[H-verkko] Tampere, Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari 5.4. Tampereella

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ma Maalis 13 10:44:52 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari 5.4. Tampereella

Tampere, Kalevantie 5
5.4.2017 klo 12:00 – 5.4.2017 klo 15:45
---------------------------------------------------------

Paikka: Tampereen yliopiston Linna-rakennus, Väinö Linna -sali

Järjestäjät: Avoin tiede ja tutkimus -hanke ja Tietoarkisto.

Henkilötietolain mukaisesti tunnisteellisia aineistoja voi käyttää
tieteelliseen tutkimukseen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, suunniteltua
ja asiallisesti perusteltua. Vuonna 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus
ei muuta tätä periaatetta.

Tutkittavien näkökulmasta tunnisteellisen aineiston käsittely muodostaa
riskin, jos heitä koskevat luottamukselliset tiedot vuotavat ulkopuolisille
(esimerkiksi tutkittavan lähipiirille, työnantajalle tai viranomaisille).
Tämän vuoksi tunnisteellisten tutkimusaineistojen käsittelyn tulee olla
suunnitelmallista ja huolellista. Tutkittavien yksityisyyden suojaa ei saa
vaarantaa esimerkiksi aineiston huolimattomalla säilyttämisellä tai
suojaamattomilla sähköisillä siirroilla.

Yksi tietosuojan varmistamisen keino on tunnisteiden poistaminen eli
tutkimusaineiston anonymisointi.

Tietoarkisto järjestää yhdessä Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen kanssa 5.
huhtikuuta seminaarin, jossa paneudutaan tutkimusaineistojen anonymisointiin.
Seminaarissa kerrotaan konkreettisin esimerkein, miten anonymisointi voidaan
toteuttaa käytännössä. Esimerkkejä on tarjolla sekä kvalitatiivisiin että
kvantitatiivisiin aineistoihin.

Suomenkielinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä, ja kaikki esitykset
tallennetaan myöhemmin katsottaviksi.

» Ilmoittaudu 29.3.2017 mennessä.

Alustava ohjelma

Klo 12.00–12.05 Tervetuloa

Klo 12.05–12.15 Tietoarkisto esittäytyy

Klo 12.15–12.45 Tietosuoja tutkimuksessa 

Klo 12.45–13.15 Kvantitatiivisen aineiston anonymisointikeinot 

Klo 13.15–13.45 Aineistoesimerkit (kvantitatiiviset aineistot)

Klo 13.45–14.15 Kahvitauko

Klo 14.15–14.50 Kvalitatiivisen aineiston anonymisointikeinot 

Klo 14.50–15.30 Aineistoesimerkit (kvalitatiiviset aineistot)

Klo 15.30–15.45 Loppukeskustelu

Tiedustelut: Arja Kuula-Luumi (arja.kuula-luumi at uta.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko