[H-verkko] Turku, Kulttuuritapahtuma European Heritage Congress

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Maalis 10 10:48:26 EET 2017


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Kulttuuritapahtuma European Heritage Congress

Turku
11.5.2017 – 15.5.2017
---------------------------------------------------------

Kulttuuritapahtuma European Heritage Congressin ohjelma julkistettu

Turussa järjestetään 11.–15. toukokuuta 2017 eurooppalainen
kulttuuriperinnön suurtapahtuma European Heritage Congress. Ohjelma on nyt
julkistettu ja ilmoittautuminen alkanut.

Kongressilla on kaksi isoa pääteemaa: kansalaisten osallistuminen
kulttuuriperintöä koskevaan suunnitteluun sekä merellinen kulttuuriperintö,
jota Turussa on runsaasti. Kulttuuriretkiä järjestetään mm. Lappiin, Seilin
saarelle, Paimioon, Raumalle, Naantaliin, Malmin lentoasemalle sekä Turussa
Ruissaloon.

Tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlavuoden virallista ohjelmaa. Tasavallan
presidentti Sauli Niinistö toimii suojelijana tapahtumalle, johon osallistuvat
mm. Europa Nostran puheenjohtaja, maailmankuulu oopperalaulaja Plácido Domingo
ja EU:n komissaari Tibor Navracsics.

Varsinaisen kongressin jälkeen tiistaina 16. toukokuuta alkaa kahden päivän
retki Inariin, joka on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua autenttiseen
saamelaiseen kulttuuriperintöön asiantuntijan opastuksessa. Lapin retken
toteutuminen edellyttää 20 osanottajaa. Ilmoittautuminen päättyy jo 15.
maaliskuuta.

Ohjelma on pääosin avoin kaikille. Osallistuminen edellyttää kuitenkin
ilmoittautumista 17. huhtikuuta mennessä.


Retkiä, keskusteluja ja luentoja

Tapahtuma alkaa torstaina 11. toukokuuta merellistä kulttuuriperintöä
käsittelevällä tapahtumakokonaisuudella, johon sisältyy luentoja mm.
majakoista ja retki Meyerin telakalle.

Perjantaina 12. toukokuuta ohjelmassa on mm. Euroopan kulttuuriperinnön
teemavuotta 2018 pohjustava keskustelutilaisuus sekä kulttuuriretki Turun
taidemuseoon ja Ruissaloon.

Lauantaina 13. toukokuuta järjestetään yhdessä Turun yliopiston ja Åbo
Akademin kanssa seminaari kansalaisten mahdollisuuksista osallistua yhteistä
kulttuuriperintöämme koskevaan suunnitteluun.

Sunnuntaina 14.5. pidetään Europa Nostra -palkitussa Sigyn-salissa
eurooppalaisen kulttuurityön Excellence Fair -messut. Tapahtumassa esitellään
Euroopan parhaat uudet kulttuuriperintöhankkeet, jotka palkitaan seuraavana
päivänä.

Maanantaina 15.5. ohjelmassa on retkiä ja illalla palkintojuhla, jossa Europa
Nostran puheenjohtaja Plácido Domingo jakaa, Euroopan unionin ja Europa Nostran
yhteiset, kulttuuriperintöpalkinnot komissaari Tibor Navracsicsin kanssa.
Palkintojuhla järjestetään Turun Mikaelin kirkossa.

Tapahtuman pääjärjestäjät ovat alan eurooppalainen kansalaisjärjestö
Europa Nostra ja Europa Nostra Finland, läheisessä yhteistyössä Turun
kaupungin kanssa.
Tarkempi ohjelma kuvauksineen:
http://kotiseutuliitto.us12.list-manage.com/track/click?u=9cb36d433e4c1d86a1f878f89&id=33c6bee85d&e=4d7cade6eb

Ilmoittautuminen (17.4. mennessä, hotellit 7.4. mennessä)
http://kotiseutuliitto.us12.list-manage.com/track/click?u=9cb36d433e4c1d86a1f878f89&id=46a792ed75&e=4d7cade6eb


Europa Nostra – miljoonien eurooppalaisten kansalaismielipiteen kanava

•    Euroopan merkittävin alan järjestö ja -verkosto,
jäsenjärjestöissä 5 milj. jäsentä 40 maassa
•    Voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö
•    Tekee yhteistyötä EU:n kanssa ja jakaa Euroopan
kulttuuriperintöpalkinnot
•    Kampanjoi Euroopan uhanalaisen kulttuuriperinnön puolesta
•    Puheenjohtajana maailmankuulu oopperalaulaja maestro Plácido Domingo
•    Jäseninä sekä yhteisöjä että yksityishenkilöitä


Taustaa

EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards

Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintoja / Europa Nostra -palkintoja on
jaettu vuodesta 2002 lähtien, jolloin Euroopan komissio perusti
palkinto-ohjelman. Europa Nostra on huolehtinut sen toteutuksesta alusta
lähtien. Palkinnon tarkoituksena on sekä juhlia hienoja saavutuksia
kulttuuriperinnön saralla että edistää kulttuuriperinnön korjauksen,
tutkimuksen, hallinnon, vapaaehtoistoiminnan, koulutuksen ja viestinnän
parhaiden toimintamallien leviämistä. Näin se tuo kulttuuriperintöä esiin
Euroopan strategisena voimavarana niin taloudelle kuin yhteiskunnalle laajemmin.
Palkinto-ohjelma saa Euroopan unionin Luova Eurooppa -tukea.

Kuluneiden 14 vuoden aikana yksityishenkilöt ja yhteisöt ovat lähettäneet
ohjelmaan kaikkiaan 2 540 palkintohakemusta 39 maasta. Eniten hakemuksia on
lähetetty Espanjasta, josta palkintoa on haettu 480 hankkeelle, seuraavaksi
eniten Iso-Britanniasta, josta on lähetetty 276 hakemusta, kintereillään
Italia 239 hakemuksellaan. Neljäntenä on Saksa, josta on lähetetty 190
hakemusta ja viidentenä Ranska 114 hakemuksellaan. Eniten palkintoa on haettu
palkintoluokassa konservointi (1 524), seuraavaksi eniten luokassa koulutus ja
tietoisuuden herättäminen (378), kolmanneksi luokassa tutkimus (319) ja
neljänneksi luokassa omistautunut toiminta (297).

Vuodesta 2002 lähtien itsenäiset asiantuntijatuomaristot ovat valinneet 426
palkinnon voittanutta hanketta 34 maasta. Listan huipulla on Espanja, johon
vastaanotettu 59 palkintoa. Melkein tasoissa on Iso-Britannia 58 palkinnollaan.
Kolmantena on Italia 33 palkinnollaan, neljäntenä Saksa 28 palkinnollaan ja
viidentenä Kreikka 25 palkinnollaan. Konservointiluokassa on annettu 256
palkintoa, omistautuneen toiminnan luokassa 63, luokassa koulutus ja
tietoisuuden herättäminen 55 palkintoa ja luokassa tutkimus 52 palkintoa.
Palkinnon saajien joukosta on valittu kaikkiaan 88 Grand Prix -hanketta, jotka
ovat saaneet 10 000 euron pääpalkinnon.

Palkinto-ohjelma on vahvistanut kulttuuriperintöalaa Euroopassa tuomalla esiin
parhaita käytäntöjä, rohkaistessaan rajat ylittävään tiedonvaihtoon ja
verkostoidessaan kulttuuriperinnön eri alueilla toimivia henkilöitä. Se on
myös tuonut palkituille kohteille monia etuja, kuten kansallista ja
kansainvälistä näkyvyyttä, jatkuvuutta rahoitukseen ja kasvaneita
kävijämääriä. Lisäksi se on lisännyt yleistä
kulttuuriperintötietoisuutta sekä korostanut kulttuuriperinnön itseisarvoista
merkitystä Euroopassa. Palkinto-ohjelma on näin ollen keskeinen väline
Euroopan kulttuuriperinnön esiinnostamisessa. Lisätietoja:
http://kotiseutuliitto.us12.list-manage.com/track/click?u=9cb36d433e4c1d86a1f878f89&id=0e0d1f6924&e=4d7cade6eb


Europa Nostra Finland

Europa Nostra Finland toimii alan suomalaisten järjestöjen yhteistyöelimenä
ja kanavana Eurooppaan. Järjestöjäsenet ovat Suomen Kotiseutuliitto, Suomen
Arkkitehtiliitto, Suomen Museoliitto, Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö,
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, PKL Pohjoismaisen
konservaattoriliiton Suomen osasto ry, Ritarihuone, Turun yliopistosäätiö ja
Vapriikki. Lisätietoja www.europanostra.fi.

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa on EU:n rahoitusohjelma, jolla tuetaan kulttuuri- ja
audiovisuaalista alaa ja niiden mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja ja
kasvua. Luova Eurooppa -ohjelman budjetti on 1,46 miljardia euroa
ohjelmakaudella 2014–2020. Ohjelma tukee luovien alojen organisaatioita
kulttuuriperinnön, esittävien taiteiden, kustantamisen, elokuvan, television,
musiikin ja videopelien ja näiden kautta kymmeniä tuhansia taiteilijoita sekä
kulttuuri- että audiovisuaalisen alan ammattilaisia Euroopassa. Rahoituksella
edistetään toimijoiden yhteistyötä yli rajojen, tavoitellaan uusia
yleisöjä ja kehitetään alojen osaamista digitalisaation aikakaudella. 

Lisätietoja:
http://kotiseutuliitto.us12.list-manage1.com/track/click?u=9cb36d433e4c1d86a1f878f89&id=2253e5547e&e=4d7cade6eb


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko