[H-verkko] Artikkelipyyntö: Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 2/2020: Suomi, Ruotsi ja ”kansallinen” historiografia 1500-luvulta 1900-luvulle

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Ke Elo 1 12:39:58 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi artikkelipyyntö: 
--------------------------------------------
Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 2/2020: Suomi, Ruotsi ja ”kansallinen” historiografia 1500-luvulta 1900-luvulle
--------------------------------------------
Suomen ja Ruotsin historiantutkimuksen historian (historiografia) tarkastelussa on keskitytty yleensä joko Suomen tai Ruotsin ”oman maan” tutkijoiden toiminnan ja tutkimusten sisältöjen analyysiin. Mielenkiinnon kohteina ovat olleet muun muassa merkittävimmiksi katsotut henkilöt ja heidän ympärilleen muodostuneet, esimerkiksi kansalliseen historiankirjoitukseen tai rakennehistoriaan keskittyneet koulukunnat. Ilman vastausta ovat sen sijaan jääneet perustavanlaatuiset historiografiset kysymykset, kuten miten ja miksi Ruotsin ja Suomen historiankirjoituksen kuva maiden yhteisen ajan historiasta (vuoteen 1809 asti) on rakentunut sellaiseksi kuin se on, ketkä sen ovat luoneet ja millaisia menetelmiä ja lähteitä on käytetty. Entä kuinka maiden vuoden 1809 jälkeistä aikaa koskeva historiankirjoitus on muotoutunut? Tärkeää olisi myös selvittää, mitä teemoja eri maissa on painotettu, mitä on jäänyt vähemmälle tai jopa kokonaan sivuutettu.

Teemanumeron artikkeleiden toivotaan keskittyvän eri näkökulmista ja erilaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä hyödyntäen siihen, miksi ja miten kuva Suomen ja Ruotsin historiasta on muodostunut sellaiseksi kuin se on. Suomen historiaa leimaavat viimeisen viidensadan vuoden ajalta lukuisat murrokset, jotka ovat osin yhteisiä Ruotsin kanssa, osin ”kansallisia”.   Teemanumeron yksi keskeinen kysymys on, mistä Suomen ja Ruotsin historiografian erilaiset näkökulmat kumpuavat. Artikkelien aihepiirit voivat käsitellä Suomen ja/tai Ruotsin historiografiaa eri aikakausina 1500-luvulta 1900-luvulle. Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella järjestetään toukokuussa 2018 seminaari, jossa tutkimustematiikkaa käsitellään eri näkökulmista.

Pyydämme korkeintaan 500 sanan artikkeliehdotuksia 1.9.2018 mennessä. Valinnoista teemanumeroon ilmoitetaan ehdotuksen jättäneille 15.10.2018 mennessä. Artikkelikäsikirjoitusten määräaika on 31.5.2019, minkä jälkeen ne käyvät läpi normaalin vertaisarviointimenettelyn. Lopulliset artikkelit tulee lähettää toimitukselle 31.12.2019 mennessä. Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita: http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/ohjeet

Artikkeliehdotukset lähetetään teemanumeron toimittajille: FT Antti Räihä (antti.raiha at jyu.fi); Dosentti Anu Koskivirta (anu.k.koskivirta at jyu.fi); FM Petteri Impola (petteri.s.impola at jyu.fi).
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Antti Räihä
antti.raiha at jyu.fi


Ilmoitus vanhenee: 2.9.2018

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/announcement/historiallisen-aikakauskirjan-teemanumero-2-2020-suomi-ruotsi-ja-kansallinen-historiografia-1500-luvulta-1900-luvulle/
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko