[H-verkko] Työtä: Finskt Museum söker chefredaktör

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 31 11:44:27 EET 2017


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Finskt Museum söker chefredaktör
---------------------------------------------------------
Finskt Museum söker chefredaktör

Finska fornminnesföreningens tidskrift Finskt Museum söker en ny
chefredaktör. Redaktörskapet är ett förtroendeuppdrag, och inleds från och
med januari 2017. I Finskt museum publiceras artiklar om kulturarv inom ett
brett spektrum av vetenskaper. Publiceringsspråket är svenska och engelska.

Vi önskar att den blivande chefredaktören har erfarenhet av vetenskaplig
publiceringsverksamhet och är väl insatt i någon av de vetenskapsgrenar som
tidskriften representerar. Dessutom krävs en god svenska för uppdraget.

Finskt Museum har 2015 erhållit Vetenskapliga samfundens delegations märke
för kollegialt granskade vetenskapliga publikationer. Innan artiklarna
publiceras genomgår de en granskning av två anonyma och oberoende
granskare.

Vi önskar att intresserade skickar en fritt formulerad ansökan till Finska
fornminnesföreningens styrelse (liisakkunnas at gmail.com) före 12.2.2017. Mer
upplysningar om redaktörskapets arbetsuppgifter ges av den nuvarande
chefredaktören Anna Wessman (anna.wessman at helsinki.fi).


Finskt Museum etsii päätoimittajaa


Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisema Finskt Museum etsii
päätoimittajaa. Päätoimittajuus on luottamustehtävä, ja toistaiseksi
voimassa oleva toimikausi alkaa tammikuussa. Finskt Museum julkaisee
kulttuuriperintöä käsitteleviä artikkeleita laajasti eri tieteenaloilta.
Sen julkaisukieliä ovat ruotsi ja englanti.

Päätoimittajalta toivotaan kokemusta tieteellisestä julkaisutoiminnasta
sekä perehtyneisyyttä johonkin julkaisun edustamaan tieteenalaan. Lisäksi
tehtävän menestyksekäs hoito edellyttää sujuvaa ruotsinkielen taitoa.

Finskt Museum on vuonna 2015 saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan
vertaisarviointitunnuksen, jossa tieteelliset artikkelit läpikäyvät
vähintään kahden nimettömän ja riippumattoman asiantuntijan suorittaman
ennakkoarvioinnin.

Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen johtokunnalle (liisakkunnas at gmail.com)
12.2. mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa julkaisun nykyinen
päätoimittaja Anna Wessman (anna.wessman at helsinki.fi).

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 13.2.2017


Lisätietoja postituslistasta H-verkko