[H-verkko] CFP: Suomen Museo 2018: Vaikea kulttuuriperintö - Unwanted heritage

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Loka 16 11:04:59 EET 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomen Museo 2018: Vaikea kulttuuriperintö - Unwanted heritage
---------------------------------------------------------
KIRJOITUSKUTSU: SUOMEN MUSEO 2018
(for English see below)

VAIKEA KULTTUURIPERINTÖ

Kirjoituskutsu seuraavaan Suomen Museo -vuosikirjaan on voimassa kuluvan
kalenterivuoden loppuun (31.12.) asti.

Pyydämme halukkailta kirjoittajilta noin 200 sanan laajuisen tiivistelmän,
josta käyvät ilmi tarjottavan artikkelin tai katsauksen asiayhteys ja
pääkysymykset sekä keskeiset johtopäätökset. Tiivistelmä lähetetään
päätoimittaja Outi Järviselle sähköpostitse word-tiedostona.

Suomen sisällissodan muistovuonna 2018 on ajankohtaista pohtia, mikä
tutkimuksessa, museoissa, kulttuuriperinnön suojelussa tai siitä julkisesti
puhumisessa on hankalaa, haastavaa, epäsopivaa, torjuttua, vaiettua,
ahdistavaa, unohdettua. Miksi? Onko mitään tehtävissä? Kuka ottaa vastuuta
ja kenen ehdoilla? Milloin, jos ei nyt?

Avainsanoja voivat olla sodat, eturistiriidat, valta ja alistaminen,
ääriliikkeet, aineellisen tai henkisen kulttuurin väärinkäyttö,
välinpitämättömyys, kulttuurierot, vihapuhe, häpeä, tabut, yksilönvapaus,
tietosuoja, tutkimusetiikka, politiikka, raha.

Suomen Museo 2018 osallistuu ajankohtaiskeskusteluun, joka käy kuumana muun
muassa ICOMissa. Tervetuloa kirjoittamaan!

 

VUOSIKIRJA

Suomen Museo on Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisu, joka on ilmestynyt
säännöllisesti vuodesta 1894 (www.muinaismuistoyhdistys.fi)

Yhdistys edistää arkeologian, kansatieteen, taidehistorian ja
kulttuurihistorian tutkimusta, kuten myös muita museokokoelmiin kohdistuvia
tutkimusaloja kuten folkloristiikka, numismatiikka ja museologia. Tieteellinen
seura herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön.

Artikkeleiden kohdalla noudatetaan anonyymiä vertaisarviointikäytäntöä. 
Suomen Museo on Julkaisufoorumin luokassa 1.

Vuosikirjassa julkaistaan tutkimusartikkeleita, kirja- ja näyttelyarvioita
sekä muita ajankohtaispuheenvuoroja.  Sarja kannustaa maamme museoita
käymään keskustelua aineistonkeruusta, esineiden ja perinteen
säilyttämisestä sekä näihin liittyvän tiedon välittämisestä ja
vastaanottajista.

OHJEITA

Suomen Museon julkaisukielet ovat suomi (tiivistelmä englanniksi) ja englanti.

Vertaisarvioidun artikkelin kokonaispituus on korkeintaan 35 000 merkkiä,
sisältäen välilyönnit, lähdeluettelon, alaviitteet ja kuvatekstit. Kuvien
enimmäismäärä on kymmenen (10 valokuvaa, piirrosta, karttaa tai lyhyttä
taulukkoa). Laajojen (yli 1 sivu) taulukoiden tai luetteloiden julkaisemisesta
tulee sopia päätoimittajan kanssa jo käsikirjoitusvaiheessa.

Suomenkielisen tutkimusartikkelin englanninkielisen tiivistelmän laajuus on
korkeintaan 2000 merkkiä. Tämäkin sisältyy artikkelin enimmäispituuteen.

Katsausten ja puheenvuorojen enimmäispituus on 10 000 merkkiä ja kuvia
korkeintaan kolme.

Kirjoittaja on vastuussa tekstinsä kielenhuollosta.

Suomen Museo painetaan paperiniteenä ja tulee 6 kuukauden embargon jälkeen
avoimesti luettavaksi internetiin. Kirjoittaja vastaa artikkelinsa kuvien
tekijänoikeuksista ja oikeudesta julkaista artikkeli kuvineen verkossa.

Aikataulu 2018:
tammikuussa  toimituskunta arvioi artikkelitarjoukset
22.1. mennessä tieto ehdotusten hyväksymisestä kirjoittajille ja
kirjoitusohjeet
30.4. mennessä koko käsikirjoitus valmiiksi, kuvitus mukaan lukien
touko- ja kesäkuussa vertaisarviointikierros ja palaute
15.9. mennessä artikkeli valmiiksi vertaisarviointikommentit huomioituina;
tutkimusartikkelin englanninkielinen tiivistelmä valmiina
syyskuussa toimitustyö taittoa varten
lokakuussa taitto ja painatus
5.11. mennessä Suomen Museo 2018 ilmestyy
5.5.2019 julkaisu avoimesti saataville verkkoon

 

OTA YHTEYTTÄ

Päätoimittaja Outi Järvinen, outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com
Toimituskunnan sihteeri Mervi Suhonen, misuhone(a)gmail.com

Toimituskunnan jäsenet        

Yli-intendentti, dosentti Petri Halinen (Museovirasto)
Dosentti Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto)
Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova)
Kokoelmapäällikkö, dosentti Leena Paaskoski (Lusto - Suomen Metsämuseo)
Yliopistonlehtori, dosentti Renja Suominen-Kokkonen (Helsingin yliopisto)
Museolehtori, dosentti FT Leena Svinhufvud (Designmuseo)
Dosentti Tuukka Talvio (Helsingin yliopisto)

 

CALL FOR PAPERS: SUOMEN MUSEO 2018
(edellä suomeksi)

UNWANTED HERITAGE

The call for papers for the journal Suomen Museo 2018 is open until the end of
the calendar year 2017 (31st December).

The authors are invited to present an abstract of ca. 200 words in English or
Finnish. The abstract illustrates the context and key questions in the suggested
article or review and relevant conclusions. Please send your abstract to the
Editor-in-Chief Outi Järvinen as a Word file.

The memorial year to the Finnish Civil War 1918 gives a motive to discuss what
makes a research topic, an item in museum collections and exhibitions or the
protection of a piece of material or immaterial heritage an unwanted one and
difficult to touch upon.

For what reasons does a heritage issue become inconvenient, unsuitable,
oppressive, repressing, forgotten? Could this be helped and how? Who takes the
responsibility, and on whose terms? When – if not today?

A few keywords to consider: wars, conflicts of interest, power and repression,
extremism, misuse of material or immaterial culture, carelessness, cultural
clash, hate speech, shame, taboos, individual freedom, data protection, research
ethics, politics, money.

Calling for debate on unwanted heritage in Finland and the neighbouring
countries, the Editorial Board refers to international up-to-date discussions,
like the ICOM Conference 2017.

We wish You warmly welcome to join Suomen Museo 2018!

 

THE JOURNAL

Suomen Museo is the annual publication of the Finnish Antiquarian Society and
published since 1894 (www.muinaismuistoyhdistys.fi)

The Society promotes research in the fields of archaeology, ethnology, art
history and cultural history, alongside with folkloristics, numismatics,
museology and other museum-related studies. The goal is to support scholarly and
public interest to cultural heritage.

A double-blind peer-review process is applied to the articles. Our Publication
Forum classification is level 1 (www.julkaisufoorumi.fi/en/publication-forum).

The journal welcomes research articles, book or exhibition reviews and
argumentation on other current issues. Museums are strongly encouraged to
contribute Suomen Museo to discuss collecting, preservation and research of
cultural heritage and public relations.

PRACTICAL INFORMATION

Suomen Museo is published in two languages: Finnish (with English summaries) and
English.

The final length of a peer-reviewed article must not exceed 35 000 characters,
including spaces, list of references, notes, and figure captions. The maximum
number of illustrations (photos, drawings, maps, short tables) is ten (10).
Large tables or lengthy lists (over one page) can be attached to an article by
the permission of the editor-in-chief.

The English abstract of a research article in Finnish is max 2000 characters.

The final length of reviews and short notes is max. 10 000 characters, with max
3 illustrations.

The authors carry full responsibility for the language check of the final
manuscript.

Suomen Museo is a paper media. After an embargo of 6 months it will be available
for free open access as PDF on the Internet. The authors should possess the
copyright for the illustrations and all other material in the article both for
printing and open access publishing.

The timetable 2018:
January: Review of abstracts by the editorial board
22 January: Invitation to the authors and writing instructions  
30 April: Final dead line for manuscripts, including illustrations
May- June: Peer-review and feedback
15 September Final dead line for revised articles with illustrations 
English summaries (for peer-reviewed articles in Finnish) ready
September: Editorial work 
October: Lay-out and printing
5 November: Publishing of the printed version of Suomen Museo 2018
5 May 2019: Publishing of the open access version on the Internet

 

CONTACT

Editor-in-Chief:  Outi Järvinen, e-mail outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com
Secretary for the Editorial Board: Mervi Suhonen, e-mail misuhone(a)gmail.com

The Editorial Board                 

Chief Intendant, Adjunct Professor Petri Halinen (National Board of Antiquities)
Adjunct Professor Ildikó Lehtinen (University of Helsinki)
Head of Museum Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova)
Collection Manager, Adjunct Professor Leena Paaskoski (The Finnish Forest Museum
Lusto)
University Lecturer, Adjunct Professor Renja Suominen-Kokkonen (University of
Helsinki)
Museum Lecturer, Adjunct Professor Leena Svinhufvud (Design Museum Helsinki)
Adjunct Professor Tuukka Talvio (University of Helsinki)    

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Mervi Suhonen <misuhone at gmail.com>
Ilmoitus vanhentuu: 1.1.2018
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.muinaismuistoyhdistys.fiLisätietoja postituslistasta H-verkko