[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Nuorempi tutkija (väitöskirjatutkija)

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
To Joulu 20 12:17:07 EET 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Nuorempi tutkija (väitöskirjatutkija)
--------------------------------------------
Nuorempi tutkija (väitöskirjatutkija)

Poikkitieteellinen tutkimus puiden ja ihmisten suhteista

Metsätieteiden osasto, Joensuun kampus, Itä-Suomen yliopisto

Tehtävä liittyy professori Eeva-Stiina Tuittilan johtamaan hankkeeseen ”Puut lähellämme - Poikkitieteellinen tutkimus ihmisten puusuhteista ja puiden merkityksistä” jota rahoittaa Koneen Säätiö. Hanke tehdään kiinteässä yhteistyössä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa.

Hankkeessa selvitämme, millaisia suhteita puu- ja ihmisyksilöiden välillä on, ja miten ne kytkeytyvät ihmisten ja puiden ominaisuuksiin ja elinympäristöön. Tutkimme, mitä merkityksiä, mielikuvia ja tunteita ihmiset liittävät yksittäisiin, erityisen tärkeisiin puihin, ja miten nämä mielikuvat heijastuvat ihmisten metsäsuhteeseen. Hankkeessa sovelletaan luonnontieteellisiä, humanistisia ja taiteellisia menetelmiä. Sen tulosten pohjalta laaditaan tieteellisiä artikkeleita, verkkosivu, keskustelutilaisuus, ohjeita puusuhteen huomioimiseen yhdyskuntasuunnittelussa sekä taidetta ja tiedettä yhdistävä näyttely. Hankkeessa käytetään sekä määrällistä että laadullista aineistoa, jotka kerätään kyselylomakkeiden, haastatteluiden ja kaunokirjallisuuden avulla. Tutkimushaastatteluihin osallistuu nuoremman tutkijan lisäksi kasviekologi, kirjallisuudentutkija sekä valokuvataiteilija ja äänitaiteilija.

Tehtävään valittavan nuoremman tutkijan tehtävänä on aineistonkeruun suunnittelu ja toteutus Suomessa ja Hollannissa sekä aineiston analysointi ja tutkimusartikkeleiden kirjoittaminen aineiston pohjalta yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa. Hän osallistuu myös taidenäyttelyn ja keskustelutilaisuuden käytännön järjestelyihin. Nuorempi tutkija laatii hankkeen pohjalta väitöskirjansa Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla. Tarjoamme tehtävään valittavalle monipuolista ohjausta sekä mahdollisuuden kehittyä monitieteiseksi metsätieteiden asiantuntijaksi.

Tehtävään valittavalle henkilölle maksetaan apurahaa, jonka suuruus on 2400 e/kk. Tehtävä täytetään määräajalle 1.3.–31.12.2019. Projekti jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Tehtävän jatko sovitaan erikseen.  Apurahatyöskentely alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittavan henkilön tulee olla suorittanut maisterin tutkinto, jonka tutkimusalana voi olla esimerkiksi metsätieteet, ekologia, ympäristöpolitiikka, ympäristötieteet tai kulttuurintutkimus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä hyvää yhteistyökykyä että sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Kiinnostus luonnontieteitä, humanistisia tieteitä ja taidetta kohtaan on välttämätön tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa, samoin valmius oppia tilastollisia analyysimenetelmiä sekä haastattelu- ja kyselytutkimuksen tekoa.

Lisätietoja: Professori Eeva-Stiina Tuittila, 050 442 4299, eeva-stiina.tuittila at uef.fi

Dosentti Karoliina Lummaa, 040 705 6884, sakalu at utu.fi

Tutkijatohtori Aino Korrensalo, 043 319 0460, aino.korrensalo at uef.fi

 

Hakemus ja ansioluettelo tulee lähettää viimeistään 31.1.2019 mennessä professori Eeva-Stiina Tuittilalle (eeva-stiina.tuittila at uef.fi).
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Eeva-Stiina Tuittila
eeva-stiina.tuittila at uef.fi


Ilmoitus vanhenee: 1.2.2019

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=39866
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko