[H-verkko] Helsinki, GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (7.-9.6.2017)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Maalis 27 10:55:20 EEST 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and
Humanities (7.-9.6.2017)

Helsinki, Hallituskatu 1
7.6.2017 – 9.6.2017
---------------------------------------------------------

GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and
Humanities

Helsinki, 7.–9.6.2017

#GENESISHELSINKI2017

{In English, see below}
Rekisteröityminen on alkanut!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja ranskalainen geneettisen kritiikin
alan johtava tutkimuskeskus ITEM (Institut des textes & manuscrits modernes)
järjestävät kesäkuussa 2017 kansainvälisen monitieteisen konferenssin
GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and
Humanities.

Konferenssi on ensimmäinen laaja humanistisen geneettisen tutkimuksen
konferenssi Pohjoismaissa. Geneettinen kritiikki (ransk. critique génétique)
on tekstuaalitieteisiin kuuluva, Ranskassa 1970-luvulla syntynyt
tutkimussuuntaus, joka tutkii tekstin kirjoitusprosesseja tai muita luovia
syntyprosesseja. Tutkimusaineistoina se käyttää erilaisia arkistoaineistoja
muistiinpanoista työkäsikirjoituksiin tai muita säilyneitä dokumentteja.
Geneettinen tutkimus voi esimerkiksi tuottaa uutta tietoa ja rikastaa
taideteoksen tulkintaa paljastamalla, miten teoksen rakennetta, aihetta,
tematiikkaa, symboliikkaa ja tyyliä on muokattu kirjoitusprosessin aikana.
Kirjoituksen lisäksi tutkimussuuntauksen piirissä tutkitaan muun muassa
elokuvaa ja arkkitehtuuria.

GENESIS – HELSINKI 2017 -konferenssi toimii kansainvälisenä ja
tieteidenvälisenä areenana geneettisen kritiikin tutkimuksen eri suuntauksille
ja näkökulmille. Konferenssiin toivotaan luovista syntyprosesseista
kiinnostuneita osallistujia eri oppialoilta, kuten kirjallisuudentutkimuksesta,
kielentutkimuksesta, kirjoittamisen didaktiikasta, musiikintutkimuksesta ja
taidehistoriasta.

Kolmipäiväisessä tapahtumassa kuullaan lähes 60 kiinnostavaa esitelmää yli
15 eri maan tutkijoilta. Konferenssin pääpuhujia ovat: Paolo D’Iorio (ITEM),
Claire Doquet (Université Paris 3), Irène Fenoglio (ITEM), Daniel Ferrer
(ITEM), Hans Walter Gabler (London University), Dirk Van Hulle (Centre for
Manuscript Genetics), Ineke Huysman (Huygens ING), Wim Van Mierlo (Loughborough
University), Carrie Smith (Cardiff University), Juha-Heikki Tihinen (Pro Artibus
-säätiö) ja Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

Konferenssissa kuultavissa esitelmissä käsitellään muun muassa Paul Valéryn
muistikirjoja, Stanley Kubrick -arkiston aarteita sekä Sylvia Plathin, Ted
Hughesin ja Jean Sibeliuksen käsikirjoituksia. Muut esitelmien aiheet
vaihtelevat quebeciläisestä nykymusiikista ja hallinnollisista teksteistä
filosofien ja nuorisokirjailijoiden kirjoitusprosesseihin.

Lisätietoa ja rekisteröityminen:  www.finlit.fi/fi/genesis2017

 

Tervetuloa!

Järjestelytoimikunta

Hanna Karhu (Helsingin yliopisto / SKS / ITEM)

Sakari Katajamäki (SKS / Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset
editiot)

Christophe Leblay (Turun yliopisto / ITEM)

Veijo Pulkkinen (Helsingin yliopisto)

Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

 

#GENESISHELSINKI2017

SKS:n (www.finlit.fi) ja ITEMin (www.item.ens.fr) yhteistyössä järjestämän
konferenssin muita yhteistyökumppaneita ovat Cardiff University; Centre for
Manuscript Genetics, Antwerpen; Helsingin yliopisto; Huygens ING, Amsterdam;
Jean Sibelius Works, Helsinki; Kansalliskirjasto; Loughborough University;
Opetushallitus; Ranskan Suomen-suurlähetystö; Turun yliopisto ja Université
Paris 3.

Konferenssia ovat tukeneet Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä Jenny ja
Antti Wihurin rahasto.

_________________________________________

GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and
Humanities

Helsinki, 7th – 9th of June 2017

#GENESISHELSINKI2017

Registration open!

 

The Finnish Literature Society – SKS and ITEM – Institut des textes &
manuscrits modernes will organise an international and interdisciplinary
conference GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts
and Humanities in Helsinki, 7th – 9th June 2017.

It will be the first broad conference on Genetic Criticism in the Nordic
countries. Genetic Criticism (critique génétique) is a discipline that
explores writing processes and other creative work. Its central research corpora
comprise various archival sources from writer’s notes to drafts, and other
types of manuscripts. Genetic research can reveal, for instance, how a writer
has outlined, developed and revised a literary work regarding its structures,
topics, themes, symbols and style. Thus, genetic research can enrich
interpretations of literature. In addition to writing, genetic critics have been
interested in other creative processes such as cinema and architecture.

The forthcoming conference will provide an international and interdisciplinary
forum for the theory and practice of Genetic Criticism from various angles. We
aim to gather scholars and students from various disciplines interested in
creative processes, such as Literary Criticism, Linguistics, Didactics of
Writing, Translation Studies, Musicology, and Art History.

We are looking forward to an exciting three-day programme with almost 60 papers
from over 15 countries. Keynote speakers and plenary panelists include: Paolo
D’Iorio (ITEM), Claire Doquet (Université Paris 3), Irène Fenoglio (ITEM),
Daniel Ferrer (ITEM), Hans Walter Gabler (London University), Dirk Van Hulle
(Centre for Manuscript Genetics), Ineke Huysman (Huygens ING), Wim Van Mierlo
(Loughborough University), Carrie Smith (Cardiff University), Juha-Heikki
Tihinen (Pro Artibus Foundation), and Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

The conference will comprise interesting papers on various corpora from the
manuscripts of Sylvia Plath, Ted Hughes and Jean Sibelius to the notebooks of
Paul Valéry and materials from the Stanley Kubrick Archive. Case studies will
vary from contemporary music from Québec and administrative texts to the
writing processes of philosophers and youth writers.

Further information and registration: www.finlit.fi/en/genesis2017

 

Welcome!

 

Organising Committee

Hanna Karhu (University of Helsinki / Finnish Literature Society – SKS / ITEM)

Sakari Katajamäki (Finnish Literature Society – SKS / Edith – Critical
Editions of Finnish Literature)

Christophe Leblay (University of Turku / ITEM)

Veijo Pulkkinen (University of Helsinki)

Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works).

 

GENESIS – HELSINKI 2017is organised by the Finnish Literature Society – SKS
(www.finlit.fi/en) and ITEM (www.item.ens.fr) in cooperation with several
institutional partners: Ambassade de France en Finlande; Cardiff University;
Centre for Manuscript Genetics, Antwerp; Finnish National Agency for Education;
Huygens ING, Amsterdam; Jean Sibelius Works, Helsinki; Loughborough University;
The National Library of Finland; Université Paris 3; University of Helsinki,
and University of Turku.

The conference has been supported by The Federation of Finnish Learned Societies
and Jenny and Antti Wihuri Foundation.

 
Tiedustelut: Organising committee (genesishelsinki2017 at gmail.com), puhelin 0400
908056
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko