[H-verkko] Tampere, Väitös: “Time is Everything with Him”: The Concept of the Eternal Now in Nineteenth-Century Gothic

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Loka 1 17:26:05 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: “Time is Everything with Him”: The Concept of the Eternal Now in
Nineteenth-Century Gothic 

Tampere, Kalevantie 4
25.11.2017 klo 12:00
---------------------------------------------------------

FM Christos Angelisin väitöstilaisuus

“Time is Everything with Him”: The Concept of the Eternal Now in
Nineteenth-Century Gothic (“Aika on kaikki hänen kanssaan”: Ikuisen
nyt-hetken käsite 1800-luvun goottilaisessa kirjallisuudessa)

Väitöskirja kuuluu englantilaisen filologian alaan.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Dorota Babilas (Varsovan yliopisto,
Puola). Kustoksena toimii dosentti Jarkko Toikkanen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Ikuinen nyt-hetki goottilaisessa kirjallisuudessa

Goottilaiset tekstit klassisista teoksista (kuten Frankensteinista tai
Draculasta) nykyaikaisiin zombie-kertomuksiin ja elokuvien vampyyreihin jakavat
useita yhteisiä piirteitä: pelkoa ja jännitystä, vaikeutta erottaa
tosiasioita mielikuvituksesta tai illuusioista sekä kiinnostusta syrjään
jääneisiin ääniin tai ilmiöihin. Kuitenkin yhteisenä sidoksena näiden ja
muiden gotiikan kirjallisuuden ominaisuuksien välillä on ajan käyttö.
Goottilaisissa teoksissa aika voi kulkea nopeammin, hitaammin tai se voi jopa
pysähtyä kokonaan -  ja on muistettava, että aika menettää merkityksensä,
kun kyse on kuolemattomista olennoista. Tämän seikan merkitys tulee esille,
kun lukija ymmärtää näihin kertomuksiin piilotetun suuren symbolisen voiman.

Väitöskirjassani analysoin, kuinka aikaa käytetään goottilaisessa
kirjallisuudessa paljastamaan piilotettuja merkityksiä identiteetin
osa-alueista, kuten sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, etnisyydestä ja
uskonnosta sekä luokasta. Erityistä huomiota kiinnitän ikuiseen nyt-hetkeen
– eli “tässä ja nyt”-nykyhetkeen, jonka rajat ovat epäselviä – koska
väitän, että tämä epäselvä ajallinen elementti on piste, joka erottaa ja
silti yhdistää identiteettiin liittyviä vastakohtaisuuksia. Osoitan, että
“tässä ja nyt”-nykyhetkellä on transsendentaalisia, ehkä jopa
hengellisiä (ei kuitenkaan uskonnollisia) näkökohtia, ja se ratkaisee
konfliktin syntetisoimalla näitä identiteetin vastakohtaisuuksia.

                                        
 ******

Christos Angelisin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis
Tamperensis; 2326, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja
ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis
Tamperensis; 1830, Tampere University Press 2017.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko