[H-verkko] CFP: Narrating the Middle Ages: An Interdisciplinary Seminar on Medieval Literature and Its Modern Applications

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe toukokuu 12 08:22:25 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Narrating the Middle Ages: An Interdisciplinary Seminar on Medieval Literature
and Its Modern Applications
---------------------------------------------------------
Call for Papers:

Kertomusten keskiaika. Monitieteinen seminaari keskiaikaisesta kirjallisuudesta
ja sen nykyaikaisesta käytöstä

19.9.2017 Turun yliopisto, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies

Keskiaika mielletään usein kulttuurissamme suurten kertomusten ajanjaksona.
Keskiajalta onkin säilynyt meidän aikaamme suuri määrä kirjoja ja
tarinoita, kuten esimerkiksi Chrétien de Troyes’n arturiaaniset romaanit tai
Chaucerin Canterburyn tarinoita. Samalla keskiaikaa ja sen tarinoita tulkitaan
ja varioidaan jatkuvasti nykykulttuurissa (Umberto Econ Ruusun nimi, HBO:n
huippusuosittu Game of Thrones -sarja tai medievalistiseen maailmaan sijoitetut
pelit ovat hyviä esimerkkejä tästä). Keskiajan kirjalliset käytännöt
tarjoavat laajan valikoiman erilaisia genrejä ja tyylejä, jotka luovat pohjaa
myös nykykirjallisuudelle.

Monitieteisessä seminaarissa Kertomusten keskiaika paneudutaan keskiajan
kertomuksiin ja niiden nykyaikaiseen merkitykseen. Miten kertomukset koettiin
keskiajalla; miten ne loivat kulttuuria ja ideologiaa? Miten keskiajan
kirjallisuutta on käytetty oikeuttamaan tai kritisoimaan vallitsevia
järjestelmiä? Miten ja miksi keskiajan kertomukset ovat edelleen läsnä
meidän kulttuurissamme?

Toivomme ehdotuksia 20 minuutin esitelmiksi näistä aiheista tai muista
kysymyksistä, jotka pohtivat kirjallisuutta keskiajalta tai keskiajasta.
Seminaari on avoin kaikille tieteenaloille, kuten historian, uskonnon ja
kirjallisuuden tutkijoille. Rohkaisemme myös maisterivaiheen opiskelijoita
lähettämään ehdotuksen seminaaria varten.

Lähetä maksimissaan 200 sanan suomen- tai englanninkielinen abstrakti Miika
Norrolle (mmonor at utu.fi) perjantaihin 30.6.2017 mennessä. Ehdotukseen tulee
liittää lisäksi esitelmän pitäjän nimi, yhteystiedot ja affiliaatio.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Turku Centre for Medieval and Early
Modern Studies (TUCEMEMS)-keskuksen kanssa.

Lisätietoa seminaarin järjestäjiltä:

FM Miika Norro, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto
mmonor at utu.fi

FM Erika Pihl, Yleinen kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto
erika.pihl at uta.fi

FL Hanneli Seppänen, Uskontotiede, Helsingin yliopisto
hanneli.seppanen at helsinki.fi

 

Call for Papers

Narrating the Middle Ages: An Interdisciplinary Seminar on Medieval Literature
and Its Modern Applications

Tuesday 19 September 2017, University of Turku, Turku Centre for Medieval and
Early Modern Studies

In our culture, the Middle Ages is often seen as an era of great narratives.
>From Chrétien de Troyes’ Arthurian romances to Chaucer’s Canterbury Tales,
a large number of medieval texts have survived to our day, while the Middle Ages
and its stories are constantly being reinterpreted in contemporary fiction (e.g.
Umberto Eco’s The Name of the Rose, HBO’s hugely popular Game of Thrones,
and role-playing games set in pseudo-medieval worlds, to name but a few).
Offering a rich array of genres and styles, the textual practices of the Middle
Ages are a fundamental building block of modern literature. As Judith Ferster
(1986) puts it, ‘We create our own Middle Ages, but not solipsistically,
because it has created us.’

In the interdisciplinary seminar ‘Narrating the Middle Ages,’ we will focus
on medieval narratives and their contemporary as well as modern significance.
How were stories experienced in the Middle Ages, and how did they reflect
cultural and ideological values? Did medieval literature justify or challenge
the status quo? How and why are medieval narratives still present in our culture
today?

We invite proposals for 20 minute presentations related to these and other
questions concerning the literature of and about the Middle Ages. We welcome
participants from a range of disciplines, such as history, literary studies and
religious studies. Applications from undergraduate students are warmly
encouraged.

Proposals in Finnish or English should be sent to Miika Norro (mmonor at utu.fi) by
Friday 30 June 2017. Your proposal should include your name, affiliation and
e-mail address, as well as a maximum of 200 words description of your talk.

The seminar is organized in collaboration with the Turku Centre for Medieval and
Early Modern Studies (TUCEMEMS).

Organising committee:

MA Miika Norro, Cultural History, University of Turku
mmonor at utu.fi

MA Erika Pihl, Literary Studies, University of Tampere 
erika.pihl at uta.fi

Lic. Phil. Hanneli Seppänen, Studies of Religion, University of Helsinki
hanneli.seppanen at helsinki.fi

 

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Miika Norro <mmonor at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 30.6.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/sivustot/tucemems/mita/tulevaohjelma/Sivut/Kertomusten-keskiaika.aspxLisätietoja postituslistasta H-verkko