutkimusverkostossa
--------------------------------------------
Nuorisotutkimusseura ry. on yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta. Verkostossa työskentelee vuosittain noin 30 henkilöä, ja erilaisia hankkeita on vuosittain käynnissä noin 20.

Nuorisotutkimusverkostossa on nyt haettavana julkaisupäällikön sijaisuus ajalle 1.2.2019–30.6.2020.

Julkaisupäällikkö vastaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä tutkimusjohtajan ja muun henkilökunnan kanssa. Julkaisupäällikön toimenkuvaan kuuluvat mm. julkaisutoiminnan budjetointi, julkaisujen ideointi, käsikirjoitusten arviointiprosessin koordinointi, käsikirjoitusten editointi sekä yhteydenpito kirjoittajiin, arvioijiin, käännöstoimistoon, kustannustoimittajiin, taittajiin ja julkaisutoimikuntaan. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös julkaisutilaisuuksien organisointi, tiedotus ja markkinointi, kirjojen myynnin järjestäminen erilaisissa tilaisuuksissa sekä verkossa julkaistavan Lukukokemus-palstan toimittaminen.

 

Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä vankka aiempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä. Arvostamme erityisesti kokemusta tiedekustantamisesta, etenkin yhteiskunta- ja ihmistieteiden alalla. Katsomme eduksi nuorisotutkimuksen tuntemuksen.

 

Tehtävässä onnistuminen edellyttää:

-hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittävää työotetta

-erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua, suomen kielen editointitaitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen hallintaa

-itsenäistä ja aktiivista työskentelyotetta sekä suuntautumista osaamisen ja tietojen pitämiseen ajan tasalla

-paineensietokykyä ja positiivista asennetta

-hyvää tietoteknistä osaamista

 

Palkkaus riippuu valittavan henkilön pätevyydestä. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Nuorisotutkimusverkoston palkkamallin

vaativuustason 4 mukaisesti (3700 euroa), minkä lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa

(enintään noin kolmasosa tehtäväkohtaisesta palkasta). Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun

toivotaan voivan aloittaa työskentelyn mahdollisimman pian. Tehtävän suorituspaikkana on Nuorisotutkimusverkoston toimitila

Helsingin Itä-Pasilassa.

 

Hakemuksen tulee sisältää:

-korkeintaan sivun mittainen saatekirje, jossa kelpoisuutta ja sopivuutta tehtävään voi perustella

-CV (enintään neljä sivua)

-mahdolliset suositukset yhteystietoineen (enintään kaksi tahoa)

-luettelo itse kustannustoimitetuista teoksista (teoksia ei tarvitse liittää hakemukseen)

 

Hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen lähetetään sähköisesti osoitteeseen rekrytointi at nuorisotutkimus.fi

maanantaihin 10.12.2018 kello 16.00 mennessä. Sähköpostin otsikkoon pyydetään laittamaan viite haettavasta tehtävästä.

Hakijoiden haastattelut suoritetaan 14.–19.12.2018.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkokonaisuuden dynaamisessa tutkijayhteisössä sekä mahdollisuuden edistää ja kehittää suomalaista nuorisotutkimusta. Yhteisössämme on hyvä työilmapiiri ja huolehdimme henkilökunnan työhyvinvoinnista mm. joustavan työajan avulla, tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tarjoamalla mahdollisuuksia työnohjaukseen ja lisäkouluttautumiseen. Työsuhde-etuihin kuuluvat virkistyssetelit. Olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuden toteuttamiseen rekrytointikäytännöissämme ja henkilöstöpolitiikassamme.

 

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari

sinikka.aapola-kari at nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5303 (HUOM: vain seuraavina aikoina: 26.11. klo 14-15.30, 4.12. klo 9.15–11.30 ja 5.12. klo 9.15–11.30)

 

Julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari

vappu.helmisaari at nuorisotutkimus.fi

puh. 044 416 5312

 

Tietoa Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnasta löytyy osoitteesta https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Sinikka Aapola-Kari
sinikka.aapola-kari at nuorisotutkimus.fi
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut

Ilmoitus vanhenee: 10.12.2018 klo 16:00

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=38123
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko