[H-verkko] Työtä: Kulttuuriympäristöpäällikkö Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Maalis 31 12:15:31 EEST 2017


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kulttuuriympäristöpäällikkö Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan
maakuntamuseo
---------------------------------------------------------
Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo hakee
kulttuuriympäristöpäällikköä 1.5.2017 alkaen

Helsingin kaupunginmuseon visio 2018:  Jokaisella on mahdollisuus rakastua
Helsinkiin.

Kulttuuriperintöyksikön kulttuuriympäristötiimi vastaa kulttuuriympäristön
vaalimisesta Helsingissä ja Keski-Uudellamaalla ja hoitaa asiantuntija- ja
viranomaistehtäviä maankäytön suunnitteluun ja korjausrakentamiseen liittyen
Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Kulttuuriympäristön tutkimus ja tiedon avaaminen sekä asiakaspalvelu kuuluvat
tiimin ydintehtäviin. Erityinen painopiste on kaupunkilaisten osallistumisen
lisääminen kulttuuriympäristötyöhön.

Kulttuuriympäristöpäällikkö on kulttuuriympäristötiimin esimies, jonka
vastuulla on tiimin johtaminen ja alaan liittyvä kehittäminen ja suunnittelu.
Tiimissä on rakennusperinnön, arkeologian ja korjausrakentamisen
asiantuntijoita.
Tehtävän pätevyysvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
pääaineena taidehistoria. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
vähintään viiden vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä
erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.
Käytännön kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi.  Hakijalla tulee
olla edellytykset nopeaan reagointiin, ja valmius toimia neuvottelutilanteissa.
Lisäksi edellytetään esiintymis- ja ilmaisutaitoja sekä yhteistyökykyä,
kykyä kansainväliseen toimintaan sekä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan
tuntemusta.
Hakijalta edellytetään vankkaa kokemusta kulttuuriympäristön suojelun
viranomaistehtävistä ja alan lainsäädännön ja ympäristöhallinnon
tuntemusta sekä näkemystä alan kehittymissuunnista. Hänellä tulee olla
perehtyneisyyttä maankäytön suunnittelun ja rakennuslupamenettelyn
käytäntöihin. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja
mahdollisimman monipuolista perehtyneisyyttä rakennettuun
kulttuuriympäristöön ja restauroinnin periaatteisiin sekä
korjausrakentamisen käytäntöjen tuntemusta.

Toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 192,42 ?/kk. Lisäksi palkassa huomioidaan
mahdolliset kokemuslisät. Työaika on 36 h 45 min/viikko. Tehtävä
täytetään 1.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset on jätettävä 12.4. klo 16.00 mennessä Helsingin kaupungin
sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://www.erekryhelsinki.fi .
Työavain 49-62-17 ohjaa suoraan hakemukseen. Tarvittaessa paperihakemuksen voi
toimittaa osoitteeseen HKM, Minna Sarantola-Weiss, Aleksanterinkatu 16, PL 4300,
00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä ?kulttuuriympäristöpäällikkö?.
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty työhöntulotarkastuslausunto
ennen työn aloittamista.
Lisätietoja tehtävästä antaa: tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, 09
? 310 36488, sposti minna.sarantola-weiss at hel.fi.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista
tasa-arvoa.


Minna Sarantola-Weiss

Tutkimuspäällikkö, dosentti/Forskningschef, docent

Helsingin kaupunginmuseo/Helsingfors stadsmuseum
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo/Mellersta Nylands landskapsmuseum
PL/PB 4300 (Aleksanterinkatu 16/Alexandersgatan 16)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puh./Tel. + 358 (0)9 310 36488
GSM: + 358 (0)50 374 3100
minna.sarantola-weiss at hel.fi
www.helsinginkaupunginmuseo.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 13.4.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/Lisätietoja postituslistasta H-verkko