[H-verkko] CFP: Työryhmäkutsu / Call for Workshops: Sukupuolentutkimuksen päivät 2017: Sukupuolten ajat / Genders through time / Genus i tiden

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 7 11:24:39 EET 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Työryhmäkutsu / Call for Workshops: Sukupuolentutkimuksen päivät 2017:
Sukupuolten ajat / Genders through time / Genus i tiden
---------------------------------------------------------
Työryhmäkutsu  DL 31.3.2017 / Call for Workshops DL March 31st 2017

 Information in English below.

 Sukupuolten ajat - Genders through time – Genus i tiden

Suomen sukupuolentutkimuksen seura (SUNS ry) järjestää 23.–25. marraskuuta
2017 sukupuolentutkimuksen päivät Sukupuolten ajat – Genders through time
– Genus i tidenJyväskylän yliopistossa.

 Päivien verkkosivut: https://www.jyu.fi/en/congress/sptpaivat2017

Päivien teema

Ajan ja ajallisuuden sekä muutoksen ja pysyvyyden kysymykset ovat ajankohtaisia
sukupuolten tarkastelun näkökulmasta. Suomen täyttäessä 100 vuotta vuonna
2017 keskustelu menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden suhteista saa
erityistä painoa.

Sukupuolentutkimuksen päivillä pohditaan, kuinka aika ja ajallisuus
jäsentävät ymmärrystä ja ajattelua sukupuolesta.  Miten sukupuolet saavat
merkityksensä eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa eri aikoina? Miten sukupuoli
ja käsitykset sukupuolesta elävät ajassa? Miten sukupuolen/sukupuolten
merkityksiä ja käytäntöjä on rakennettu ennen ja miten niitä rakennetaan
tai voidaan rakentaa nyt ja tulevaisuudessa? Miten ja miksi sukupuoli muuttuu?
Miten aika ja sukupuoli kietoutuvat yhteen esimerkiksi politiikassa ja
taloudessa, koulutuksessa ja kasvatuksessa, tutkimuksessa ja tieteessä,
kielessä ja kirjallisuudessa, taiteessa ja mediassa?

Entä millaisena näyttäytyvät feministisen liikkeen ja aktivismin ja
sukupuolentutkimuksen ajat ja sukupolvet? Aika ja ajallisuus teemana nostavat
esiin ja mahdollistavat esimerkiksi sukupuolen historiallisuuden,
kontekstuaalisuuden, intersektionaalisuuden, superdiversiteetin ja kriittiseen
nationalismin tutkimuksen.

Päivien pääpuhujina ovat apulaisprofessori Sirma Bilge Montrealin
yliopistosta (CAN) ja professori John Tosh Roehamptonin yliopistosta (UK).
Lisäksi ohjelmassa on kotimaisia puhujia, kansainvälisiä vieraita,
temaattisia paneeleita sekä suomalaisen feminismin aikoja ja sukupolvia pohtiva
paneeli.

Päivien järjestelyistä vastaavat Jyväskylän yliopiston
sukupuolentutkimuksen oppiaine ja sukupuolentutkimuksen monitieteinen verkosto
Kantti, joka toimii Jyväskylän yliopiston
humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Työryhmät / Call for Workshops DL 31.3.2017

Sukupuolentutkimuksen päivien 2017 työryhmien haku on nyt auki! Työryhmiä
toivotaan sukupuolentutkimuksen kaikilta aloilta sekä laaja-alaisesti
erityisesti ajan ja ajallisuuden teemoihin liittyen mutta ei niihin rajoittuen.
 Työryhmäesityksissä (150-300 sanaa) tulee käydä ilmi työryhmän teema
sekä puheenjohtaja(t) yhteystietoineen (organisaatio ja sähköposti).

Työryhmien kieli voi olla suomi, englanti tai ruotsi.

Työryhmäehdotukset pyydetään lähettämään 31.3.2017 mennessä
osoitteeseen:

spt2017 at jyu.fi

Lisätietoja konferenssisihteeriltä: spt2017 at jyu.fi

 

Genders through time

The annual Finnish gender studies conference Genders through timewill
beorganized at the University of Jyväskylä on 23rd- 25th of November 2017 in
collaboration between the University of Jyväskylä and the Association for
Gender Studies in Finland (SUNS).

Enquiries that relate to time, temporality, change and permanence have become
topical in gender studies. As Finland celebrates its 100th anniversary in 2017,
discussions on the relationships between past, present and future hold also a
more general interest.

The conference Genders through time will focus on how time and temporality
organize our understanding of gender. For example, how are gender(s)
conceptualized in different cultures and in different times? How do conceptions
of gender(s) shift and change in time? How have gender and genders been given
meaning in the past and how will these concepts be constructed in the future?
How are time, temporality and gender tied together in politics and economics,
education, research and science, language and literature, arts and media?

Feminism, feminist movements and activisms as well as gender research are also
bound in time. Perceiving gender, feminism and gender studies through the lens
of time and temporality enables and encourages explorations of historicalness
and contextuality of gender that uses conceptual frameworks such as
intersectionality, superdiversity and critical study of nationalism.

Invited international keynote speakers are Associate Professor Sirma Bilge from
the Université de Montréal (CAN) and Professor John Tosh from the University
of Roehampton (UK).  In addition, there will domestic and international guest
speakers, thematic panels and a grand panel on the times and generations of
feminism.

 

Call for session proposals is now open!

The general theme of the conference is times and temporality of gender. We
encourage submissions from a wide variety of perspectives and from all
disciplines. Session proposals (150-300 words) should include following
information: the topic of the proposed session, short abstract, the chair(s) and
their contact information (affiliation and e-mail address).

Session proposals should be send to the address spt2017 at jyu.fi  by 31st of
March 2017.

Further information:

Conference secretary spt2017 at jyu.fi

Conference Website:
https://www.jyu.fi/en/congress/sptpaivat2017/english/English%20main

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsi-Maria Hytönen <kirsi-m.hytonen at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 3.4.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta: https://www.jyu.fi/en/congress/sptpaivat2017Lisätietoja postituslistasta H-verkko