[H-verkko] Työpaikkailmoitus: Määräaikainen projektitutkijan / asiamiehen toimi

Agricola - Suomen humanistiverkko no-reply at agricolaverkko.fi
Pe Huhti 20 13:42:55 EEST 2018


Agricolan ilmoituksiin on lähetetty uusi työpaikkailmoitus: 
--------------------------------------------
Määräaikainen projektitutkijan / asiamiehen toimi
--------------------------------------------
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi projektitutkijan tehtävän hankkeessa Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata. Tehtävään sisältyy myös säätiön asiamiehen toimen sijaisuus ajalla 1.8.2018–30.6.2019. Molempia tehtäviä hoidetaan Suomesta käsin.

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka keskittyy instituuttien tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja avoimeen jakamiseen.

Hanke on kaksivuotinen (2018–2019) ja mukana ovat Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit eli Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman instituutit.  Hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hanketta hallinnoi säätiö Institutum Romanum Finlandiae.

Projektitutkijan tehtävänä on vastata hankkeen toteutuksesta ja sen vaatimasta tutkimustyöstä hankkeen ohjausryhmän vahvistamien tavoitteiden mukaisesti. Projektitutkija valmistelee ja valvoo hankkeeseen liittyviä pilottihankkeita eri instituuteissa. Lisäksi projektitutkija vastaa hankkeeseen liittyvien seminaarien ja muiden tapaamisten järjestelyistä. Tehtävään kuuluu hankkeen budjetin seuranta ja hankkeen raportointi sekä ohjausryhmän sihteerin tehtävät.

Asiamiehen tehtävänä on hoitaa säätiön ja Suomen Rooman-instituutin taloushallintoon kuuluvia asioita Suomessa. Asiamies toimii säätiön hallituksen esittelijänä ja sihteerinä sekä valtuuskunnan sihteerinä. Hän huolehtii hallituksen ja valtuuskunnan päätösten toimeenpanemisesta, koordinoi säätiön hallituksen, valtuuskunnan ja instituutin välistä toimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä sidosryhmiin erityisesti kotimaassa.

Toimi on kokoaikainen, ja sen työaika määräytyy seuraavasti: hankkeen projektitutkijan tehtävät 100%, paitsi ajalla 1.8.2018–30.6.2019, jolloin projektitutkijan tehtävät 50 %, asiamiehen tehtävät 50%.

Projektitutkijan tehtävien määräaikaisuus perustuu työn projektiluonteisuuteen. Asiamiehen tehtävien määräaikaisuuden perusta on toimen vakituisen hoitajan tutkimus- ja perhevapaa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös palkkatoivomus.

Hakijalta edellytetään vähintään ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta humanististen alojen tutkimustyöstä sekä tutkimusdatan hallinnasta. Kokemus tutkimusaineistojen digitoinnista, tietokannoista ja avoimen tieteen hankkeista lasketaan eduksi. Työ edellyttää hyvää suomen ja ruotsin suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi edellytetään englannin kielen taitoa. Italian kielen taito lasketaan eduksi. Kokemus taloushallinnosta, hyvät yhteistyötaidot sekä tiedeinstituuttien toiminnan tuntemus ovat myös eduksi.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Reima Välimäki (asiamies at irfrome.org, p. 050 576 23 55). Hakemukset on toimitettava 9.5.2018 klo 16 mennessä sähköpostitse yhtenä pdf:nä asiamiehelle.

Lisätietoja säätiöstä ja Suomen Rooman-instituutista

Lisätietoja Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata –hankkeesta

Lisätietoja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteista
--------------------------------------------
Lisätietoja:
Reima Välimäki 
asiamies at irfrome.org
http://irfrome.org/haettavana-maaraaikainen-projektitutkijan-asiamiehen-toimi-1-7-2018-31-12-2019/

Ilmoitus vanhenee: 10.5.2018

Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa https://agricolaverkko.fi/?post_type=announcement&p=24123
--------------------------------------------
H-verkko - sähköpostilistaH-verkko at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko
--------------------------------------------
Agricolan ylläpitoAgricola at lists.utu.fihttps://lists.utu.fi/mailman/listinfo/agricolaLisätietoja postituslistasta H-verkko