[H-verkko] CFP: Esittävän taiteen dokumentointi ja tallennus – uudet haasteet

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Syys 5 08:50:21 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Esittävän taiteen dokumentointi ja tallennus – uudet haasteet
---------------------------------------------------------
Call For Papers – Esitelmäkutsu
Esittävän taiteen dokumentointi ja tallennus – uudet haasteet

Documentation and preservation of performing arts – new challenges

Teatterintutkimuksen seuran syyspäivä maanantaina 13.11.2017

TEATTERIMUSEO, KAAPELITEHDAS, HELSINKI

Teatterintutkimuksen seura kantaa vastuuta muutoksen tilassa elävistä
taiteenaloistaan ja haluaa varmistaa, että niiden dokumentointi ja
välittyminen tehdään tavalla, joka tekee niille oikeutta tapahtumina ja
mahdollistaa niitä koskevan tiedon saatavuuden relevantissa muodossa myös
tulevaisuudessa.
 
Monimediaalisen ja ajallis-tilallisen taidemuodon dokumentoiminen ja aineistojen
tallentaminen muistiorganisaatioon on aina ollut haasteellista, mutta
esitystapahtumien ja toisaalta tallennustyön painopisteet ja resurssit ovat
myös osin muuttuneet. Teatteri-, tanssi-, esitystaide- ja sirkusesityksissä
perinteisten elementtien ohella käytetään striimauksia, videoita,
projisointeja, monitilallisuutta ja interaktiivisuutta sekä erilaista sensori-
ja virtuaaliteknologiaa käyttävää ruumiillistuvaa tietoa, kuten
liikkeenkaappausteknologia ja tilojen virtuaalinen rakentaminen. Nämä tuovat
tallennustyöhön uusia teoreettisia ja käytännöllisiä ongelmia.
Radikaaleimman näkemyksen mukaan kaikkinainen dokumentointi voidaan kokea
taidemuodon hetkellisen olemuksen vastaiseksi.

Mitä narratiivia tai millaista taide- ja taiteilijakäsitystä nykyinen
esittävien taiteiden kentällä ja muistiorganisaatioissa tehty tallennustyö
palvelee? Jääkö tallennustyöhön katvealueita? Entä onko taiteilijalla
oikeus hävittää vaikkapa nuoruudentöitään koskevat aineistot? Osana
tekijyyttä voi töiden kumulatiivisuudella kuitenkin olla merkitystä, jota
taiteilija uransa alkuvaiheessa ei vielä tunnista.
 
Omaa työtään tutkiva taiteilija hallitsee aineistonsa, joka on enemmän tai
vähemmän hänen itsensä tuottamaa. Aikalaistutkija voi käyttää omia
vastaanottokokemuksiaan muiden tarjolla olevien aineistojen rinnalla.
Historioitsija taas on pelkästään jäljelle jääneiden aineistojen varassa.
Nämä kolme erilaista tutkijapositiota ja niiden käytettävissä olevien
aineistojen saatavuus vaikuttaa jatkossa siihen, millaisia kysymyksiä tutkija
voi tehdä.

Lopulta voidaan kysyä mihin filosofiseen, esteettiseen tai yhteiskunnalliseen
ajatteluun itse dokumentointi ja museoiminen perustuvat? Kansakunnan kunniaan
(nationalismi), ammattikunnan emansipaatioon ja itsenäistyvään
taidekenttään (modernismi), vaiko muuhun edistyksen narratiiviin?
Autonomiseksi ajateltavan taidekentän itseymmärryksen ja autokommunikaation
tarpeeseen? Nostalgian eri asteisiin? Entä se taide, joka kääntyy näistä
narratiiveista pois?
 
Esitelmissä ehdotetaan pohdittaviksi erityyppisten esitystapahtumien
taltioitumisen mahdollisuuksia tai haasteita, unohtamatta prosessin ja
”lopputuloksen” suhteita, äänen, tilan ja ajan problematisointia, ei
vaiheiden aineistoja tai esim. TV:lle tuotettua näyttämötaltiointia,
perinteisiä tutkijoiden kaipaamia aineistoja unohtamatta. Esitelmien kesto on
20-30 minuuttia, jolloin keskustelulle jätetään aikaa 10-15 minuuttia.
Kielinä voivat suomen lisäksi olla ruotsi ja englanti.

Tilaisuuden key note -puhuja Prof Dr. Patrik Primavesi, (Institut für
Theaterwissenschaft, Universität Leipzig ja Tanzarchiv Leipzig) on luvannut
käsitellä samaa teemaa.

Abstraktit (max. 200 sanaa) pyydetään lähettämään 2.10.2017 mennessä
osoitteisiin:
joanna.weckman at alumni.aalto.fi ja pentti.paavolainen at kolumbus.fi
Samalla voi ilmaista esitystekniset tarpeet. Seminaarin ohjelma ilmestyy
16.10.2017, mennessä, jolloin tarkennetut abstraktit toivotaan saatavan
1.11.2017.

Paikan osoite: Teatterimuseo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 2.krs

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 3.10.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko