[H-verkko] Työtä: Talous- ja sosiaalihistorian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Syys 18 14:45:11 EEST 2017


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Talous- ja sosiaalihistorian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
---------------------------------------------------------
Valtiotieteellinen tiedekunta hakee 

TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2018 lukien.

Tehtävä sijoittuu talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen, jossa on nyt
haettavana olevan tehtävän lisäksi professori, apulaisprofessori,
yliopistonlehtori sekä noin 30 tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa. Oppiaineesta
valmistuu vuosittain noin 15 maisteria ja 2-3 tohtoria. Talous- ja
sosiaalihistoria kuuluu opintosuuntana Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaatti-
ja maisteriohjelmiin yhdessä poliittisen historian, kehitysmaatutkimuksen ja
sosiaali- ja kulttuuriantropologian kanssa. 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta,
ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. 

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön
mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. 

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut
tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen
koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot
ja tarvittaessa opetusnäyte. Arvostamme aktiivista ja innovatiivista
tutkimustoimintaa ja kansainvälisiä julkaisuja, monipuolista määrällisten
ja laadullisten historiallis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien
hallintaa ja kykyä opettaa niitä, verkottuneisuutta sekä menestystä
tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorin tulee hallita suomen
kieli. Lisäksi hakijalla tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä
suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka
ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai
ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus
tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen
edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta
myös englanniksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistoissa sovellettavan palkkausjärjestelmän
opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. 

Hakemukseen on liitettävä yhtenä pdf-tiedostona seuraavat englanninkieliset
asiakirjat:• ansioluettelo• numeroitu julkaisuluettelo• selvitys
kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa•
vapaamuotoinen, enintään kolmesivuinen, selvitys hakijan tieteellisestä
toiminnasta (ml. hankittu tutkimusrahoitus)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden
esittämisestä saa
verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen
rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon
työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR
-portaalin kautta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa oppiainevastaava, professori Antti Häkkinen,
antti.hakkinen(at)helsinki.fi. 

Hae viimeistään 08.10.2017

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 9.10.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko