[H-verkko] Työtä: Poliittisen historian professorin määräaikainen tehtävä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti toukokuu 23 12:48:48 EEST 2017


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Poliittisen historian professorin määräaikainen tehtävä
---------------------------------------------------------
Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

Poliittisen historian professorin määräaikainen tehtävä

Turun yliopiston filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella on
haettavana poliittisen historian professorin määräaikainen työsuhteinen
tehtävä. Kyseessä on sijaisuus. Tehtävä täytetään ajalle
1.1.2018–15.12.2019.

Professori harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen
perustuvaa opetusta ja seuraa tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistuu
alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön.

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella on kolme
oppiainetta ja muita yksiköitä. Poliittisen historian ja valtio-opin
oppiaineisiin otetaan yhteensä vuosittain päävalinnassa runsas 40
perustutkinto-opiskelijaa ja noin kymmenen muiden valintojen kautta. Laitoksessa
muut yksiköt filosofian oppiaineen lisäksi ovat Itä-Aasian tutkimus- ja
koulutuskeskus (CEAS), jossa on maisteriohjelma East Asian Studies, sekä
Eduskuntatutkimuksen keskus, Pohjois-Amerikan tutkimukseen paneutuva uusi John
Morton –keskus ja Eurooppa-opintojen kokonaisuus, josta koordinoidaan Turun
yliopiston koko Eurooppa-opetusta. Kaikkien keskinäinen yhteistyö on
tiivistä.

Poliittisen historian oppiaineessa työskentelee kaksi professoria, neljä muuta
päätoimista opetushenkilöä sekä tutkijoita ja tohtorikoulutettavia.
Tutkimuksen painopistealueita ovat kansainvälisten suhteiden ja Suomen
ulkopolitiikan sekä suomalaisen yhteiskunnan ja instituutioiden historia.
Poliittisen historian pääaineopiskelijoita on kirjoilla runsaat 200 ja
tohtoriopiskelijoita noin 40. Sivuaineena poliittista historiaa suorittaa
vuosittain noin 300 opiskelijaa.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän
opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 8 – 10
mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 4 656,16 – 5 934,94
euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3
% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkkaan otetaan kantaa työsopimusta
laadittaessa. Työsopimuksessa sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Professorin tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa,
korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen
johtamisesta, kokemusta edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä
yhteistyöstä sekä kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa
opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan
huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on
tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa
oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte sekä
osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan
aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen täydentävän
tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja
kansainväliset tehtävät.

Otettaessa professorin tehtävään, johon sisältyy esimiesasema,
edellytetään tehtävän vaatimaa esimieskokemusta tai valmiutta tämän
tehtävän edellyttämään esimieskoulutukseen osallistumiseen.

Tehtävässä vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella (770/2009). Tämän tehtävän menestyksellinen
hoitaminen edellyttää säädettyä suomen kielen taitoa. 

Erityiseksi ansioksi katsotaan laaja-alainen asiantuntemus oppiaineen
tutkimuksen painopistealueilla. Hakijalta voidaan pyytää opetusnäyte ja
hakija voidaan haastatella.

Tehtävään haetaan jättämällä hakemus sähköisen eRekry-järjestelmän
kautta. Tehtävän hakuilmoituksen alussa on linkki hakemuslomakkeeseen.

Hakemukseen on liitettävä akateeminen portfolio, ansio- ja julkaisuluettelo
tiedekunnan ohjeen mukaan sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa
tehtävän täyttämiseen. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura/. Sähköisessä
eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite.
Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen
osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip)
muodon. Tämän zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston
johtosäännössä.

Lisätietoja antaa tiedekunnan palvelupäällikkö Minna Domander, 029 450 2145
tai 040 828 2364, minna.domander(a)utu.fi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 8.8.2017 yliopiston
sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen
tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Tiina Lintunen <tiina.lintunen at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 9.8.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.utu.fi/fi/yliopisto/yliopisto-tyonantajana/avoimet-tehtavat/sivut/home.aspxLisätietoja postituslistasta H-verkko