[H-verkko] Työtä: Tohtorikoulutettava: Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa n. 1750–1920: Tapaustutkimus kansan oikeudellisesta osaamisesta esimodernissa Euroopassa”.

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Syys 18 09:11:33 EEST 2017


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Tohtorikoulutettava: Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa n. 1750–1920:
Tapaustutkimus kansan oikeudellisesta osaamisesta esimodernissa Euroopassa”.
---------------------------------------------------------
 

TURUN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

oikeustieteen tohtorikoulutettavan/projektitutkijan tehtävä 1.10.2017
alkaen. 

Tohtorikoulutettava tulee työskentelemään Suomen Akatemian rahoittamassa
tutkimusprojektissa ”Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa n. 1750–1920:
Tapaustutkimus kansan oikeudellisesta osaamisesta esimodernissa Euroopassa”.
Tutkimushanke tutkii tavallisten suomalaisten oikeudellista tieto–taitoa
(legal literacy), oikeutta ja oikeusprosesseja koskevia tietoja ja käytännön
taitoja, pitkän 1800-luvun aikana.

Tutkimushankkeen päätutkimuskysymykset ovat: 1) Keillä (ei-juristeilla) oli
oikeudellista tieto–taitoa (legal literacy) suomalaisissa kaupungeissa ja
maaseudulla? 2) Mitä tietoja ja taitoja heillä oli sekä missä määrin? 3)
Miten he olivat saaneet tietonsa ja taitonsa? Mitä kirjoja he omistivat
/käyttivät? 4) Millainen rooli heillä oli yhteisöissään? Millainen
vaikutus heidän oikeudellisella tieto–taidollaan oli heidän sosiaaliseen
liikkuvuuteensa ja talouteensa?

Tehtävä täytetään 1.10.2017 alkaen enintään projektin rahoituskauden
loppuun asti (31.8.2021). Tehtävää täytettäessä määräajan kestossa
huomioidaan hakijan tohtorin tutkintoon sisältyvän väitöskirjatyön ja
jatko-opintojen vaihe.

Tehtävään voidaan valita myös soveltuva henkilö, jolla ei vielä ole
jatko-opinto-oikeutta. Tällöin tehtävä täytetään projektitutkijan
nimikkeellä määräajaksi 1.10.–30.4.2018, jonka aikana projektitutkijan
ensisijainen tehtävä on kirjoittaa väitöskirjansa tutkimussuunnitelmaa.
Tehtävän jatkuminen määräajan jälkeen on mahdollista.

Tohtorikoulutettavan tehtävässä työskentelevän odotetaan tekevän
väitöskirjatutkimusta keskeisesti projektin teemaan liittyvästä aiheesta
projektin johtajan ohjauksessa ja suorittavan tohtorin tutkinnon
oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Tehtävään valittava henkilö työskentelee
yhdessä tutkimushankkeen johtajan ja tutkijoiden kanssa. 

Kelpoisuusvaatimuksista on määrätty Turun yliopiston johtosäännössä.
Tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää
korkeakoulututkintoa ja tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään
korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja
motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen
tutkimussuunnitelman mukaisesti. Hakijan ansioita arvioitaessa huomioidaan
etenkin julkaisujen ja opinnäytetöiden avulla todennettava tehtäväalueen
osaaminen ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän
opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 2–4 mukaisesti, jolloin
tehtäväkohtainen palkanosa on 1985,85 – 2475,31 euroa kuukaudessa. Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on
enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo

1)  ansioluettelo tiedekunnan antaman ohjeen
mukaan: http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/tutkimus/jatko-opinnot/Documents/dp_ansioluettelo_11.4.2011.pdf

2) todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista 

3) tutkimushankkeeseen liittyvä tutkimussuunnitelma

4) selvitys hakijan jatko-opintojen etenemisestä

5) opintorekisteriote

6) muut hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat.


Hakuasiakirjat ja sen liitteet tulee toimittaa suomen kielellä.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakijan on lisäksi ilmoitettava, miten hänet tavoittaa rekrytointimenettelyn
aikana, ja annettava sähköpostiosoite, johon kirjalliset ilmoitukset
toimitetaan.

Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella oikeushistorian professori Mia
Korpiolalta, puh. +358 50 356 2068 tai mia.korpiola(at)utu.fi. Hakuprosessiin
liittyviin tiedusteluihin vastaa palvelupäällikkö Noora Kedonperä,
noora.kedonpera(at)utu.fi.

Hakemukset osoitetaan Oikeustieteelliselle tiedekunnalle.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 25.9.2017 (kello 23:59) yliopiston
sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen
alussa (Täytä hakemus).

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <Agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 26.9.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko