[H-verkko] CFP: Pysyvä kirjoituskutsu: Artefactum – esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Kesä 9 13:28:13 EEST 2017


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Pysyvä kirjoituskutsu: Artefactum – esinetutkimuksen vertaisarvioitu
verkkojulkaisu
---------------------------------------------------------
Artefactum (ISSN 2242-7414) on Esinetutkimusverkosto Artefactan avoin,
vertaisarvioitu, monitieteinen ja tieteidenvälinen artikkelijulkaisu.
Artikkeliehdotukset kaikilta esinetutkimuksen aloilta yliopistollisten
oppiaineiden, konservoinnin ja museoiden tutkimustoiminnan piiristä ovat
tervetulleita. Artikkeli voi käsitellä yksittäistä esinettä, pientä
esineryhmää, kokonaisia kokoelmia tai vaikkapa kokonaisvaltaista teoriaa
esineiden roolista yhteiskunnassa.

Julkaisemme suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita.
Artikkelit ovat alkuperäisiä, itsenäisiä ja aiemmin julkaisemattomia
tutkimuksia.
Artefactumilla on Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.
Julkaisufoorumissa olemme tasolla 1 (Jufo1).
Artikkelit ovat heti avoimesti saatavissa (välitön open access).
Artikkelin saa sisällyttää osaksi kirjoittajan artikkeliväitöskirjaa.
Artefactumissa voi julkaista poikkeuksellisen pitkiä artikkeleita:
enimmillään 75 000 merkkiä, kun tavanomainen artikkelin enimmäispituus on 40
000 merkkiä.
Näin mahdollistetaan täysipainoisen tutkimuksen tekeminen artikkelin
puitteissa: artikkeli ei jää muualla tehdyn tutkimuksen tiivistelmäksi.
Kirjoittajaa autetaan tekemään artikkelista kielellisesti huoliteltu.
Sähköinen julkaiseminen mahdollistaa esinetutkimukselle välttämättömien
värikuvien erittäin laajan julkaisemisen. Kuvista voidaan tehdä suuremmaksi
avautuvia, jolloin yksityiskohtia on helppo tarkastella lähemmin.
Sähköinen julkaiseminen mahdollistaa liitetiedostojen julkaisemisen. Erään
artikkelimme liitteenä on julkaistu jopa 3d-malli.
Artefactumia toimitetaan jatkuvasti, ja artikkelit julkaistaan yksitellen heti,
kun ne valmistuvat, joten muut artikkelit eivät viivytä julkaisua.
Pyrimme julkaisemaan artikkelin 6 kuukauden kuluessa.
Julkaiseminen on maksutonta.


Tarkemmat ohjeet artikkelin tarjoamiseksi
http://www.artefacta.fi/artefactum

Vastaamme mielellämme tiedusteluihin
esinetutkimus at artefacta.fi

Päätoimittaja
FT Alex Snellman, Esinetutkimusverkosto Artefactan koordinaattori

Tieteellinen neuvottelukunta
Dos. Renja Suominen‐Kokkonen, taidehistoria, yliopistonlehtori, Helsingin
yliopisto (pj.)
FT Elina Anttila, taidehistoria, Suomen kansallismuseon ylijohtaja
Konservaattori, FM Aki Arponen, konservointi, Suomen kansallismuseo
FT Päivi Fernström, käsityötiede, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Apulaisprof. Paula Hohti, taiteen ja kulttuurin historia, Aalto-yliopisto
FL Niklas Huldén, etnologia, Åbo Akademi
Apulaisprof. Visa Immonen, kulttuuriperinnön tutkimus, Helsingin yliopisto
Prof. Mika Lavento, arkeologia, Helsingin yliopisto
Dos. Ildikó Lehtinen, kansatiede, Helsingin yliopisto
FT Tiina Männistö-Funk, historia, Chalmersin teknillinen korkeakoulu,
Göteborg
Dos. Minna Sarantola‐Weiss, historia, Helsingin kaupunginmuseon
tutkimuspäällikkö

 

http://www.artefacta.fi/

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Alex Snellman <esinetutkimus at artefacta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.12.2017
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.artefacta.fi/artefactumLisätietoja postituslistasta H-verkko